• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Studentereksamen (stx)

  Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om du også får mange fag, som du ikke selv kan vælge til eller fra. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameRungsted Gymnasium (Rungst. Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Gymnasial supplering (GS)

  Der findes dels GSK-fag, der overvejende udbydes som komprimerede kurser, og dels gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere med en udenlandsk gymnasial eksamen. ...

  Provider NameNiels Brock (Copenhagen Business College) (Niels Brock JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Højere forberedelseseksamen (hf)

  Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at vælge nogle frem for andre. Efter hf kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameEgedal Gymnasium & HF (Egedal Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Kombinationsprojektet

  På højskolen kan du følge fag, som forbereder dig til din erhvervsuddannelse, men du har samtidig mulighed for at få undervisning i kreative og musiske fag. Du kan også dyrke sport.Når du har gennemført dit ophold, kan du fortsætte på en erhvervsuddannelse. Hvilken uddannelse du kan søge ind på, afhænger af din fagsammensætning. ...

  Provider NameIdrætshøjskolen Bosei (Bosei Idrætsh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Internationale gymnasiale uddannelser

  Flere skoler landet over udbyder International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. Her er undervisningsproget engelsk. I København er der desuden mulighed for at tage en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse og en 3-årig tysksproget gymnasial uddannelse. Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameBirkerød Gymnasium HF IB & Kostskole (Birkerød Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Produktionsskoler

  På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Du kan fx arbejde med landbrug, musik eller it. Der er også muligheder for at følge undervisning i fag som samfundsfag, matematik og dansk.Når du har afsluttet uddannelsen, kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. ...

  Provider NameProduktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter (Nordsj.prod)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Højere teknisk eksamen (htx)

  Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter htx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameKøbenhavns Tekniske Skole (Kbh.Tekn.Sk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. TAMU

  På TAMU får du mulighed for at prøve et arbejdsområde af, samtidig med at du får nogle kvalifikationer inden for det, du vælger. Du kan fx vælge fag inden for gartneri, rengøring, kantine eller byggeri. Desuden er der nogle obligatoriske fag, som du skal følge.Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge job eller fx fortsætte på en erhvervsuddannelse. Dine fremtidsmuligheder afhænger af det, ud har gennemført på TAMU. ...

  Provider NameTræningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Studentereksamen på kursus

  Et studenterkursus er et mere komprimeret uddannelsesforløb end den 3-årige uddannelse. Men du får undervisning i de samme fagområder inden for sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du får både fag, du skal have, og fag du selv kan vælge. Efter et studenterkursus kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameVoksenUddannelsescenter Frederiksberg (Frb. VUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Hf-enkeltfag

  Det er også muligt at sammenstykke enkeltfagene til en fuld hf-eksamen, hvis du har brug for en hel gymnasial eksamen og gerne vil tage den i dit eget tempo, fx på grund af job eller lignende. På nogle videregående uddannelser kan man søge optagelse med enkelte hf-fag. En fuld hf-eksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, hvis du opfylder de eventuelle specifikke adgangskrav til en uddannelse. ...

  Provider NameVoksenUddannelsescenter Frederiksberg (Frb. VUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages