• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4020 items
 1. Serviceøkonom

  På uddannelsen lærer du om organisation og ledelse, økonomi og kunderelationer. Du lærer også om kultur- og samfundsforhold, der påvirker branchen.Du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse fx i kultur- og kongresvirksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Financial Controller

  Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kan arbejde i både nationale og internationale virksomheder.Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Energiteknolog

  Du får praktisk og teoretisk viden om effektivisering af energiforsyninger, klimaanlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg mv. Hertil kommer fag i forretningsforståelse og entrepriseledelse, der også giver relevante kompetencer i relation til fremtidige rådgivningsopgaver.På uddannelsen bygger du videre på dine erhvervsfaglige kvalifikationer. Som færdiguddannet energiteknolog kan du søge ansættelse i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Jordbrugsteknolog

  Du opnår kendskab til nogle af de faktorer, som påvirker miljø og natur. Samtidig får du en grundig indføring i samfunds- og erhvervsforhold samt jordbrugets struktur og udvikling.Du kan finde jobmuligheder inden for landbrug, gartneri og skovbrug i offentligt og privat regi. Du kan bl.a. arbejde med ledelse og formidling af forskellige emner inden for natur og miljø. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Tretommervej (EA Arhus Tretom)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Miljøteknolog

  Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord og industri og lærer om produktion, forsyning og udvikling samt om rådgivning og forvaltning. På energiområdet arbejdes der fx med energioptimering og med forskellige energiformer.Efter endt uddannelse kan du fx søge ansættelse i produktionsvirksomheder, vandselskaber, rådgivende virksomheder, statslige eller kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier. ...

  Provider NameCphbusiness Laboratorie og Miljø (cph Hillerød)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Installatør

  Vil du specialisere dig i stærkstrøm, lærer du bl.a. om elektroteknik, forsynings- regulerings- og installationsteknik. Vælger du vvs-linien får du undervisning i sanitets-, varme og gasteknik. Du lærer også om, hvad det vil sige at have egen virksomhed.Som el-installatør eller vvs-installatør kan du arbejde som fx leder af installationsarbejder i byggefirmaer, eller du kan vælge en karrierevej som selvstændig med egen virksomhed. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Nykøbing F (EA Sj Nyk F)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Automationsteknolog

  Du får blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg.Efter endt uddannelse kan du søge ansættelse i offentlige forsyningsvirksomheder og i industrivirksomheder, der producerer fx vindmøller eller pumper. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Markedsføringsøkonom

  Du lærer om alle de faktorer, der påvirker en salgssituation, bl.a. internationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger og kunde, økonomistyring og erhvervsret.Du kan arbejde i både danske og internationale virksomheder som fx assistent eller koordinator inden for marketing. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Multimediedesigner

  Du lærer først og fremmest om de teoretiske og praktiske værktøjer, der skal bruges til professionelt design inden for multimedieområdet. Du får også undervisning i, hvordan et medieprodukt fungerer i forhold til markedet og til brugeren.Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet samt i den grafiske branche. Du kan arbejde som fx projektkoordinator, webdesigner eller programmør. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Produktionsteknolog

  Du starter med at følge undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion. Derefter kan du specialisere dig i enten teknisk salg og indkøb, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.Som færdiguddannet arbejder du typisk i en industrivirksomhed, hvor du løser opgaver inden for fx planlægning, konstruktion og produktudvikling fx som driftleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages