• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in Aquaculture

Master of Science in Aquaculture

Qualification Information

De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen.
1. Een brede en diepgaande kennis bezitten van een aantal basisdisciplines (biologie, ecologie, pathologie, genetica, zoötechnologie, voeding, marketing en management, economie en, statistiek) van belang voor de aquacultuur
2. Inzicht in de processen die zich afspelen in verschillende vormen en systemen van aquatische productie.
3. Een brede en diepgaande kennis bezitten over de productie van aquatische organismen
4. De interacties tussen menselijke activiteit, milieuomstandigheden en het gebruik/de exploitatie van aquatische productiesystemen herkennen en ingrepen met een mogelijk corrigerend effect implementeren.
5. De interacties tussen biologische productiesystemen en de natuurlijke bronnen en de socio-economische context aan de hand van een systeemaanpak analyseren.
6. Toekomstgerichte ontwikkelingsstrategieën voor de aquacultuur industrie uittekenen en implementeren.
7. Over inzicht beschikken in en kunnen communiceren met vertegenwoordigers van de industrie en vertrouwdheid hebben zijn met de praktische aspecten van commerciële ondernemingen.
8. Hypotheses formuleren en testen, een onderzoeksprotocol opstellen en gegevens verzamelen en analyseren volgens de gangbare wetenschappelijke methodes.
9. Ethische beschouwingen omtrent dierlijke productie en experimenten begrijpen.
10. Eigen onderzoek, gedachten en onderzoeksvoorstellen communiceren en rapporteren op gepaste wijze, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en een breder publiek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7