• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 19 items
 1. Bus driver

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Ontvangt passagiers/klanten aan boord van het voertuig (N410201 Id21076-c, N410302 Id21477-c, N410303 Id21477-c) - Houdt zich aan het afgesproken tijdstip - Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,…) - Informeert de reiziger - Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier - Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle - Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig - Grijpt in bij veiligheidsrisico’s (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten) ● Brengt passagiers/klanten veilig naar de bestemming (N410201 Id25321-c, N410302 Id25310-c, N410303 Id25310-c) - Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle - Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen - Rijdt defensief; anticipeert op gevaren rekening houdend met andere weggebruikers - Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden - Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan - Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties - Gebruikt brandstof op een rationele manier - Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag - Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan ● Bewaakt en waarborgt het comfort van de passagiers/klanten (N410301 Id26947-c) - Rijdt preventief/defensief - Bewaakt de o ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Seafishing vessel helmsman

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01641) - Communiceert efficiënt met alle bemanningsleden - Wisselt informatie uit met alle bemanningsleden - Werkt efficiënt samen met de andere bemanningsleden - Past zich flexibel aan (verandering van bemanningsleden,…) - Rapporteert aan de leidinggevende - Volgt aanwijzingen van de leidinggevende - Past zich aan de reglementering aan - Zet zich in om te zorgen dat de orde en de tucht aan boord gevrijwaard is ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01642) - Werkt ergonomisch - Werkt economisch - Werkt ecologisch - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen- - Meldt problemen aan de schipper - Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe ● Onderhoudt het vaartuig en de uitrusting (A141501 Id6981) - Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (schoonmaken, detergenten, …) - Houdt zich aan het onderhoudsprogramma - Controleert het dek en het materieel - Maakt materialen zeewaardig vast - Verbetert de situaties aan boord die een gevaar kunnen zijn - Sorteert afval volgens de richtlijnen ● Houdt toezicht op de toestand van het vaartuig tijdens het varen, stelt afwijkingen vast en meldt ze aan de schipper of de stuurman (A141501 Id17752-c) - Meldt ernstige problemen aan de schipper of de stuurman - Controleert de werking van de installaties en het reddingsmaterieel (oa. AED-toestel) - Draagt beschermings- ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Taxi driver

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Ontvangt passagiers/klanten aan boord van het voertuig (N410201 Id21076-c, N410302 Id21477-c, N410303 Id21477-c) - Houdt zich aan het afgesproken tijdstip - Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,…) - Informeert de reiziger - Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier - Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle - Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig - Grijpt in bij veiligheidsrisico’s (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten) ● Brengt passagiers/klanten veilig naar de bestemming (N410201 Id25321-c, N410302 Id25310-c, N410303 Id25310-c) - Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle - Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen - Rijdt defensief; anticipeert op gevaren rekening houdend met andere weggebruikers - Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden - Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan - Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties - Gebruikt brandstof op een rationele manier - Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan ● Bewaakt en waarborgt het comfort van de passagiers/klanten (N410301 Id26947-c) - Rijdt preventief/defensief - Bewaakt de omgevin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Truck driver

  ● Plant de werkzaamheden (N410101 Id17863-c) - Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …) - Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, …) - Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …) - Bepaalt/Controleert de reisweg ● Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek (N410101 Id17943-c) - Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig - Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften - Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten - Controleert op diefstal van goederen ● Haalt goederen op, transporteert goederen en levert goederen (N410101 Id16399-c/16870-c) - Controleert goederen/verpakking op beschadigingen - Stelt een schaderapport op/vermelding op vrachtbrief/CMR - Stuwt de goederen correct (correcte belasting op de assen,...) - Maakt de goederen correct vast (het correcte aantal spanriemen, …) - Stelt de vrachtbrief correct op (juiste gegevens in het juiste vak, …) ● Rijdt met de vrachtwagen (N410101 Id12447-c) - Past de straatcode correct toe - Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels - Respecteert rij- en rusttijden - Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen - Rijdt zuinig - Rijdt defensief - Stelt, bij pannes, de oorzaak vast - Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf - Gebruikt hulpmiddelen om een route uit te stippel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3

  Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on kogemustega oskustöötaja, kes töötab iseseisvalt meeskonna liikmena. Ta tegutseb plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. 3. taseme raudtee defektoskoopia operaator töötab üldjuhul muutumatus olukorras vastavalt etteantud juhistele. Ta korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Tema tööks on rööpmestiku visuaalne kontrollimine ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja -sõlmede visuaalne kontrollimine ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine. 3. taseme raudtee defektoskoopia operaator on spetsialiseerunud rööbaste defektoskopeerimisele või raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisele. Raudtee defektoskopeerimise kutsealal on kolm kutset. Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 abistab 3. või 4. taseme rööbaste defektoskoopia operaatorit rööbaste defektoskopeerimisel. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on oskustöötaja, kelle tööks on rööpmestiku visuaalne kontrollimine ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja sõlmede visuaalne kontrollimine ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudtee defektoskoopia operaatorite meeskonna tööd, juhendab madalama kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatoreid ja kontrollib tehtud töö tulemust. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Raudteeveeremi mehaanik, tase 3

  Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 tööks on raudtee teehooldus- ja -remondimasinate tehnohoolduse tegemine ja remontimine, juhindudes keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilistest aspektidest. 3. taseme raudteeveeremi mehaanik täidab iseseisvalt etteantud juhiseid, vastutades nii enda kui ka kaastöötajate tööohutuse eest ning tagab säästlikud ja tulemuslikud töövõtted. Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega. Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 vastutab oma kutsetaseme piires talle antud tööülesannete kvaliteedikontrolli, tööohutuse ja remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest. Raudteeveeremi mehaaniku kutseala koosneb kahest kutsest. Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 on oskustööline, kes teeb raudteeveeremi tehnohooldust ja remonti. Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemist ja remontimist ning juhib tööprotsessi. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Rongikoostaja, tase 3

  Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kelle töö on manöövritöö plaani koostamine, rongide koostamine ja lahutamine, vagunite etteandmine laadimis- ja tühjendamiskohtadele, tehnohoolduse ja kommertsülevaatuse tegemine ning matka valmistamine. Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt. Päästerongi saatmisel täidab rongikoostaja päästerongi juhi või päästeameti töötaja korraldusi. Töörongi saatmisel töötab rongikoostaja tööjuhi korraldusel – koostab rongi vastavalt saadud skeemile, saadab rongi liikumisel jaamavahel. Kaubarongi liikumisel jaamavahel võib rongikoostaja täita vedurijuhi abi kohustusi. Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset. Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel. Vagunipidurdaja on 2. taseme rongikoostaja abi osakutse. Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Vagunijärelevaataja, tase 3

  Vagunijärelevaataja tööks on kauba- ja/või reisivagunite tehnilise seisukorra kontrollimine ja remontimine, et tagada rongide liikumisel liiklusohutus ja veoste säilivus. Väljuvatele rongidele teeb vagunijärelevaataja automaatpidurite proovi. Vagunijärelevaataja ülesandeks on ka vagunite üleandmine kliendi haruteedele ja nende vastuvõtmine kliendilt. Reisirongide koostejaamades kontrollivad vagunijärelevaatajad reisivagunite sisustuse ja tehniliste seadmete korrasolekut ning remondivad neid. Vagunijärelevaataja kutsealal on kaks kutset. Vagunijärelevaataja, tase 3 töötab iseseisvalt raudteejaamades või vagunite haruteedele üleandejaamades. Vagunijärelevaataja, tase 4 töötab iseseisvalt piirijaamades ja teistes raudteejaamades, lisaks juhendab ja nõustab ta kaastöötajaid. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Vedurijuhi abi, tase 3

  Vedurijuhi abi töötab vedurimeeskonna liikmena ja koostöös vedurijuhiga jälgib tee vabaolekut, signaale, signaalnäidikuid ja -märke, ütleb vedurijuhile signaalide näidud ja lubatud kiirused, vajadusel kontrollib rongi seisukorda ja vedurijuhi korraldusel veduri (mootorrongi) tehnilist korrasolekut. Lisaks täidab 3. taseme vedurijuhi abi ka manöövrijuhi ülesandeid, tehes manöövritööd, juhtides ja juhendades seejuures manöövrimeeskonna liikmeid, tehes kommertsülevaatust ja vagunite tehnohooldust. Vedurijuhi abi kutsealal on kaks kutset. Vedurijuhi abi, tase 2 töötab koos vedurijuhiga, täites tema korraldusi. Vedurijuhi abi, tase 3 täidab lisaks 2. taseme vedurijuhi abi ülesannetele ka manöövrijuhi ülesandeid. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Skilled express and postal services employee (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (2-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous fulfilment of professional requirements within an area of learning or field of occupational activity which remains clear whilst being openly structured in some areas. Description of the qualification (learning outcomes) Plan the sequence of deliveries and deliver parcels and letters, Sort parcels and letters and prepare them for onward delivery, Carry out post-delivery procedures, Accept orders, parcels and letters, Accept ansd process payments, ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages