• EQF Home Page Icon

Qualification: Aanvuller

Aanvuller

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Gaat professioneel om met klanten (D150701 Id17964-c)
- Verwelkomt de klant professioneel
- Toont een uitnodigende lichaamshouding
- Maakt oogcontact
- Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken
- Adviseert over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie
- Vermijdt conflicten met klanten
- Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures
- Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving
- Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie
- Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures

● Bereidt de producten en artikels voor (etiketteren, diefstalbeveiliging,...) en plaatst ze in de winkel of op een stand (D121101 Id16582-c)
- Brengt de prijs aan/in volgens richtwaarden of instructies (in electronisch systeem)
- Stelt de producten volgens de principes van ‘visual merchandising’ ten toon
- Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats
- Verandert de opstelling van de producten volgens commerciële planning
- Maakt of regelt decoraties (combinaties, licht- en kleurgebruik, attributen, muziek,…)
- Beveiligt de goederen
- Controleert of de artikels juist geprijsd zijn

● Ordent afdelingen en de voorraad en bevoorraadt (bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen, ...) (D121401 Id6595-c, D150701 Id35418-c)
- Vult producten aan volgens het verbruik
- Vult aan volgens gangbare principes (first in-first out, nieuwe collectie,…) en bedrijfsprocedures
- Past de bestelprocedure toe
- Merkt gebreken aan de producten op en neemt gepaste maatregelen
- Schikt producten permanent presentabel
- Legt of hangt misplaatste artikels terug
- Ontvangt collecties/leveringen

● Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen (D150701 Id18152-c)
- Gebruikt software voor voorraadbeheer en voor het plaatsen van bestellingen
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Contacteert leveranciers
- Meldt tekorten van producten volgens bedrijfsafspraken
- Plaatst een bestelling

● Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (D110601 Id18111-c)
- Vergelijkt de levering met de bestelbon en andere formulieren
- Registreert de levering
- Evalueert de kwaliteit van de levering (beschadigingen, gebreken, aantastingen,…)
- Meldt leveringen die niet voldoen volgens de bedrijfseigen procedures
- Slaat de goederen en producten op volgens de gangbare principes ( ‘first in first out’,…)

● Onderhoudt de verkoopruimte en de producten in de afdeling en maakt ze schoon (D150701 Id7134-c)
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (vegen, ontsmetten,…)
- Beperkt en sorteert afval volgens de richtlijnen
- Benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden
- Veroorzaakt geen hinder voor klanten

● Inventariseert producten (D150701 Id24112-c)
- Telt de voorraad, manueel of scant met de actuele technologieën

Specifieke Activiteiten

● Producten of artikels in de winkelrekken plaatsen en aanvullen (D150501 Id20440-c, D150701 Id21504-c)
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
- Ruimt niet verkoopbare artikels op en maakt de rekken schoon
- Prijst artikelen
- Past bij het presenteren in de rekken de richtlijnen m.b.t. hygiëne toe

● Het verpakken en etiketteren van producten in een afdeling uitvoeren/controleren (D150701 Id8184-c)
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher, ...)
- Prijst artikelen
- Weegt producten af
- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
- Verpakt efficiënt en kostenbewust
- Controleert de verpakking en het etiket
- Controleert de prijs
- Voorziet verpakkingsmateriaal
- Gaat in op vragen van klanten

● Controleert de staat van bewaring en bederfbare producten (D150701 Id2181-c)
- Beoordeelt de versheid zintuiglijk
- Controleert de temperatuur en de versheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
- Controleert en registreert de temperatuur in de opslagruimte
- Controleert vervaldata
- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
- Verwijdert beschadigde producten
- Registreert producten die verkocht worden met reductie of die verwijderd worden als afval

● Controleert de temperatuur van koelkasten, koelruimtes voor voorraden in een afdeling controleren (D150701 Id432-c)
- Leest de temperatuur af
- Stelt de temperatuur bij indien nodig

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis Frans: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
● Basiskennis Engels: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
● Basiskennis van informatica
● Basiskennis van de producten en hun toepassingen voor de courante sectoren (voeding, fashion, multimedia en doe-het-zelf…)
● Kennis van conflicthantering
● Kennis van principes van klantvriendelijkheid
● Kennis van typologie van klanten of consumenten
● Kennis van winkelgedrag (wanneer en waar winkelen mensen ...)
● Kennis van wet- en regelgeving i.v.m. diefstalpreventie : rechten van personeel en van klant
● Kennis van profiel van diefstalgevoeligheid winkel en producten
● Kennis van merchandisingtechnieken
● Kennis van technieken voor diefstalpreventie
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van voorraadbeheer: aanvultechnieken, rotatie, hoeveelheden
● Kennis van inventarisatietechnieken
● Kennis van schoonmaakmiddelen en -technieken
● Kennis van scantechnieken
● Kennis van winkelorganisatie en verantwoordelijksdomeinen
● Kennis van milieu-,veiligheids- en hygiëne voorschriften voor de organisatie
● Kennis van presentatietechnieken van producten
● Kennis van weegschalen

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen professioneel verwelkomen van de klant
● Het zich kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur
● Het kunnen detecteren van verdachte klanten
● Het zich kunnen empathisch opstellen ten opzichte van klanten
● Het zich kunnen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen in het productgamma
● Het kunnen informeren van de klant over de diensten bij verkoop (herstel, levering, gratis krediet, getrouwheidskaart, ...)
● Het kunnen plaatsen van producten en artikels in de winkel op een commerciële wijze
● Het kunnen toepassen van de bestelprocedure
● Het kunnen ontvangen, controleren en registreren van collecties/leveringen
● Het kunnen gebruiken van software voor voorraadbeheer en voor het plaatsen van bestellingen
● Het kunnen contacteren van leveranciers
● Het kunnen inschatten van afwijkingen van de netheidsnorm en het kunnen ingrijpen op een milieubewuste manier
● Het kunnen controleren van de staat van bewaring van bederfbare producten
● Het kunnen verzamelen van documenten voor de traceerbaarheid van goederen
● Het kunnen aanvullen van producten volgens verbruik en volgens de bedrijfsprocedures
● Het kunnen adviseren over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie
● Het kunnen controleren van verpakking en etiket

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen behandelen van klachten van klanten volgens bedrijfsinterne procedures
● Het kunnen oplossen van eventuele klachten
● Het kunnen adequaat reageren op diefstalpogingen
● Het kunnen prioriteiten stellen (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen, ..)
● Het kunnen vermijden van conflicten met klanten
● Het kunnen ingrijpen bij contaminatierisico’s

Motorische vaardigheden

● Het kunnen verwijderen/desactiveren van diefstalbeveiliging
● Het kunnen verpakken van de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming
● Het kunnen verkoopsklaar maken van producten en artikels
● Het kunnen netjes houden van de verkoopruimte op een milieubewuste manier
● Het kunnen plaatsen van producten en artikels in de winkel op een commerciële wijze
● Het kunnen aantrekkelijk schikken van promotionele artikels
● Het kunnen langdurig rechtop staan
● Het kunnen ergonomisch heffen en tillen van zware lasten
● Het zintuigelijk kunnen beoordelen van versheid
● Het kunnen afwegen van producten
● Het efficiënt en kostenbewust kunnen verpakken met de hand of met een verpakkingsmachine

Omgevingscontext

● Werkt in een winkel of groothandelszaak, klein of groot (meer dan 100 werknemers), verschillende productgamma’s en settings (zelfbediening, traditioneel, geïntegreerd, zelfstandig, franchise).
● Omstandigheden kunnen variëren volgens drukte, seizoenen, weeromstandigheden, feestdagen,...
● Komt in contact met klanten, verkopers, leveranciers en magazijniers.
● De winkel kan zich zowel in eentalig als meertalige regio’s bevinden (toeristische centra, Brussel en omgeving).
● Werkt afwisselend koude en warme ruimtes (buiten - binnen).
● Werkt ook ’s avonds en in het weekend.
● Wordt geconfronteerd met piekmomenten die een verhoogd werktempo vereisen.

Handelingscontext

● Moet bederfbare/waardevolle/beperkt houdbare producten met bijzondere voorzichtigheid behandelen.
● Moet de nodige zelfbeheersing in geval van diefstal en/of klachten aan de dag leggen.
● Is meebepalend voor het imago en de commerciële resultaten van de winkel.
● Het omgaan met de producten, materialen en toestellen vereisten een grote variatie in manipulatietechnieken.

Autonomie

Is zelfstandig in
● het bepalen van de volgorde van zijn activiteiten en het aanbrengen van beperkte wijzigingen in uitstalling

Is gebonden aan
● interne afspraken, bedrijfsprocedures en regelgeving bij het uitvoe

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3