• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in Transport and Maritime Management

Master of Science in Transport and Maritime Management

Qualification Information

1. Een verbredende en verdiepende kennis van en inzicht hebben in de hedendaagse facetten en de onderlinge samenhang van de transportgerelateerde bedrijfskunde, opgebouwd door relevante onderzoeksresultaten en door internationale ervaring vanuit de vervoerswereld.
2. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de transportketen, haar diverse modi, interfaces en actoren en de interactie met het logistiek management.
3. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van het logistiek management, met name wat betreft import-exportmanagement, opslag en distributie van goederen, relevante wetgeving en regulering.
4. Binnen het domein van het transportmanagement een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren.
5. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om haalbare oplossingen voor concrete bedrijfsgerichte problemen uit te werken.
6. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake vervoer voor te bereiden, te nemen en op te volgen binnen het geheel van de transportketen.
7. Kritisch reflecteren over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, en hun impact op het transportgebeuren in een (inter)nationaal perspectief.
8. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten en/of oplossingen van complexe casussen op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, in het Engels, aangepast aan het doelpubliek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7