• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2677 items
 1. élelmiszer-higiénikus szakállatorvos

   Általános kompetenciák:* az élelmiszerlánc-felügyelet magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;* az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek termeléséhez, előállításához, forgalmazásához szükséges speciális higiéniai ismeretek;* az élelmiszer-termelés, -előállítás és -forgalmazás hatósági felügyeletének magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek láncszemléletű megközelítésben, a termőföldtől az asztalig.  Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:Az élelmiszer-higiénikus szakállatorvosok elsődlegesen az élelmiszerlánc felügyeletét ellátó hatósági szolgálatban hatósági állatorvosként helyezkedhetnek el. A közigazgatás átalakítása keretében kialakított járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok jelentős számú, szakirányú végzettséggel rendelkező szakállatorvost igényelnek. Az élelmiszer-higiénikus szakállatorvosok – a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – szolgáltató állatorvosként is dolgozhatnak és végezhetnek ennek keretében jogosult állatorvosi tevékenységet. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnök

  A szakmérnöki képzés alapvető célja, hogy a már meglévő tudást és a szakterületen megszerzett ismereteket bővítse a legújabb tudományos eredményekkel, a műszaki fejlődés új vívmányaival, azok gyakorlati eredményeivel, fejlessze azokat a készségeket, amelyekkel a mindennapi problémák megoldhatók, illetve a további fejlesztések lehetőségeit kijelölje. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek: - A szakirányú továbbképzésben a résztvevők megismerik az élelmiszerlánc élelmiszerelőállítási, -forgalmazási, -biztonsági követelményeit, azok megvalósítását, az élelmiszer-biztonság hiányának következményeit, társadalmi és gazdasági vonzatait.  - A szakirányú továbbképzés során mindazok az új biológiai, kémiai és fizikai tényezők kerülnek ismertetésre, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztó egészségét, mint például az élelmiszeripari nyersanyagban vagy a feldolgozott termékben előforduló komponensek, vagy azok, amelyek a feldolgozás, tárolás során a különböző műveleteknél keletkezhetnek. - Megismerik az élelmiszer nyersanyag előállítására ható környezeti tényezőket, a termelés, a feldolgozás, a forgalmazás során az élelmiszerek tulajdonságainak változását, amelyek károsak lehetnek a fogyasztó egészségére, az összefüggéseket a technológiák hatása és az élelmiszerek tulajdonságainak változása között. - Megismerik a legújabb kezelések, technológiák előnyeit, a lehetőségeket az élelmiszerek táplálkozás- és élettani tulajdonságaira. - Elsajátítják a korszerű szemléletet az élelmiszer iránti igények kielégítésére és a ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Õpetaja, tase 7

  Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust. Vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega. Õpetaja kutsealal on lisaks 7. taseme õpetaja kutsele järgmised kutsed: - õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses; - vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis; - meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga. ...

  Awarding bodyTartu Ülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Μaster's Degree (M.Sc.) in "Renewable Energy Systems". Pathways: a) Solar, thermal, photovoltaic and wind systems, b) Intelligent Zero Energy Buildings, Energy Buildings and Passive Solar Buildings. Department of Mechanical Engineering. Faculty of Applie

  The graduates of the Postgraduate Studies Programme titled "Renewable Energy Systems" have the following quality knowledge, competences, and skills at an international level on these fields:Solar Energy, Photovoltaic Systems, Wind Energy, Biomass, and Hybrid Energy, in order to analyse data of the energy potential over Renewable Energy Sources, design RES systems using innovative aspects in order to cover the energy loads and develop, install, evaluate RES projects, improve, and supervise the operation thereof, while effectively dealing with any problems, and combining the knowledge on RES with the knowledge on the science of Materials, Nanotechnology, and on ICT for new completive products. The graduates are also capable of designing the construction of Smart Energy Buildings and Zero Energy Buildings, by including RES technologies in the shell of the building, so that that the buildings, both individually and as communities, be converted to sustainable buildings and clean producers of energy, in a clean environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Μaster's Degree in "Business Administration". Directions: a) Financial and Accounting Administration, b) Progect mnanagement, c) Informatics Systems, d) Tourism and Hospitality management, e) Marketing. Department of Business Administration. Faculty of Bu

  The Postgraduate Studies Programme titled Master in Business Administration serves the following purpose:- advancement of knowledge in the specific subject of the programme; - development of research in the subject of Administration and Finance; - preparation for postgraduate studies of doctoral level. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Μaster's Degree in "Project and Programme Management". Department of Business Administration. Faculty of Business and Economics. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The Postgraduate Studies Programme titled "Project and Programme Management" has the following purpose: - the preparation of specialized and competent executives for employment in public or private organisations, with the purpose of promoting the development of businesses and of the economy, while improving and increasing the efficiency of Public Administration; - the preparation of specialized and competent executives for employment in bodies, organisations, and companies of the public and private sector engaged with the design, organization, and implementation of projects, procurements, and services; - the advancement of knowledge and the acquisition of skills with regard to the conception, creation, and implementation of programmes in critical areas of the economy in national and European level;- development of research and scientific methodology in the cognitive subject of Project Management and Administration. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages