• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 518 items
 1. Talonrakennuksen osaamisala

  Rakennusalan perustutkinnon suorittanut tekee talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa lukea sekä talonrakentamiseen että maarakentamiseen liittyviä piirustuksia. Perustutkinnossa opiskellaan talonrakennuksen alan uudis- ja korjausrakentamisen kaikkia työvaiheita. Näitä ovat esimerkiksi perustustyöt, runkotyöt sekä sisä- ja ulkovaiheen työt. Opinnot on toteutetaan ensimmäisen vuoden osalta toimipisteen työsaleissa. Toisen ja kolmannen vuoden opinnot suoritetaan koulun omilla talotyömailla ja työssäoppien rakennusalan yrityksissä. Rakennusalan opinnot on valikoitu siten, että tulevien ammattilaisten osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Opintojen jälkeen alalta valmistuneet työlllistyvät rakennusalan uudis- ja korjausrakentamisalan yrityksiin. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Kirkkokatu, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Talonrakennuksen osaamisala

  Talonrakentajalla pysyy kädessään vasara, saha, mitta ja mitä erilaisimmat sähköiset työkalut. Osaaminen kattaa rakennustyömaan vaiheet perustuksista kattoon. Opinnot painottuvat uudisrakentamiseen, mutta talonrakentajat ovat kelpotekijöitä myös korjausrakentamisen tehtäviin. Opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan raksahallissa perusasioita. Toimipisteiden pihoille nousee ensimmäisen vuoden aikana erilaisia taidonnäytteitä autokatoksista pihavajoihin ja roskakatoksiin. Toisena vuonna opiskelijat työskentelevät Omnian omilla talotyömailla. Talot rakennetaan opiskelijatyönä alusta loppuun, minkä jälkeen ne myydään vapailla markkinoilla. Kolmannen vuoden opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan alan yrityksissä. Teoriaa opiskellaan käytännön töiden lomassa, mutta joskus talonrakentajatkin pistäytyvät luokkiin suunnittelemaan ja keskittymään teoriaopiskeluun. Ammattitaitoa täydentävät aineet opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. Työturvallisuus korostuu kaikessa tekemisessä sekä opiskeluaikana että talonrakentajan työtehtävissä. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja tutkinto rakennetaan joustavasti jokaiselle sopivaksi. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää pienryhmäopetusta. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Kirkkokatu, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Talonrakennuksen osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Construction may work on house-building or public building sites, in yard construction, soil transport, asphalting, hydraulic engineering and earthwork, interior decoration and excavation. The construction industry comprises building and infrastructure design, building, materials supplies and maintenance of built-up environments. Those who have completed the Vocational Qualification in Construction know how to plan their work with the aid of drawings, calculate materials consumption and working hours and present and assess their own work. They have adequate knowledge of mathematics and physics. They perform their work safely, carefully and economically. Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Construction know how to perform exterior wall and partitioning work and roof-framing work on building construction sites. They know how to use basic tools, correct working methods and materials used on construction sites. They may specialise in carpentry, masonry, log construction, measurements or as all-rounders in construction. Infrastructure Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Infrastructure Construction know how to carry out work on infrastructure construction sites and install public rainwater and sewage systems and water pipelines and fittings. They are able to supervise machine excavation work. They may specialise in hydraulic engineering, processing soil and mineral aggregates, rock works, ground rein ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Talonrakennuksen osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Construction may work on house-building or public building sites, in yard construction, soil transport, asphalting, hydraulic engineering and earthwork, interior decoration and excavation. The construction industry comprises building and infrastructure design, building, materials supplies and maintenance of built-up environments. Those who have completed the Vocational Qualification in Construction know how to plan their work with the aid of drawings, calculate materials consumption and working hours and present and assess their own work. They have adequate knowledge of mathematics and physics. They perform their work safely, carefully and economically. Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Construction know how to perform exterior wall and partitioning work and roof-framing work on building construction sites. They know how to use basic tools, correct working methods and materials used on construction sites. They may specialise in carpentry, masonry, log construction, measurements or as all-rounders in construction. Infrastructure Builders who have completed the Study Programme/Competence Area in Infrastructure Construction know how to carry out work on infrastructure construction sites and install public rainwater and sewage systems and water pipelines and fittings. They are able to supervise machine excavation work. They may specialise in hydraulic engineering, processing soil and mineral aggregates, rock works, ground rein ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Putkiasennuksen osaamisala

  Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Perustutkinnossa voi erikoistua putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennukseen, tekniseen eristämiseen tai rakennuspeltiasennukseen. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus

  SeAMKin uusi rakennustekniikan laboratorio otettiin käyttöön syksyllä 2015. Siellä tehdään koko opintojen ajan eri oppiaineisiin liittyviä testauksia. Lisäksi opiskelija voi hyödyntää laboratoriota projektiopinnoissaan ja opinnäytetyössään. <LINKKI NETTISIVULLE> Tutustu laboratorioon: www.seamk.fi/rakennustekniikanlaboratorio Opiskelijoilla on mahdollista käyttää SeAMKin virtuaalitekniikan laboratoriota, jossa sijaitsee mm. Suomen ainoa 5-seinäinen virtuaaliluola. Tutustu laboratorioon: www.seamk.fi/cave Opetussuunnitelma on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa. Rakennesuunnitteluun opiskelija tutustuu opiskelemalla mm. - statiikkaa, - lujuusoppia,- rakennuksen kuormia ja jäykistämistä sekä - betoni-, puu- ja teräsrakenteiden mitoittamista. Tuotantotekniikkaan opiskelija tutustuu opiskelemalla mm.- aikataulusuunnittelua ja työmaan ohjausta, - kustannussuunnittelua,- tarjouslaskentaa, - työmaatekniikkaa, - laadunhallintaa,- johtamista ja neuvottelutaitoa sekä - yritystoimintaa. Vuorovaikutus- ja johtamistaidot ovat rakennusinsinöörille tärkeitä. Niitä opitaan mm. projektitöissä tai harjoittelussa rakennustyömaalla, suunnittelutoimistossa, rakennustuoteteollisuudessa tai alan myyntitehtävissä. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse ja oppii näin samalla arvokkaita työnhakutaitoja. Opintoihin kuuluu viimeisenä vuonna tehtävä opinnäytetyö. Tekniikan yksikön laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat hyvän mahdollisuuden opiskeluun ja harjoitteluun myös ulkomailla. Opetussuunnitelmaa päivitetään vuosi ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

  Koulutuksen keskeistä sisältöä ovat rakennesuunnittelu, rakenteiden mekaniikka, rakennusfysiikka sekä tuotannon ohjaus, liiketoimintaosaaminen, rakennuttaminen ja tietomallinnus. Tutustu koulutuksen verkkosivuihin: www.seamk.fi/rakentaminen ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Opintojen keskeisiä osa-alueita ovat mm. teknologiaosaamisen ja -osaajien johtaminen, strategiatyö, johdon laskentatoimi ja projektitoiminta. Valinnaisia opintoja ovat mm. tuotekehitys, logistiikka ja tulevaisuuden esimiestyö. <LINKKI> Tutustu koulutukseen: www.seamk.fi/teknologiaosaaminen  ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kiinteistönhoidon osaamisala

  Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee erikoistumisensa mukaisesti kiinteistöjen huoltotöitä tai siivoustöitä. Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kunnossapitoja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kiinteistönhoidon osaamisala

  Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee erikoistumisensa mukaisesti kiinteistöjen huoltotöitä tai siivoustöitä. Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kunnossapitoja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, tekniikan ja liikenteen ala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages