• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Katastrofe- og risikomanager

  Uddannelsen lærer dig at deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt og at analysere en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. ...

  Provider NameKatastrofe- og risikomanageruddannelsen Metropol (Metropol Sigurd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Financial Controller

  Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kan arbejde i både nationale og internationale virksomheder.Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Arabisk- og islamstudier

  Du lærer at skrive og tale arabisk, hvilket gør dig i stand til at læse arabiske tekster på originalsproget.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i erhvervslivet, turismen, medierne, efterretningstjenesten, bistands- eller flygtningesektorerne. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Spansk sprog og kultur

  Du bliver også undervist i litteraturteori og får kendskab til litterære teorier og metoder. Du arbejder med at analysere både moderne og ældre episke, lyriske og dramatiske tekster og med at placere teksterne i en historisk og idemæssig sammenhæng.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i private virksomheder, der samarbejder med spansktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- it

  Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.Som it-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, internet, kommunikation og programmering. Du kan bl.a. også finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Fødevarer og ernæring

  På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du får bl.a. indsigt i fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder vil ligge inden for udvikling af fødevarer eller inden for fx kvalitetsstyring i fødevarebrancen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Diplomingeniør- bioteknologi

  Du lærer også om den teknologi, der bruges, og får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.Dine jobmuligheder som færdiguddannet diplomingeniør kan være som forsøgs- og udviklingsingeniør samt inden for arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. Du kan også finde job i den industrielle produktion inden for eksempelvis fødevare-, medicin- eller miljøområdet. ...

  Provider NameIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (IhÅ)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Business, Language and Culture

  Til understøttelse af din viden om virksomheders forretningsmuligheder i udlandet får du undervisning i et andet fremmesprog, hvor du selv vælger mellem fransk, spansk og tysk.Med en bacheloruddannelse i Business, Language and Culture kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder med internationale aktiviteter. Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, interkulturel kommunikation eller organisationsudvikling. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Eskimologi

  Du lærer om de teorier og metoder inden for eskimologi, som giver dig grundlag for at lave analyser af fx et lokalsamfund og dets indbyggere. Samtidig lærer du bl.a. at forstå det sprog, de taler i Vestgrønland.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Med en specialviden om eskimoer og Grønland vil du bl.a. kunne arbejde med undervisning og forskning i relation til Grøndland. Du vil også kunne arbejde på biblioteker eller museer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Dansk

  I løbet af studietiden arbejder du videnskabeligt med sprogets strukturer og litterære genrer, og du kan specialisere dig inden for flere områder af faget.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for formidling, kommunikation eller undervisning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages