• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 121 items
 1. MFA Programme in Design

  MFA Programme in Design ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. MFA Programme in Applied Arts and Design, Textile-Body-Space

  MFA Programme in Applied Arts and Design, Textile-Body-Space ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. MFA Programme in Applied Arts and Design, Wood oriented Furniture design

  MFA Programme in Applied Arts and Design, Wood oriented Furniture design ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. MFA Programme in Applied Arts and Design, Metal Art

  MFA Programme in Applied Arts and Design, Metal Art ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. MFA Programme in Child Culture Design

  MFA Programme in Child Culture Design ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Media and Communication Science Programme

  Marknadskommunikation handlar om en organisations eller ett företags kommunikation mot dess kunder och andra intressenter. Du lär dig bland annat hur du arbetar strategiskt med en organisations varumärke och hur du kan kommunicera säljande budskap. En stor del av undervisningen sker i projektform och anpassas till vad som händer inom området just nu. Många av de studenter som läst Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning marknadskommunikation arbetar på marknadsavdelningar i privat sektor och på PR-byråer och andra kommunikationsbyråer. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master of Science in Mechanical Engineering

  Master of Science in Mechanical Engineering ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master of Science in Design and Product Development

  Master of Science in Design and Product Development ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor's Programme in Furniture Design

  Bachelor's Programme in Furniture Design ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Media and Communication Science Programme

  Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Strategisk kommunikation passar dig som vill arbeta med kommunikation för att uppnå en organisations mål. Inriktningens övergripande syfte är att utveckla en förståelse för strategisk kommunikation, det vill säga för den typen av kommunikation som siktar på att nå en organisations mål, och för de villkor som kan kopplas till denna kommunikation. I den här inriktningen får du därför en bred utbildning inom organisationskommunikation, med områdena internkommunikation, PR, marknadskommunikation och kriskommunikation. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages