• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 556 items
 1. szakközgazdász Európai Unió szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában az Európai Unió szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes az Európai Unióval kapcsolatos szakmai híranyag megértésére és megítélésére; Képes lesz az EU-val kapcsolatos kérdésekben eligazodni, vitákban aktívan részt venni; Képessé válik a kormányzat EU-politikájának megértésére és megítélésére; A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó világgazdaságtan és nemzetközi üzleti ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása a szakmaspecifikus tudáselemek: az EU integráció gazdaságtana, az EU intézményi és döntéshozatali rendszere, pénzügyei, kibővülési politikája, pályázati rendszere, helyzete a világban, kapcsolata Magyarországgal és Magyarország helye az EU-ban, az EU jogrendje: mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   e képzettség birtokában az Európai Unió szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas a munkaerőpiacon siker reményében megpályázni az EU-s kapcsolatok fenntartását biztosító munkaköröket;   alkalmassá válik EU-s ismeretek továbbadására is; mivel a magyar EU tagság nagyszámú szakember iránt támaszt keresletet. Az ezen a szakirányú továbbképzésen megszerezhető oklevél remek kiegészítője lehet a korábban megszerzett vé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Távol-Kelet referens

  A képzés célja olyan társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit, történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket:a) a nemzetközi rendszer Távol-Keletre vonatkozó gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére,b) képesek elhelyezni a térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között, c) ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris, valamint alapszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:a) a távol-keleti térség meghatározó államainak, ezeken belül is elsősorban Japán, Kína és India történetét, kultúráját, politikai és jogrendszerét, társadalmi sajátosságait, valamint gazdaságának főbb jellemzőit, b) a globalizációnak a távol-keleti térségre gyakorolt hatásait, c) a regionális együttműködési  formák modelljeit. d) nyelvi tudásuk alkalmassá teszi őket arra, hogy a mindennapi életben eligazodjanak, egyszerűbb szövegeket megértsenek, illetve maguk is megfogalmazzanak. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:a) önálló elemző munka elvégzésére, b) a távol-keleti politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok megértésére, előrejelzésére, c) döntések előkészítésére és szakmai vitákban való részvételre, d) az integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés t ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. General Studies

  General Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Language and European Studies

  Language and European Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Arts (Honours) in Psychology

  Bachelor of Arts (Honours) in Psychology ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Bachelor of Arts in Social Studies

  Bachelor of Arts in Social Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Bachelor of Arts (Honours) in Social Science

  Bachelor of Arts (Honours) in Social Science ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in European Studies

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in European Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Higher Diploma in Arts in Psychology

  Higher Diploma in Arts in Psychology ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Psychology

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Psychology ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages