• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Laws in de rechten

Master of Laws in de rechten

Qualification Information

1. Verbredende, diepgaande of gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in één of meer rechtsdomeinen van het Belgische, internationale of Europese recht.
2. Kennis hebben van en inzicht hebben in andere rechtsstelsels.
3. Rechtsbronnen in het Nederlands en in het Frans vinden, naar waarde schatten en gebruiken op academisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.
4. Zelfstandig feiten kwalificeren en de relevante rechtsregels, na de nodige interpretatie, toepassen in complexe casussen.
5. Een logische en correcte juridische argumentatie over complexe casussen opbouwen, begrijpelijk verwoorden en verdedigen.
6. Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker.
7. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten en/of oplossingen van complexe casussen op academisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek.
8. Bewust zijn van het belang van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van wetgevingen en evoluties binnen het vakgebied van de rechten.
9. Juridische concepten en redeneringen plaatsen binnen het tijds-, waarde- en contextgebonden karakter van een samenleving.
10. Bewust zijn van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de jurist.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7