• EQF Home Page Icon

Qualification: Dakdekker

Dakdekker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00146)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00147)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen
PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00148)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Werkt op hoogte (co 00149)
- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Bouwt goederenliften op en zekert die, bedient de goederenlift
- Installeert een geschikte randbeveiliging
- Heeft aandacht voor elektrische bovenleidingen
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Gebruikt hefplatformen, hoogwerkers en verreikers volgens voorschriften

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00150)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Maakt een diagnose van de staat van het dak (co 00151)
- Identificeert het type dakopbouw
- Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
- Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
- Gaat de goede uitvoering van het daktimmer na
- Beoordeelt de staat van de dakbedekking
- Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
- Beoordeelt de toegankelijkheid

● Legt het onderdak (co 00152)
- Brengt onderdak en zelfdragende dakplaten aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant

● Verwijdert dakelementen (co 00153)
- Verwijdert oude of slechte dakafdichting
- Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
- Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
- Kan de elementen die speciale tussenkomst vereisen identificeren
- Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

● Maakt het dakoppervlak schoon (co 00154)
- Reinigt het dakoppervlak met borstels, stof- en waterafzuigers

Specifieke Activiteiten

Niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding
● Voorbereiden van niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding (dakpannen, leien, …) (co 00155)
- Lijnt correct uit
- Zet uit in functie van het dakoppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking
- Maakt lattenverdeling
- Brengt tengel- en pan- of leilatten aan
- Brengt ruitersteunen en ruiter aan
- Brengt dakvoetprofiel aan
- Maakt breedteverdeling
- Neemt de juiste overlappingen in acht
- Controleert of de juiste bedekking / bekleding is gekozen

● Plaatst pannen (co 00156)
- Maakt mortels (kalk- en cementmortels) aan
- Plaatst en verankert pannen
- Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
- Plaatst veiligheidshaken

● Plaatst leien (co 00157)
- Plaatst en verankert natuur- en kunstleien volgens toegepaste spijker- of haaksysteem
- Voert overlappingen correct uit
- Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
- Plaatst veiligheidshaken

● Plaatst platen en stroken (co 00158)
- Plaatst golfplaten, vezelplaten, kunststof-, metalen en bitumen platen en stroken, … en houdt daarbij de vereiste legrichting aan
- Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt de platen en stroken

● Plaatst houten daken en gevels (co 00159)
- Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt shingles
- Voert bebordingen correct uit

● Plaatst prefab-elementen (co 00160)
- Informeert zich bij de fabrikant
- Plaatst de prefab-elementen volgens instructies van de fabrikant

● Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen (co 00161)
- Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
- Voert eventueel schoorsteen- en schouwmetselwerk uit
- Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben
- Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ..)
- Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit

● Werkt de niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding af (co 00162)
- Vervaardigt en plaatst kilgoten
- Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
- Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires, …)
- Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires

Metalen dakbedekking en gevelbekleding
● Bereidt plaatsing van metalen dakbedekking en gevelbekleding voor (co 00163)
- Plaatst het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken
- Meet het dak en de gevel op rekening houdende met overlappingen
- Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
- Tekent de verdeling van de metaalstroken af

● Plaatst, bevestigt en verbindt metalen dakbedekking en gevelbekleding (co 00164)
- Gaat na of de ondergrond waarop de tussenlaag aangebracht wordt, voldoet
- Plaatst de materialen van de tussenlaag (scheidingslaag, structuurmat, onderdak) soepel of strak
- Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
- Plaatst en bevestigt (soldeert,…) de metalen dakbedekking en gevelbekleding
- Gebruikt gepaste soldeermiddelen
- Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
- Waakt erover dat de dakbedekking en gevelbekleding niet in aanraking komt met stoffen die het metaal kunnen beschadigen
- Voert verbindingen met staande naad uit
- Voert verbindingen met roefnaad uit

● Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen (co 00165)
- Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
- Voert eventueel schoorsteen- en schouwmetselwerk uit
- Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben
- Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ..)
- Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit

● Voert aansluitingen uit met de bovenrand van het dak of de gevel (co 00166)
- Voert aansluitingen uit met staande naad, met roeflatten, met verlengde roeflatten
- Versnijdt bladen
- Vormt een waterdichte vouwnaad zonder soldeerwerk
- Werkt de slabbe in in een groef van het metselwerk of het beton
- Vervaardigt een opgaande boord
- Bevestigt een slabbe
- Plaatst luchtinvoer / ventilatie

● Voert aansluitingen uit met de onderrand van het dak of de gevel (co 00167)
- Voert aansluitingen uit afhankelijk van de metaalsoort
- Soldeert
- Voert kilaansluitingen uit
- Plaatst luchttoevoer/dakvoetventilatie
- Maakt overlappingen en dubbele aanhakingen

● Voert aansluitingen uit met de flank (co 00168)
- Plooit bladen op
- Dekt de opkant met een slabbe af
- Voert verschillende types slabben trapsgewijs uit
- Voert een zijrandaansluiting uit
- Bevestigt randplanken of roeflatten

Hemelwaterafvoer en recuperatie
● Vervaardigt bakgoten & bakgootdetails (co 00169)
- Berekent afmetingen en voert een uitzettingssnede uit
- Vervaardigt bakgoten in metaal
- Vervaardigt bakgootonderdelen en bakgootdetails

● Brengt bak- en hanggoten aan en bevestigt deze (co 00170)
- Brengt bakgoten aan en bevestigt deze op hun draagconstructie
- Maakt de boeiboord vast
- Plaatst haken en hecht een hanggoot vast
- Verzekert de hellingsgraad

● Vervaardigt een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het rioleringssysteem (co 00171)
- Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
- Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
- Sluit de leidingen water- en geurdicht af
- Plaatst en bevestigt de verbindingselementen

Zonnepanelen en -collectoren
● Bereidt het dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren (co 00172)
- Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
- Versterkt het schrijnwerk of de dakbedekking
- Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud, ..)
- Demonteert dakelementen zodat de panelen geplaatst en/of verankerd kunnen worden
- Beveiligt de dakelementen en het dak tegen onweer tijdens deze fase van de werken
- Hermonteert de nodige elementen voor het behoud van de integriteit van het dakcomplex

● Monteert zonnepanelen en -collectoren (co 00173)
- Leest en past het montageplan toe
- Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3