• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie

Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie

Qualification Information

1. Inzicht hebben in de eigenheid, complexiteit en sociaal-culturele inbedding van het fenomeen religie.
2. Kennis hebben van relevante religiewetenschappelijke benaderingen.
3. Kennis hebben van grote religieuze tradities en diverse religieuze verschijningsvormen.
4. Religieuze praktijken en overtuigingen kunnen analyseren en duiden vanuit een religiewetenschappelijk referentiekader.
5. Relaties tussen religieuze tradities kunnen analyseren en duiden.
6. Mogelijkheidsvoorwaarden en hindernissen in interreligieuze en interlevensbeschouwelijke communicatie beschrijven en concrete moeilijkheden in interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog analyseren.
7. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze verworven inzichten, kennis en vaardigheden toepassen op maatschappelijke en/of culturele vraagstellingen waarin religie en levensbeschouwing een rol spelen.
8. Op grond van de verworven inzichten en methodiek zelfstandig onderzoek kunnen verrichten op het domein van de wereldgodsdiensten, religiestudie en/of interreligieuze dialoog en hierover rapporteren en communiceren.
9. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten om door te groeien naar deskundig en participatief samenwerken met doelgroepen en professionals op het domein van de wereldgodsdiensten.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7