• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Geotehnologija in rudarstvo

No translation available for Dutch. Showing the original language.

Geotehnologija in rudarstvo

Course Information

Temeljni cilji programa so:
izobraziti inženirje geotehnologije in rudarstva za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, načrtovanje in izvedbo tehnoloških postopkov pridobivanja mineralne surovine in izvajanja drugih geotehnoloških in rudarskih del
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
usposobiti študente za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@scv.si
Spletni naslov: http://vss.scv.si
Telefon: (+386) 03 896 06 42

Course Locations

Reference Data

Course address:

Trg mladosti 3
3320, Velenje

Course location information:

Slovenija