• EQF Home Page Icon

Qualification: Nagelstylist

Nagelstylist

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu (co 01708)
- Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
- Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
- Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
- Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch

● Werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiaires (co 01709)
- Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
- Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
- Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
- Volgt de regels van de nagelstudio en de richtlijnen van leidinggevende(n) op

● Legt een afspraak vast met de klant (co 01710)
- Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie
- Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
- Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie

● Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en adviseert over de producten en technieken (D120801 Id17964-c)
- Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
- Geeft informatie over de verschillende technieken en producten
- Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan

● Stelt producten, verfraaiingen en technieken voor en bepaalt een techniek voor de klant (D120801 Id3527-c)
- Stelt de kenmerken en toestand van de nagels van de klant vast (visueel, test,…)
- Stelt vragen over eventuele allergieën en/of nagelaandoeningen van de klant
- Raadt de klant een techniek aan of af
- Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens
- Bespreekt de opvolging en geeft een prijsindicatie

● Adviseert de klant over de persoonlijke stijl (voorkomen, persoonlijkheid,…) (D120801 Id18938-c)
- Observeert de stijl of het totaalbeeld van de klant
- Verbindt informatie over stijl, vorm, kleur,… van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en de wensen van de klant
- Geeft de mogelijkheden voor de klant aan

● Maakt de huid rond de nagels schoon en bereidt ze voor op de techniek (D120801 Id16260-c)
- Zet de apparatuur en de producten klaar
- Installeert de klant comfortabel
- Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
- Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid rond de nagels

● Maakt de nagels schoon en bereidt ze voor op de techniek (D120801 Id16260-c)
- Zet de apparatuur en de producten klaar
- Installeert de klant comfortabel
- Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
- Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels

● Toont technieken aan de klant en legt deze uit (D120801 Id24004-c)
- Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal
- Geeft informatie over apparatuur, producten en technieken
- Geeft advies over nazorg thuis

● Adviseert de klant, promoot en verkoopt technieken en producten (D120801 Id20482-c)
- Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
- Stelt technieken en producten volgens de gangbare trends en verkoopsdoelstellingen voor
- Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
- Wijst de klant op (nieuwe) technieken en producten volgens het klantenprofiel en adviseert de klant hierbij
- Overtuigt de klant van de meerwaarde van technieken en producten en stimuleert de klant tot aankoop
- Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…

● Evalueert de techniek (D120801 Id30705-c)
- Gaat het resultaat van de techniek na
- Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de techniek aan de verwachtingen voldoet
- Verbetert het resultaat indien nodig
- Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgend bezoek

● Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij (D120801 Id21227-c)
- Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
- Overloopt en rekent de uitgevoerde techniek en/of producten af met de klant
- Vult de klantenfiche aan
- Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
- Legt een nieuwe afspraak vast
- Neemt beleefd afscheid van de klant

● Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,… op (D120801 Id16106-c)
- Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
- Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
- Ruimt de behandelingsruimte op na elke uitgevoerde techniek, reinigt en/of ontsmet deze
- Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet

● Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, maakt en ontvangt bestellingen (D120801 Id18152-c)
- Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
- Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels
- Verricht inventarissen
- Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke
- Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het nagelstudio
- Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur

Specifieke Activiteiten

● Brengt verfraaiingen en/of kunstnagels aan, modelleert en/of herstelt ze (co 01711)
- Kijkt de nagels na op aandoeningen
- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en nagelanalyse
- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de uitvoering aan
- Bereidt de apparatuur en de producten voor
- Observeert de klant tijdens de uitvoering
- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de uitvoering
- Brengt producten aan volgens de nagelanalyse en de techniek
- Volgt de dosering van de producten op
- Volgt de inwerktijd van de producten op
- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van pathologie van de nagels
● Basiskennis van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een techniek
● Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
● Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
● Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
● Basiskennis van milieubewust werken
● Basiskennis van presentatietechnieken van producten
● Basiskennis van de huid
● Basiskennis van klantenadministratie
● Basiskennis van voorraadbeheer
● Basiskennis van inventarisatietechnieken
● Kennis van E.H.B.O.
● Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
● Kennis van (de principes voor) nagelanalyse
● Kennis van producten voor het verfraaien van de nagels en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
● Kennis van apparatuur voor het verfraaien van de nagels (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
● Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
● Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
● Kennis van stijlleer
● Kennis van kleurenleer
● Kennis van beschermingsmateriaal
● Kennis van principes van klantvriendelijkheid
● Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
● Kennis van ergonomie
● Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
● Kennis van preventiebeginselen
● Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
● Kennis van tarieven en betaalmiddelen
● Kennis van deontologie
● Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
● Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
● Kennis van advies- en verkooptechnieken
● Grondige kennis van technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen de klant te woord staan aan de telefoon of de receptie
● Het kunnen inschatten van de tijdsduur van de gewenste techniek
● Het kunnen maken van een afspraak met de klant en deze vastleggen in de agenda
● Het kunnen gebruiken van informatie- en communicatietechnologie
● Het kunnen contact maken met de klant bij het betreden van de zaak
● Het kunnen stellen van vragen over en luisteren naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
● Het kunnen geven van informatie over de verschillende technieken, apparatuur en producten
● Het kunnen maken, raadplegen en aanvullen van een klantenfiche
● Het kunnen vaststellen van de kenmerken en toestand van de nagels van de klant (visueel, test,…)
● Het kunnen stellen van vragen over eventuele allergieën en/of nagelaandoeningen van de klant
● Het kunnen bespreken van de opvolging en geven van een prijsindicatie
● Het kunnen opvolgen van de evoluties/trends in het vakgebied
● Het kunnen observeren van de stijl of het totaalbeeld van de klant
● Het kunnen verbinden van informatie over stijl, vorm, kleur,… van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en wensen van de klant
● Het kunnen aangeven van de mogelijkheden voor de klant
● Het kunnen

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3