• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT)- Eftergymnasial

  Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder en bred teologisk ledarutbildning. ...

  Provider NameMullsjö folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Skrivarlinjen

  Skrivarlinjen är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid. I en kreativ miljö får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil.Skrivarakademins skrivarlinje är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Hos oss arbetar lärare specialiserade på barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman och kriminalroman.Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk. Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:• Längre och kortare skrivuppgifter• Föreläsningar och seminarier• Textsamtal• Eget projektUtbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik. Författaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare verkar också ofta som text ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Skrivarlinjen distans

  Skrivarlinjen distans är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning. Den vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans, på tider som passar dig. I ett kreativt sammanhang får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil.Skrivarlinjen distans är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Cirka tjugo yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Du kan också välja att gå skrivarlinjen distans med inriktning barn- och ungdomslitteratur.Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk. Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:• Föreläsningar• Längre och kortare skrivuppgifter• Textrespons• Eget projektAll undervisning på Skrivarlinjen distans bedrivs på vår digitala undervisningsplattform. Inga fysiska träffar förekommer. Undervisning i virtuellt klassrum förekommer inte, utan du som studerar förhåller dig till deadlines när din återkoppling ska ha inkommit. Utbildningen är på så vis tillgänglig oavsett var du bor eller dina övriga livsomständ ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Skrivarlinjen projekt

  Skrivarlinjen – projekt är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning. Skrivarlinjen – projekt vänder sig till dig som har kommit en bit med ditt manus, eller som rent av börjar bli färdig. Det kan till exempel vara ett manus till en roman, eller en novell- eller diktsamling. Du kanske redan har gått en grundläggande skrivarskola – eller så har du gått flera fristående kurser och på så vis inhämtat motsvarande kunskaper. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Hos oss arbetar lärare specialiserade på barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman och kriminalroman.Under två terminer får du som studerar verktyg att sätta in ditt eget författarskap i en större litterär kontext. Därmed får du redskap att utveckla din text och din identitet som författare, avseende poetik, språk, stil, form, genre och tematik. Du som studerar får också en genomgång av litteraturbranschen och förberedelse för att kunna knyta kontakter inom densamma.Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:• Eget projekt• Föreläsningar och seminarier• TextsamtalFörfattaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare ver ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Socialt entreprenörskap- i kyrka och samhälle

  Lösa problem för människor?Göra skillnad för människor och grupper med behov?Hitta en lösning på samhällsutmaningar?Få hjälp med hur lösningen ska se ut?Vara tillsammans med kreativa entreprenörer ...

  Provider NameHyllie Park folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT)- Eftergymnasial

  Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder en bred teologisk ledarutbildning. ...

  Provider NameMullsjö folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Lärarassistent

  Utb. vänder sig till dig som vill skapa en trygg skola, arbeta med människor och lärande. Brinner du för arbete med barn och ungdomar samt har ett intresse för administration, psykologi, sociologi. ...

  Provider NameMarkaryds folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Grafikskolan- konstgrafisk fördjupningskurs

  Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i konstnärliga grafiska tryckmetoder med tyngdpunkt på litografi. ...

  Provider NameHellidens folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bildkonstnär- Eftergymnasial yrkesutbildning

  En eftergymnasial yrkesutbildning där du får studera och jobba med bildkonstnärliga former såsom teckning, måleri och grafik. Du får även lära dig att arbeta som yrkeskonstnär och egen företagare. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. House of the Netherlands

  The institute offers Dutch courses and courses for further education on the Netherlands, Belgium and Luxembourg an. ...

  Provider NameHaus der Niederlande

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Nordrhein-Westfalen

Pages