• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvena nega

No translation available for Dutch. Showing the original language.

Zdravstvena nega

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi dela, v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov;
sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske sestre;
izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih bolezenskih stanjih po procesni metodi dela;
izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči ter temeljnih postopkov oživljanja do prihoda zdravnika;
uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu;
aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu;
sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti in svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev, pomembnih drugih in sodelavcev;
uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: sgls.postojna@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://sola.sgls.si
Telefon: (+386) 05 850 10 20

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 36
6230, Postojna

Course location information:

Slovenija