• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. Certified Family Life Educator

  A képzés céljaA családi életre nevelés szakirányú továbbképzés (nemzetközi elnevezése: Family Life Education – FLE) célja, hogy ismereteket közöljön az emberi fejlődésről, magatartásról, a családi élet különböző mozzanatairól és életciklusairól, valamint segítsen kialakítani a családi élethez szükséges személyközi készségeket. Figyelmének középpontjában az emberi kapcsolatok állnak, amelyekben az egyén személyisége fejlődik, amelyekben megtanul döntéseket hozni, amelyben megtanulja az elköteleződést, és amelyekben megalapozódik az önmagáról alkotott képe. A képzés segítséget nyújt abban, hogy az egyén megtalálja és betöltse a helyét a jelenlegi és a jövőbeni családi kötelékeiben. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:– családi életre nevelő programok szervezése, kivitelezése és kiértékelése;– a gyermek pszicho-szociális fejlődése;– családi etika;– keresztény értékrend és világnézet;– biblia és család;– család a művészetekben;– kommunikáció és konfliktuskezelés;– szülők képzése;– bevezetés a családjogba;– családi életre nevelés alkalmazási körei;– család és társadalom;– emberi szexualitás;– család és média;– bevezetés a pár- és családterápiába;– házasság és család;– a családi életre nevelés egészségügyi kérdései. Személyes adottságok, készségek:– A házasságot – egy férfi és egy nő szeretetteli, hűséges, monogám, elkötelezett kapcsolatát – értékként, pozitív, követendő és megvalósítható példaként emeli fel. A férfinak és a nőnek ezt a kapcsolatát úgy mutatja be, mint amely a család alap ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. cigány nyelv- és népismeret szakterületi pedagógus

  A képzés célja: Magas szintű cigány nyelvi kompetenciával rendelkező és a cigány kisebbség történelmi, irodalmi, szociolingvisztikai és néprajzi kérdéseiben átfogó, alapos ismeretek birtokában lévő pedagógusok képzése. A cigány gyermekekkel magas számban foglalkozó intézményekben tevékenykedő, a korai cigány-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű nevelést-oktatást végző pedagógusokat felkészíteni a cigány nyelvi kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek alkalmazására a cigány kisebbségi oktatás egyes területein, továbbá felkészíteni az integrált és a multikulturális nevelés feladataira. Elsajátítandó kompetenciák: A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban a cigány nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás fejlesztése történik. A romológia területén szerzett elméleti ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják a terepmunka alapjait, hogy a cigány közösségekben megfelelően tudjanak kommunikálni és konfliktusokat kezelni, önértékelésüket és értékrendjüket közösen formálni. A képzés résztvevői képessé válnak a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az óvodába, iskolába kerülő cigány gyermekek integratív nevelésére identitásuk megőrzésével. Tudáselemek: cigány nyelvi kommunikációs készség, kulcskompet ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Cimbalom (Dulcimer) Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Cimbalom (Dulcimer) Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Clarinet Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Clarinet Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Class teacher (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) analyse, synthesise and envisage solutions and consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes, apply knowledge in practice, develop critical and self-critical assessment, perform professional work autonomously, develop communication skills, particularly communication in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), demonstrate initiative/ambition (value of ongoing personal and professional development), demonstrate sensitivity towards (or awareness of) the natural and social environment, national culture, heritage, identity, multiculturalism and non-discrimination, manage time and plan autonomously, demonstrate openness and sensitivity to people and social situations, demonstrate understanding of individual values and value systems, (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the foundation(s) and history (development) of education systems, resolve specific pedagogical issues applying scientific methods and procedures, demonstrate coherent mastery of basic knowledge, integrate knowledge from various areas and apply it, integrate new information and interpretations in the context of education, demonstrate understanding of the general structure of education and the links between its sub-disciplines (curriculum theory, special pedagogical k ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Class teacher (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) communicate, work as part of a team, demonstrate a capacity for synthetic, analytical and creative thinking and problem-solving, apply knowledge flexibly in practice, be autonomous, (self-)critical and reflective, carry out (self-)evaluation and strive for quality, demonstrate general knowledge, communicate with experts from other professional and academic fields, demonstrate initiative/ambition and awareness of the value of ongoing personal development and professional training, demonstrate information literacy, manage time, undertake own preparations and planning, and check own implementation of plans, communicate in a foreign language, demonstrate knowledge and understanding of social systems (particularly processes in education), demonstrate openness and sensitivity to people and social situations, demonstrate knowledge and understanding of the development processes, differences and needs of the individual, demonstrate knowledge of concepts in education and their philosophical and historical foundations, demonstrate knowledge and understanding of the institutional frameworks of work (requirements, legislation, documentation, legal aspects of education), use of information and communication technologies in education, demonstrate understanding of individual values and value systems and deal with questions of professional ethics, demonstrate knowledge and understanding of and an orientation towards inclusive, non-discriminatory work and multiculturalism, (subjec ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Class teacher (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) communicate effectively with students and develop a positive group atmosphere and good relationships with and among students, develop students' ability to communicate in Slovene, develop social skills in students and demonstrate understanding and mastery of the basic procedures and principles of the counselling interview and work with students, create a safe and encouraging learning environment in which students feel accepted, and in which diversity is valued and independence and responsibility are encouraged, (co-)create clear rules for discipline and behaviour in the classroom, use appropriate strategies to deal with inappropriate behaviour, aggression and conflict, demonstrate a positive attitude to students through understanding of and respect for their social, cultural and linguistic origins, demonstrate awareness of the ethical frameworks of own actions and observe these values, demonstrate mastery of basic principles and processes for the planning, implementation and evaluation of the learning process, adequately integrate and coordinate objectives, content, learning methods and approaches in the concretisation of the curriculum, taking into account modern insights into curriculum teaching methods, take into account the developmental characteristics of students and the principles and factors of successful learning when planning and implementing lessons adapt teaching to the individual specificities of students in terms of previous knowledge, interests, le ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Classical Singing Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages