• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (een jaar)

Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (een jaar)

Qualification Information

1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie.
2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen.
3. De studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen kunnen situeren binnen de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld.
4. De kennis, methodes en vaardigheden van de gekozen deeldiscipline op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie van de eigen traditie.
5. Zich de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline eigen maken met het oog op het adequaat begrijpen van de actuele stand van het onderzoek.
6. Attitudes, methodes en kennis bezitten om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een welomschreven godsdienstwetenschappelijk en/of theologisch onderzoek te kunnen verrichten, en hierover te rapporteren.
7. Onderkennen, verwoorden en opvolgen van problemen en uitdagingen met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij.
8. Theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten kunnen integreren en toepassen met het oog op een te kiezen beroepsuitweg.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7