• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 56 items
 1. óvodáskori magyar-német kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:    – Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint a német nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.   – Óvodáskori nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.    – Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodáskorban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.    – Új értékelési rendszerek ismerete.   – Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Idegen nyelvű) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.   – Minőségbiztosítási alapismeretek. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   – Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés a használt idegen nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.    – Tolerancia, empátia a másság iránt. Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség. Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.    – A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés. Komplex gondolkodás, rendszerszemlélet.   – Önműve ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. óvodáskori német nemzetiségi kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:    – Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint a német nemzetiségi nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.   – Óvodáskori nemzetiségi nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.   – Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodáskorban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.   – Új értékelési rendszerek ismerete.   – Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Nemzetiségi származású) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.   – Minőségbiztosítási alapismeretek. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:    – Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés német nemzetiségi nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.   – Tolerancia, empátia a másság iránt.   – Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség.   – Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.   – A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés.   – Komplex ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. a német nemzetiségi és a kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás tanácsadója

  A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű iskolai nevelést-oktatást végző pedagógusokat felkészíteni a 6-7-12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a német nemzetiségi oktatás egyes nevelési területein. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az Európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Kompetencia alapú kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás, kulcskompetenciák-  A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei- Korai kétnyelvűség az iskolai szocializáció folyamatában: A korai kétnye ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. a német nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű óvodai nevelést végző óvodapedagógusokat felkészíteni a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés egyes nevelési területein. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Kompetencia alapú kétnyelvű óvodai nevelés, kulcskompetenciák- A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei- Korai kétnyelvűség az óvodai szocializáció folyamatában: A korai kétnyelvűs ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. State-recognised educator / State-recognised childcare worker

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Possession of extensive pedagogical and didactic training so as to be able to provide socio-pedagogical support,educational and care work in inst ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie van de klasgroep en de belevingswereld van de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, formuleert hij algemene en concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands. 2. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. 3. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs heeft een grondig inzicht in de brede ontwikkeling van de kleuter en beheerst de basiskennis - waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen - m.b.t. inhouden en vaardigheden uit de leergebieden Nederlands, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding, en leergebiedoverschrijdende thema’s. Hij hanteert een geïntegreerde en mediawijze aanpak en volgt recente ontwikkelingen kritisch op. 4. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een veilige, werkbare ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages