• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Digital innovation og management

  Du lærer at bygge bro mellem teknologien, de samfundsmæssige udfordringer og private og offentlige organisationers forretningsmæssige mål. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde arbejde som konsulent eller medarbejder både nationalt og internationalt i private eller offentlige organisationer. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Fysiske fag

  Det kan fx være i partikelfysik, atomfysik, faststoffysik, komplekse systemers fysik, kernefysik og kvanteinformationsteknologi. Undervisningen indeholder både teoretisk undervisning, praktiske forsøg i laboratorier samt arbejde i felten. Som færdiguddannet fysiker har du mulighed for at blive ansat i mange forskellige brancher. Det kan være inden for forskning i offentligt eller privat regi, eller i finansverdenen, undervisningsverdenen, it-branchen eller til fx olieefterforskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Spil

  Ud over at være underholdning kan computerspil også bruges som læringsværktøj eller en vej til socialt samvær. På kandidatuddannelsen vil du få indsigt i både tekniske, sociale, æstetiske og narrative aspekter af computerspil. Alt efter specialisering kan du arbejde med spiludvikling og softwareudvikling eller inden for fx kommunikationsbranchen. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Biokemi

  En stor del af uddannelsen tilrettelægger du selv, da du inden for en række overordnede hovedfag skal vælge, hvilken retning du vil specialisere dig i. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. have jobmuligheder i bioteknologiske virksomheder, i medicinalindustrien, i offentlige forskningsinstitutioner eller i den statslige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Produktudvikling og teknisk integration

  Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet. Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Geofysik

  Det kan være i relation til klimaforhold, afdækning af olie- og gasforekomster eller forskning i jordskælv og vulkaner. Uddannelsen indeholder en kombination af matematisk og fysisk teori kombineret med praktiske eksperimenter og undersøgelser. Som geofysiker kan du arbejde med eftersøgning af olie og gas, satellitobservationer, miljøbeskyttelse eller vejrforudsigelser i offentlige og private institutioner eller i ingeniørfimaer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Maskinintelligens

  Du får indsigt i metoder og teknologier til intelligente webbaserede systemer, fx i forbindelse med design af computerspil eller intelligente webbaserede services. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde arbejde som systemanalytiker, udvikler, programmør eller it-ansvarlig i virksomheder i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Informatik

  Du går her i dybden med anvendelsen af it i arbejds-, massekommunikations- og underholdningssammenhænge, og du lærer bl.a. om mediesociologi, organisationsteori og analysemetodik. Som færdiguddannet kandidat i informatik vil du have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Nanoscience

  Du lærer fx, hvordan man benytter fysikkens målemetoder som røntgen og elektronik til at studere proteiners evne til at katalysere kemiske processer. Som færdiguddannet finder du typisk arbejde inden for forskning og udvikling i fx mediko- og hospitalssektoren, på miljøområdet eller inden for bioteknologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Miljøkemi og sundhed

  Du har mulighed for at specialisere dig i fx giftige stoffers miljøpåvirkning af organismer, der lever i vandet, eller med forurenende stoffer i atmosfæren. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med bl.a. forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, med rensning af affald eller med genbrug. Du kan finde arbejde i både private virksomheder og i offentlige styrelser eller ministerier. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages