• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7 items
 1. Transports- Doktora studijas

  Specializācijas virzieni: - Autotransports un pārvadājumi - Aviācijas transports - Dzelzceļa transports - Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums. Doktora studiju programmas „Transports” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un nodrošinātu ar speciālistiem augstskolas un zinātniskās pētniecības iestādes. Uzdevumi Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir: - sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos; - apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus; - apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas; - apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām; - sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana); - sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; - veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros. Nākamās nodarbinātības apraksts Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam pedagoģiskajam darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs un uzņēmumos. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Telemātika un loģistika- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika” ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Telematics and Logistics- Doctoral studies

  The Doctor Degree programme prepares students for advanced work in research, teaching, and administration. Studies leading to the Doctor Degree are designed to give the candidate thorough and comprehensive knowledge of his or her professional field, as well as training in research methods. The criteria for granting the degree shall be the candidate’s comprehension of the subject matter and a demonstrated ability to perform independent research. The programme includes: Theoretical part with the following main modules: Research Methodology, Theory of Systems, Systems Modelling, Mathematical Methods and Models in Logistics Research, Intelligent Systems, Optimization Theory, Numerical Methods, Multidimensional Statistical Analysis, Transport Logistics, Risk Theory, Optimization Theory, Artificial Neuron Networks, Global Navigation Systems, Transport Information Systems, Transport Economics, Decision-Making Methods and Algorithms; Work on scientific publications, participation in conferences; Pedagogical activities; Work on the Doctoral thesis. ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. TRANSPORT AND TRAFFIC

  TRANSPORT AND TRAFFIC (SAOBRAĆAJ) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. TRAFFIC ENGINEERING

  TRAFFIC ENGINEERING (SAOBRAĆAJ) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. Logistika sistemov (Systems Logistics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program je namenjen posameznikom, ki želijo postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Pomorstvo in promet (Transport and Maritime Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Splošne kompetence, ki se s študijskim programom pridobijo, se nanašajo na sposobnost za kritično analizo, oceno in sintezo kompleksnih sistemov in procesov, kot tudi razvoj novih metodoloških znanstvenoraziskovalnih postopkov v pomorstvu in prometu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (Faculty of Maritime Studies and Transport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia