• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 145 items
 1. Shop manager of a small or medium outlet

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Ontwerpt de organisatie van een verkoopeenheid (uurroosters, materiaal, ...) en past toe (D130101 Id24869-c) - Stemt de indeling/structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen - Stemt de indeling van de verkoopeenheid af op de wensen en noden van de klantendoelgroep - Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid - Neemt maatregelen om diefstal van producten te voorkomen - Houdt zich aan de openingstijden - Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel, … ● Richt de verkoopruimte in en stalt de producten in de vitrines, etalages, ... uit (D130101 Id21798-c) - Bepaalt het imago van de winkel - Stelt artikelen volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen ten toon - Maakt of regelt decoraties (combinaties van de producten, licht- en kleurgebruik, attributen, …) - Benut de mogelijkheden van de ruimte - Selecteert artikelen uit het assortiment - Houdt rekening met voorraad, trends, verkooppotentieel en doelgroep - Verandert de opstelling van de producten en artikelen op regelmatige tijdstippen - Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant ● Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen (D130101 Id18152-c) - Houdt gegevens bij over de voorraad en het verbruik van producten - Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling (o.b.v. de activiteiten van de verkoopeenheid, omloopsnelheid van de producten, gewenste voorraad, …) - Vult een bestelbon in - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Head of department of a large outlet

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bepaalt de verkoopdoelstellingen en zet de organisatie van het departement op poten (personeel, inplanting van producten, commerciële acties, ...) (D150901 Id3882-c) ● Coördineert en controleert de activiteiten van een team (D150901 Id2438-c) - Bepaalt prioriteiten - Verleent hulp en advies bij problemen - Stemt de planning af op de omvang van het personeelsbestand, contractuele uurregeling, arbeidswetgeving , de vaardigheden van de medewerkers alsook op de duur en volgorde van de opdrachten - Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten - Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers - Geeft leiding aan leidinggevenden (rayonverantwoordelijken) ● Superviseert de richtlijnen voor verkoop, personeel, hygiëne, veiligheid en milieu en in casu voedselveiligheid (D150901 Id2438-c) - Ziet er op toe dat de veiligheids- en milieuregels worden gerespecteerd - Ziet erop toe dat de regels voor voedselveiligheid worden gerespecteerd - Ziet erop toe dat de regels ivm handelspraktijken, sociale zaken worden gerespecteerd ● Superviseert het beheer van afdelingen en treft corrigerende maatregelen (producten uit de rekken doen halen, klanten informeren, ...) in geval van onregelmatigheden (D150901 Id17655-c) - Controleert netheid van de rekken - Controleert of rekken ordelijk aangevuld zijn - Controleert of rekken gevuld zijn volgens het ‘first in-first out’ principe - Laat niet-verkoopbare arti ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Winkelmanagement

  Beroepskwalificatie Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt ---------------------------------------------------------------------- ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bepaalt de verkoopdoelstellingen en zet de organisatie van het departement op poten (personeel, inplanting van producten, commerciële acties, ...) (D150901 Id3882-c) ● Coördineert en controleert de activiteiten van een team (D150901 Id2438-c) - Bepaalt prioriteiten - Verleent hulp en advies bij problemen - Stemt de planning af op de omvang van het personeelsbestand, contractuele uurregeling, arbeidswetgeving , de vaardigheden van de medewerkers alsook op de duur en volgorde van de opdrachten - Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten - Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers - Geeft leiding aan leidinggevenden (rayonverantwoordelijken) ● Superviseert de richtlijnen voor verkoop, personeel, hygiëne, veiligheid en milieu en in casu voedselveiligheid (D150901 Id2438-c) - Ziet er op toe dat de veiligheids- en milieuregels worden gerespecteerd - Ziet erop toe dat de regels voor voedselveiligheid worden gerespecteerd - Ziet erop toe dat de regels ivm handelspraktijken, sociale zaken worden gerespecteerd ● Superviseert het beheer van afdelingen en treft corrigerende maatregelen (producten uit de rekken doen halen, klanten informeren, ...) in geval van onregelmatigheden (D150901 Id17655-c) - Controleert netheid van de rekken - Controleert of re ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Kinnisvaramaakler, tase 5

  Kinnisvaramaakler on isik, kes tegutseb kinnisvaratehingutes käsundandja nimel või vahendajana. Kinnisvaramaakleri peamised tööülesanded on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone. Maakler tegutseb iseseisvalt või meeskonnas ja vastutab oma tegevuse eest. Maaklerid juhinduvad on töös seadusandlusest, EVS-EN 15733 standardist ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja heade tavade koodeksist. ...

  Awarding bodyEesti Kinnisvaramaaklerite Koda

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Müügikorraldaja, tase 5

  Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega. Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama. Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumis- ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires. ...

  Awarding bodyEesti Kaupmeeste Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Kvaliteedispetsialist, tase 5

  Kvaliteedijuhtimine on keskkonna loomine ning arendamine muutuste juhtimiseks organisatsioonis ja subjektiivsete hinnangute-arvamuste formuleerimine läbipaistvaks juhtimisinfo vooks, millele saab seada mõõdetavaid eesmärke. See on süsteemne teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse parandamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, sõltumata organisatsiooni suurusest, ametikoha olemasolust, sektorist, omandivormist jms. Vastava ametikoha puudumisel täidab neid ülesandeid tegevjuht või tema poolt määratud isik. 5. taseme kvaliteedispetsialist haldab järjepidevalt organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi oma volituste piires ja vastutab selle tulemuslikkuse eest. Kvaliteeti puudutavas tegevuses lähtub ta organisatsiooni kvaliteedipoliitikast ja kvaliteedijuhi ja protsessiomanike asjakohastest suunistest ja korraldustest ning talle kehtestatud töökirjeldusest. Võib vajada töö tegemisel juhendamist. Kvaliteedispetsialisti töö eesmärk on saavutada koos kolleegidega organisatsiooni kõigi osade jätkusuutlik ja terviklik klientide kvaliteedinõuete rahuldamine. ...

  Awarding bodyEesti Kvaliteediühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Projektijuhi assistent, tase 5

  Projektijuhte rakendatakse mitmesugustes organisatsioonides ajutiste protsesside (nii harukordsete kui ka korduvate tegevuste) ning ajutiste organisatsioonide (projektimeeskondade ja -gruppide) juhtimisel. Kõrgematel kutsetasemetel lisandub mitmete projektide koostoime korraldamine ning projektiportfelli koordineerimine ja selle sidustamine alalise organisatsiooni igapäevategevustega. Projektijuhi kutsealal on järgmised kutsetasemed: Projektijuhi assistent, EKR tase 5 (IPMA D) on suuteline rakendama projektijuhtimise teadmisi ja oskusi igat mastaapi projektides. Võib olla suuteline juhtima allprojekti (tööpaketti) või tüüpset, vähekeerukat (väike)projekti. 5. EKR taseme projektijuht on spetsialist, kes on läbinud erialase koolituse ning on valmis osalema projektides meeskonna liikmena. Sellel tasemel ei eeldata projektijuhtimise kogemuse olemasolu. Projektijuhi assistendi teadmised võimaldavad praktikas väiksemaid projekte ka iseseisvalt ellu viia. Projektijuht, EKR tase 6 (IPMA C) omab lisaks projektijuhtimise teadmistele ja oskustele ka piisavat kogemust ning on suuteline juhtima keskmise keerukuse ja mastaabiga projekti või keeruka ja mastaapse projekti allprojekti või projekti programmis. Programmijuht, vanemprojektijuht, EKR tase 6 (IPMA B) on suuteline juhtima keerukat ja mastaapset projekti või programmi ning tegeleb pigem (all)projektide juhtide suunamise ja juhendamise kui projektimeeskonna vahetu juhtimisega. Projektiportfelli juht, projektidirektor, projektijuht, EKR tase 7 (IPMA A) on suuteli ...

  Awarding bodyEesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. IT Sales Advisor (IT-Vertriebsbeauftragter/IT-Vertriebsbeauftragte)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. Vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three advanced training levels are differentiated with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They usually require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks.    This type of qualification includes the specialist profiles regulated by the Ordinance on Vocational Education and Training in the Information and Telecommunications Technology sector (IT Advanced Training Ordinance). Continuing training leading to the qualification of IT specialist forms the first level of the IT continuing training system pursuant to the IT Advanced Training Ordinance. IT specialists are in possession of competences for the autonomous planning and processing of comprehensive professional tasks in the complex, specialised and changing occupational field of activity of information and telecommunications technology. They are able to develop concepts and autonomous solution ...

  Awarding bodyThe qualification can be achieved by a certificate issued by a competent body, a personal...

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. IT Project Coordinator (IT-Projektkoordinator/IT-Projektkoordinatorin)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. Vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three advanced training levels are differentiated with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They usually require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks.    This type of qualification includes the specialist profiles regulated by the Ordinance on Vocational Education and Training in the Information and Telecommunications Technology sector (IT Advanced Training Ordinance). Continuing training leading to the qualification of IT specialist forms the first level of the IT continuing training system pursuant to the IT Advanced Training Ordinance. IT specialists are in possession of competences for the autonomous planning and processing of comprehensive professional tasks in the complex, specialised and changing occupational field of activity of information and telecommunications technology. They are able to develop concepts and autonomous solution ...

  Awarding bodyThe qualification can be achieved by a certificate issued by a competent body, a personal...

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Bachelor Degree of Higher School οf Tourism Education οf Rhodes. Department of Tourism Prοfessions. Higher School οf Tourism Education οf Rhodes.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages