• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. agrárlogisztikai szakmérnök

  A képzés célja, szakmai kompetenciák olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek: * vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, termelői integráció megszervezésére, megtervezésére és irányítására; * összetett beszerzési, illetve disztribúciós, fuvarozási, szállítási folyamatok, illetve az azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására; * a mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.   Cél, hogy a leendő szakmérnökök a fenti feladatok ellátása közben képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét.   A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak lesznek mezőgazdasági termelő, és logisztikai szolgáltató cégek, termelői szervezetek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek lesznek a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági irányítására.   Személyes adottságok, készségek: precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszer ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. agrármarketing és kereskedelmi menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek- az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén;- gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására;- képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására;- munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák;- alkalmasak a mezőgazdasági és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására. Az agrármarketing és kereskedelmi menedzser ismeri:- az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit;- a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát;- az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait;- az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.      Személyes adottságok és készségek:   A szakon végzettek - rendelkeznek szintetizáló és ökonómiai szemléletű gon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: – az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén; – gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; – képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására; – a szakirányú továbbképzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák; – alkalmasak a mezőgazdasági- és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására; A szakmérnök ismeri: – az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit; – a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát; – az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait; – az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.   Személyes adottságok, készségek: – szintetizáló és ökon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

  A képzés célja olyan, a korábbi agrárgéptani képzésben nagyrészt nem szereplő korszerű alap, alapozó és szakgéptani, valamint az irányításhoz, munkaszervezéshez, pályázatok sikeres elnyeréséhez szükséges ismeretek elsajátítása, melyek az agrárágazatban gazdálkodást folytatók, irányítók, gépkereskedők vagy szaktanácsadók számára a termelési folyamatok mélyebb megértéséhez, a gazdaság reálfolyamataiban való sikeres részvételhez, így a sikeres munkavégzéshez nélkülözhetetlenek.  Műszaki alap- és alapozó ismereti elemek: a.) a műszaki rajzi ábrázolás megismerése és középszintű elsajátítása, b.) a gépeket alkotó tipizált elemek rendszerezésének és alkalmazási területeinek megismerése, azok alkalmazása egyszerű szerkezetekben, c.) energetikai ismeretek, fosszilis és megújuló energiahordozók, energia-átalakítók, az energiagazdálkodás alapjainak és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása d.) a gépeket, szerkezeteket alkotó anyagok jellemzőinek, statikai és szilárdságtani leírásuknak ismertetése, a méretezés általános módszereinek elsajátítása. Az agrárágazat általános és speciális gépei, eszközei, berendezései: A szántóföldi növénytermesztés, a kertészeti termesztés, az állattartás, az erdészet és halászat gépeinek, eszközeinek és berendezéseinek működés-elemzése, műszaki paramétereik, korszerű technikai eljárások alkalmazása a gépeken, méretezésük alapelvei.  A mezőgazdasági építészet alapjai és sajátosságai. Gépüzemeltetési és irányítási szakismeretek: olyan tudás átadása, mely a műszaki ismeretek mellett nélkülözhete ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. aktuárius szakközgazdász

  A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémákat alkotó módon megközelíteni, eredeti megoldások adására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma feli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. aktuárius szakértő

   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.           A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma felismerő és megoldó készség; * pontos, alapos, megbízható munkavégzés; * információ rendszerzési és feldolgozási képesség; * érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt; * kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség; * rugalmasság a csoportmunkában; * személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; * a szakmai tová ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. akut betegellátó szakápoló

  Olyan korszerű egészségtudományos szakmai, technikai és társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás valamennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően a sürgősségi ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú betegek önálló ápolására, ellátására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

  A képzés célja: A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó anyagmozgatás eszközrendszerét használó humánerőforrás képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A legutóbbi időszak fejlesztési és kutatási eredményeinek szervezett formában végzett oktatás keretében megismerhetővé tétele az e területen dolgozó gyakorló mérnökök számára. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az anyagmozgatási folyamatok és az anyagmozgatás gépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, baleseti esettanulmányok, minőségbiztosítás, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - az anyagmozgató gépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (hajtástechnika, anyagmozgatógépek dinamikája, adatkommunikáció, automatizálás, diagnosztika stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottsá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. alapszintű járműgépész szakmérnök

  Az alapszintű járműgépész szakmérnök szakirányú továbbképzés alapvető célja a járművek (vasúti, közúti, vízi és légi) üzemeltetése, tervezése, fejlesztése és a velük kapcsolatos kutatások, gyártás és javítás területén dolgozó, legalább alapfokozattal, illetve azzal egyenértékű oklevéllel rendelkező mérnökök olyan továbbképzése, amely magába foglalja egyrészt a mérnöki alap- és szakismeretek szinten tartását, másrészt a legújabb tudományos eredmények megismertetését. Az egyes ágazatok és szakirányok tárgyainak kiválasztásában, illetve azok tematikájának összeállításában nagymértékben figyelembe vesszük a hallgatóságot foglalkoztató intézmények, vállalatok szakirányú igényeit. Személyes adottságok készségek:- kreativitás,- rugalmasság,- problémafelismerő és problémamegoldó képesség,- jó tanulási készség, memóriával,- széleskörű műveltség,- információ-feldolgozó adottság,- nyitottság a továbbképzésre,- alkalmasság a magas szintű intenzív önálló és team munkára. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők a (választott szakirány szerinti) járművek - kutatása, fejlesztése, - gyártása és- üzemeltetése (használata, kiszolgálása, karbantartása, javítása)terén szerezhetnek olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve a járműmérnöki szakterületen kialakuló kompetenciájukat. A végzettek alkalmasak a járművekkel kapcsolatos szakmai tevéke ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alapszintű járműipari tervező szakmérnök

  A képzés célja: Elsődlegesen az iparvállalatoknál, mérnökirodákban – beleértve a kis- és középvállalkozásokat is – alapvetően termékfejlesztéssel, új termékek tervezésével, meglévő gyártmányok modernizálásával foglalkozó mérnökök továbbképzése. A tervezett program átfogja a teljes termék-életciklust, a termékelképzeléstől kiindulva a használatból való kivonást követő recycling szempontjait is beleértve. A fenti cél elérhető egy olyan rugalmas, moduláris felépítésű tantervi struktúrával, amely lehetővé teszi mind az egy-egy szűkebb műszaki szakterületen való specializálódást, mind a tervezői tevékenységhez szorosan kapcsolódó egyéb területeken való továbbképzést, illetve a kettőnek a hallgató ál-tal választott kombinációját.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat - a járművek, járműelemek korszerű, automatizált tervezési módszerei, - a gyártmányfejlesztés általános körülményeinek a folyamat koordinálásának, irányításának, valamint, - a választható szakterület (pl. könnyűszerkezetek, technológiák) ismereteinek az elsajátításával, a megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazásával.   A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottságaikat, fejleszthetik képességeiket, ezzel kiteljesítve a járműipari tervezési szakterületen kialakuló kompetenciájukat.   Az alapszintű járműipari tervező szakmérnök végze ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages