• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 45 items
 1. Skovbrugsvidenskab

  Du vil på uddannelsen lære at medtænke alle aspekter omkring langsigtet planlægning. Ud over viden om fx økologi og naturressourceøkonomi vil du således lære om det omgivende samfunds interesser. Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for fx forvaltning og drift af offentlige og private skov- og naturarealer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Geologi

  Du får også færdigheder inden for it, formidling og kommunikation og lærer at formidle geologiske emner på både dansk og engelsk. Færdiguddannede geologer arbejder typisk med indvinding af råstoffer, grundvandsovervågning, forureningsbekæmpelse samt landskabspleje og fredning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Biologi- bioteknologi

  Du arbejder videre med at kortlægge de biologiske processer i den levende celle gennem ændring af organismens gener. Gennem valgfag og speciale kan du specialisere dig inden for faget. Som færdiguddannet kandidat i biologi - bioteknologi er der, ud over forskning og undervisningsområdet, jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Parasitologi

  På uddannelsen får du den videnskabelige indgang til at forstå og analysere parasitære sygdomme som fx malaria. Du lærer at klassificere parasitgrupperne og får viden om parasitoverførte sygdomme, og om hvordan de kan bekæmpes. Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at arbejde internationalt og nationalt inden for bioteknologisk forskning. Du vil også kunne finde jobmuligheder på områder inden for fødevare- og miljørådgivning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Husdyrvidenskab

  Du vil bl.a. kunne fordybe dig i, hvordan man via fodring og tilrettelæggelse af fysisk træning kan sikre sundhed og præstationsevne i et livslangt perspektiv.Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning, rådgivning og drift af forsøgsdyrsvirksomhed. Du kan også arbejde med udvikling og salg inden for industri og produktion. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Medicinalbiologi

  Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangpunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom. Medicinalbiologi er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for sundhedssektoren eller private virksomheder i relation til sundhedsformidling eller -administration. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Naturressourcer og udvikling

  Du lærer om, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, ernæring, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale organisationer som Danida eller i rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Miljøbiologi

  På studiet arbejder du med analyser af biologiske processer i en økologisk sammenhæng og beskæftiger dig fx med skadevirkninger på sårbare økologiske systemer. Miljøbiologi er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag. Som uddannet miljøbiolog kan du finde arbejde på miljøområdet i offentligt eller privat regi, med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale. Du kan også arbejde inden for forskning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages