• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Statskundskab

  Uddannelsen rummer også vigtige elementer fra fag som sociologi, jura, offentlig forvaltning, international politik og økonomi. Ligeledes får du et solidt kendskab til det moderne samfund og de strømninger, som har påvirket det gennem tiden.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Østeuropastudier

  Du lærer om flere af de østeuropæiske landes historie og kultur. En del af undervisningen tager udgangspunkt i den kommunistiske styreform, som i mange år har præget Østeuropa.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Der vil være jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Matematik-økonomi

  Uddannelsen kombinerer naturvidenskab med samfundvidenskab. Du lærer gennem tværfaglige fag som mikro- og makroøkonomi, statistik og lineær algebra at forklare og analysere økonomiske problemstillinger fra flere vinkler.Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i banker og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Farmaci

  På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med opretholdelse af lovgivningsmæssige og etiske regler inden for lægemiddelområdet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi.Bacheloruddannelsen giver dig både praktiske og teoretiske færdigheder samt en bred forståelse for forandringsprocesser i det moderne, teknologiske samfund. Du har efterfølgende mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Tysk

  Du bliver også undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. International virksomhedskommunikation- sproglig og kulturel formidling

  Du lærer at løse virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder også kommunikation på fremmedsprog.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som fædiguddannet kan fx være kommunikations- eller sprogmedarbejder i internationale virksomheder og organisationer. Du kan også stå for sproguddannelse af en virksomheds medarbejdere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Medie- og sonokommunikation

  Ud over lyddesign og kommunikation får du også indsigt i innovativ projektledelse, marketing og konceptudvikling.Som lyddesigner kan du søge ansættelse i fx medievirksomheder, produktionsselskaber, i kommunikationsbureauer og reklamevirksomheder, eller du kan starte egen virksomhed. ...

  Provider NameMedie og Sonokommunikation i Haderslev (UC Syd medie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Softwareudvikling

  Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humanistiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, ledelse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som fx it-konsulent eller produktudvikler inden for design af software. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og europæiske studier

  Som sprog kan du vælge mellem engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at arbejde tværfagligt med kommunikation inden for områder som fx eksport, markedsføring eller turisme inden for Europa.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx EU, hvor du vil være i stand til at løse internationale kommunikationsopgaver. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages