• EQF Home Page Icon

Qualification: Chocoladebewerker

Chocoladebewerker

Qualification Information

● Bereidt chocoladeproducten en -vullingen (D110401 Id14944-c/17437-c)
- Zet het benodigde materiaal/materieel klaar
- Controleert de versheid en de kwaliteit van producten en grondstoffen
- Maakt bereidingen aan de hand van een recept
- Berekent de kwantiteit
- Zet meeteenheden om
- Weegt grondstoffen af
- Bepaalt de temperatuur en de hoeveelheid van de samen te voegen grondstoffen
- Bereidt producten en vullingen manueel of machinaal
- Past verschillende meng- en/of klopmethodes toe
- Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten
- Past, indien nodig, recepten/bereidingswijze aan voor het voorkomen van bereidingsfouten
- Reageert gepast bij kwaliteitsafwijkingen/technische problemen
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Verwerkt chocoladeproducten en -vullingen (D110401 Id14944-c/16721-c/18890-c)
- Bepaalt de benodigde hoeveelheid per stuk/per gewicht
- Verdeelt manueel of machinaal
- Past spuit-, snij-, rol-, mouleer- of uitsteektechnieken toe
- Giet vullingen uit op platen of in vormen
- Laat vullingen rusten en/of verharden in een al dan niet gekoelde ruimte
- Bereidt halffabricaten*, vullingen, crèmes, garneringen…
- Kandiseert* producten
- Tempereert* de chocolade
- Koelt het product af of vriest het in
- Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten
- Decoreert, modelleert en snijdt producten volgens vooropgestelde recepten en kwaliteitseisen
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid
- Bedient machines en toestellen voor de verwerking van chocolade

* *Een halffabricaat is een product waarmee een ander product afgewerkt wordt.
*Kandiseren : omhullen met een laagje suiker
*Tempereren : de gesmolten massa op temperatuur brengen , wat de daarin vervatte cacaoboter in de meest stabiele kristalvorm brengt

● Bakt boter- of vetdegen (D110401 Id23708-c)
- Stelt de oven in (tijd, temperatuur,…) en bakt de producten af
- Werkt met verschillende oventypes
- Controleert het bakproces en het uitzicht van de producten visueel
- Ontvormt de producten en plaatst ze op roosters in rekken
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Werkt chocoladeproducten af (D110401 Id6530-c)
- Glaceert, garneert, modelleert, dompelt, enrobeert*, kandiseert en voegt samen volgens de verschillende afwerkingstechnieken
- Houdt zich aan de recepten en kwaliteitseisen
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

* *Enroberen : omhullen met een laagje chocolade

● Bewaart en verpakt chocoladeproducten (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 00033)
- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
- Stemt de verpakking af op het product
- Houdt de bewaartemperatuur op peil en regelt de vochtigheidsgraad
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Houdt de werkomgeving netjes en hygiënisch (D110401 Id16246-c)
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en -middelen
- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
- Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen
- Controleert de staat van het materieel
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen

● Plant de productie (D110401 Id18086-c)
- Schat de vraag van de klanten in
- Stelt een assortiment samen volgens de verwachte verkoop en het seizoen
- Stelt recepten samen
- Bereidt de productie voor
- Plant het dagelijkse werk rekening houdend met externe factoren
- Stelt een werkschema op
- Optimaliseert waar mogelijk de productie

● Stalt chocoladeproducten in de etalage of op de toonbank uit (D110401 Id18788-c)
- Zorgt voor een evenwichtige schikking van producten in de verkoopruimte rekening houdend met het FEFO (First Expired, First Out) en FIFO (First In, First Out)-principe
- Brengt etiketten met de wettelijk verplichte informatie aan
- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
- Past bij het presenteren in de toonbank de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid toe

● Informeert klanten over de producten en verkoopt (D110401 Id25698-c)
- Stelt vragen om de wensen van de klanten te achterhalen
- Informeert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten
- Noteert klantenbestellingen en volgt ze op
- Wijst de klant op speciale acties en producten om de verkoop te stimuleren
- Rekent de verkoopprijs af met de klant

● Volgt de voorraad op en plaatst bestellingen (D110401 Id18152-c)
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Registreert voorraadgegevens
- Registreert gegevens over het verbruik van producten
- Schat de vraag van de klanten in
- Stelt een assortiment samen volgens verwachte verkoop en het seizoen
- Berekent het rendement van de grondstoffen en producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestellingen
- Koopt grondstoffen, halffabricaten en materieel in
- Vult een bestelbon in
- Contacteert leveranciers
- Koopt verpakkingen aan

● Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (D110401 Id18111-c)
- Voert ontvangstcontrole uit op hoeveelheid en kwaliteit
- Controleert de temperatuur, het gewicht, de versheid van de goederen en producten
- Controleert of de goederen en producten voldoen aan de hygiënische voorschriften en voorschriften voor voedselveiligheid
- Registreert afwijkingen
- Houdt rekening met condities waaraan moet worden voldaan om goederen op te slaan
- Slaat de goederen op in de koel-, diepvries-, opslagruimte,…. volgens het FIFO- en FEFO-principe
- Controleert en registreert de temperatuur en het vochtgehalte in de opslagruimte
- Meldt fouten volgens de procedure

● Volgt de financiële en administratieve gegevens op (D110401 Id18026-c)
- Verzamelt de benodigde gegevens van grond- en hulpstoffen
- Gaat op een rendementsbewuste manier om met de grondstoffen in relatie tot de kostprijs van het (eind)product
- Onderneemt acties om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen

● Volgt vaktechnieken, hygiëne en voedselveiligheid op (D110401 Id19841-c)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Informeert medewerkers over voedselveiligheid en hygiëne
- Stuurt medewerkers bij indien nodig

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van financieel en administratief beheer
● Kennis van de FIFO-methode (First In First Out) en de FEFO-methode (First Expired First Out)
● Kennis van kenmerken van grondstoffen en ingrediënten
● Kennis van voorraadbeheer
● Kennis van werkorganisatie
● Kennis van samenstelling, bereidings- en verwerkingstechnieken
● Kennis van het productieproces van vet- en boterdegen
● Kennis van spuit-, snij, uitrol-, tempereer-, kook-, mouleer- en uitsteektechnieken
● Kennis van diverse afwerkings- en garneertechnieken : abricoteren*, enroberen, dompelen, spuiten, modelleren, garneren, glaceren, kandiseren, ….
● Kennis van de regelgeving inzake autocontrole in de chocoladebewerking
● Kennis van het koelen van vullingen en chocoladeproducten
● Kennis van het systematisch handhaven van de wettelijke bewaar- en verwerkingstemperatuur
● Kennis van de wetgeving met betrekking tot verplichte aanduidingen van goederen, etiketteringen van voorverpakte voedingsmiddelen, maten en gewichten
● Kennis van de impact van een verpakking op de hygiëne en het bewaren van het product
● Kennis van de wetgeving met betrekking tot verplichte aanduidingen van goederen, etiketteringen van voorverpakte voedingsmiddelen, maten en gewichten
● Kennis van verkooptechnieken
● Kennis van allergenen
● Kennis van wettelijke reglementering in verband met vervoer van voedingswaren
● Kennis van recente ontwikkelingen in het vakgebied
● Kennis van coaching van een team
● Grondige kennis van hygiëneregelgeving
● Grondige kennis van de vaktechnologie
* *Abricoteren : gebak bestrijken met abrikozenjam om het glanzend uitzicht te geven en uitdrogen tegen te gaan.

Cognitieve vaardigheden

● Het bewust omgaan met grondstoffen in relatie tot de kostprijs van de producten
● Het kunnen respecteren van regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid
● Het kunnen respecteren en controleren van de kwaliteitseisen
● Het kunnen plannen van het werk
● Het kunnen samenstellen van recepten in functie van de periode van het kalenderjaar
● Het kunnen samenstellen van bereidingen aan de hand van recepten
● Het kunnen bepalen van de temperatuur en de hoeveelheid samen te voegen grondstoffen
● Het kunnen aanhouden van de juiste temperatuur tijdens de verwerking
● Het kunnen controleren en opvolgen van het productieproces
● Het kunnen evenwichtig schikken van producten in de verkoopruimte
● Het kunnen informeren van klanten over de samenstelling, bereidingswijze en bewaarwijze van producten
● Het kunnen registreren en opvolgen van de voorraad en het verbruik van producten
● Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied
● Het kunnen werken met verschillende oventypes
● Het kunnen bedienen van machines en toestellen voor de verwerking van chocolade
● Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen rekening houden met condities om goederen op te slaan
● Het kunnen noteren van klantenbestellingen en deze opvolgen
● Het kunnen selecteren en contacteren van leveranciers
● Het kunnen afstemmen van de verpakking op het product
● Het kunnen aankopen en opvolgen van de voorraad
● Het kunnen bepalen van de commerciële acties (moederdag, Valentijn, muffins, donuts,…)
● Het kunnen omzetten van meeteenheden

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen inschatten van de vraag van de klant en het samenstellen van het assortiment volgens het seizoen/de periode van het kalenderjaar
● Het ku

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4