• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13569 items
 1. Ekonomska gimnazija

  Gimnazija ima široko zasnovan izobraževalni program, tako da pripravi dijake za nadaljevanje izobraževanje. Spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti za kasnejši uspeh pri študiju, v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za nadaljnji univerzitetni študij. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti. Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija hkrati omogoča uporabo sodobnih tehnologij in razvija inovativnost. Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti in omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet. Ekonomska gimnazija je namenjena dijakom, ki želijo pridobiti splošna znanja, temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijsko vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti. Program ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzi in na visokih strokovnih šolah. ...

  Provider NameSrednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Gimnazija (š)

  Gimnazija ima široko zasnovan izobraževalni program, tako da pripravi dijake za nadaljevanje izobraževanje. Spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti za kasnejši uspeh pri študiju, v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za nadaljnji univerzitetni študij. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti. Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija hkrati omogoča uporabo sodobnih tehnologij in razvija inovativnost. Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti in omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet. ...

  Provider NameIII. gimnazija Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Konstskolan årskurs 1

  Målet med utbildningen är att orientera om och ge grundläggande kunskaper i arbete med färg och form. Utbildningen är ettårig och indelad i block inriktade på praktiskt arbete i skolans ateljéer. ...

  Provider NameSunderby folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Konstskolan årskurs 2

  Målet med utbildningen är att fördjupa kunskaper i arbetet med färg och form. Utbildningen är ettårig och indelad i block inriktade på praktiskt arbete i skolans ateljéer. ...

  Provider NameSunderby folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameSpångbergsgymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameOsbecksgymnasiet RO2

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameVästsvenska Gymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameMunkeröds utb.c., Stenungsund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameBäckadalsgymn RO 2

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Humanistiska programmet- Kultur

  Humanistiska programmet har två inriktningar. Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. ...

  Provider NameHärnösands gymnasium 3

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages