• EQF Home Page Icon

Qualification: Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg

Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg

Qualification Information

Beroepskwalificatie Dispatcher goederenvervoer
--------------------------------------------------

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Organiseert de behandeling van de bestellingen voor goederenvervoer over de weg volgens de opdrachten van de klanten (N420301 Id27555-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS- Transport Management System)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI – Electronic Data Interchange)
- Voert de gegevens van de vervoersopdracht in een softwareprogramma in
- Raadpleegt de interne en externe informatiebronnen om de opdracht te plannen en te organiseren
- Houdt bij het organiseren van de opdrachten zo veel mogelijk rekening met de wensen van de klant
- Kiest een vrachtwagen/trailer in functie van de eigenschappen van de goederen en van de los- en laadmogelijkheden van de klant
- Stelt laad- en leveringsschema’s op in functie van de afgesproken prioriteiten
- Geeft tijdig de planning door aan het magazijn

● Stelt het dossier voor het wegvoeren samen en bezorgt de documenten aan de klanten, chauffeurs, … (N420301 Id26107-c)
- Controleert of de chauffeur en de vrachtwagen/trailer voorzien zijn van de nodige attesten en voldoen aan de op het transport toepasselijke wet- en regelgeving
- Houdt rekening met de regelgeving en omstandigheden van de landen/regio’s waarbinnen de opdracht uitgevoerd wordt
- Controleert of de documenten die noodzakelijk zijn voor de opdracht aanwezig zijn en geen fouten bevatten

● Organiseert en plant de route van de chauffeurs (N420301 Id16345-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS- Transport Management System)
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI – Electronic Data Interchange)
- Verdeelt de opdrachten over de beschikbare vrachtwagens (heen- en terugvracht)
- Schat de tijd in die elk transport in beslag neemt rekening houdend met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant
- Zorgt ervoor dat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt
- Groepeert indien mogelijk verschillende zendingen voor één klant of regio
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
- Houdt indien nodig rekening met de vergunningen van de chauffeur of onderaannemer

● Stelt de dagplanning van de chauffeurs op en werkt bij (N420301 Id10134-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS- Transport Management System)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI – Electronic Data Interchange)
- Voert de planning in het hiervoor ontwikkelde softwarepakket in
- Wijst opdrachten toe aan chauffeurs binnen hun regio
- Schat de tijd in die elk transport in beslag neemt rekening houdend met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant
- Communiceert met de onderaannemers, chauffeurs en opdrachtgever
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
- Houdt rekening met de regelgeving en omstandigheden van de landen/regio’s waarbinnen de opdracht uitgevoerd wordt
- Houdt indien nodig rekening met de vergunningen van de chauffeur of onderaannemer
- Zorgt ervoor dat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt

● Volgt de uitvoering van het transport op, controleert, identificeert gebreken en stuurt bij (N420301 Id17561-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS- Transport Management System)
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Electronic Data Interchange)
- Licht de technische dienst in bij problemen met de vrachtwagen, zowel op het bedrijf als onderweg
- Volgt de locatie van de chauffeurs op
- Houdt de klant op de hoogte van het transport

● Biedt technische ondersteuning aan de chauffeurs (wijziging van reisweg, reistijd,…) in geval panne, ongeval,… (N420301 Id23119-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS- Transport Management System)
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI – Electronic Data Interchange)
- Communiceert met de onderaannemers, chauffeurs en opdrachtgever
- Contacteert indien nodig de hulpdiensten

● Vult de opvolgdocumenten van de activiteiten in en stelt afwijkingen vast (N420301 Id17299-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS- Transport Management System)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI – Electronic Data Interchange)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten

● Volgt de activiteiten van het personeel op en kijkt na (rijtijden, geldigheid van attesten,…) (N420301 Id17593-c)
- Gebruikt professionele software voor een bedrijf voor wegtransport (TMS - Transport Management System)
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI – Electronic Data Interchange)
- Voert de planning met betrekking tot de vrije dagen en afwezigheden van het personeel uit
- Volgt de incidenten per chauffeur op

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis Duits, Engels, Frans
● Kennis van courante software (tekstverwerking, rekenblad, ...)
● Kennis en toepassing van navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
● Kennis en toepassing van professionele software voor wegtransport (Transport Management Systeem) voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Electronic Data Interchange)
● Kennis van het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (internet, e-mail, ...)
● Kennis van de reglementering voor het goederentransport en wegtransport (zoals rij- en rusttijden)
● Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen
● Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg-, en binnenvaartroutes,…)
● Kennis van de voor het transport noodzakelijke douane-vergunningen (nationaal-vervoer, communautair vervoer, extra-communautair vervoer)
● Kennis van samenladingsvoorschriften
● Kennis van het gebruik en de toepassing van alle relevante documenten (los- en laadlijsten, vrachtbrieven, exportdocumenten, ADR-goederen, …)
● Kennis van technieken voor tariefberekening
● Kennis van technieken voor het leiden van een team
● Kennis van planningstechnieken

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen controleren of de chauffeur en de vrachtwagen/trailer voorzien zijn van de nodige attesten en dat deze geen fouten bevatten, of deze correct ingevuld zijn en of ze voldoen aan de op het transport toepasselijke wet- en regelgeving.
● Het kunnen gericht communiceren met de onderaannemers, klanten, chauffeurs, opdrachtgever en indien nodig met de technische dienst en de hulpdiensten.
● Het kunnen opvolgen van de incidenten per chauffeur.
● In een begrijpbare en aangepaste taal communiceren met onderaannemers, chauffeurs en opdrachtgevers.
● Ervoor zorgen dat de noodzakelijke documenten, attesten en vergunningen aanwezig zijn en correct ingevuld zijn in functie van het verloop van het transport.

Probleemoplossende vaardigheden

● Het omgaan met en gepast reageren op diverse problemen bij het plannen en de uitvoering van het transport (bijvoorbeeld medisch, technisch, …).
● Het kunnen plannen, organiseren en uitvoeren van de opdracht (opstellen van laad- en leveringsschema’s) door het raadplegen van interne en externe informatiebronnen, door het rekening houden met de wensen van de klant, door het rekening houden met de vrije dagen en afwezigheden van het personeel en door het kiezen van een vrachtwagen/trailer in functie van de eigenschappen van de goederen en van de los en laadmogelijkheden van de klant.
● Het kunnen aan aanpassen van de planning aan wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten en de opvolging van de locatie van de chauffeurs.
● Het kunnen verdelen van de opdracht over de beschikbare vrachtwagen rekening houdend met de tijd die elk transport in beslag neemt rekening houdend met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant zodat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt.

Motorische vaardigheden

● Louter motorische vaardigheden komen niet voor.

Omgevingscontext

● Het rekening houden met de vergunningen van de chauffeurs of onderaannemer, met de wisselende regelgeving en omstandigheden van de landen/regio’s waarbinnen de opdracht uitgevoerd wordt, met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant.
● Het opvolgen van meerdere elementen tegelijkertijd.

Handelingscontext

● Het organiseren van opdrachten/inplannen van zendingen, rekening houdend met het kosten-/tijd-efficiëntie principe en de dienstverlening (o.a. de wensen van klanten).
● Voor dit beroep/kwalificatieniveau quasi niet van toepassing

Autonomie

Is zelfstandig in
● het kiezen van vrachtwagens/trailers in functie van de eigenschappen van de goederen en van de los- en laadmogelijkheden van de klant, in het opstellen en aanpassen van laad- en leveringsschema’s maar wel in functie van de afgesproken prioriteiten, in het opstellen en bijwerken van de dagplanning van de chauffeurs, in het samenstellen van het dossier voor wegvervoer, in het organiseren van de routes, in het opvolgen en controleren van de uitvoering van het transport en het oplossen van (normale) problemen.

Is gebonden aan
● interne afspraken en de r

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5