• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 55 items
 1. Law

  Programos anotacija. 1. Įsitvirtinus Lietuvoje grindžiamiems privatine nuosavybės forma rinkos santykiams, daugėjant šalyje smulkių, vidutinių ir stambių verslo subjektų, užsienio kapitalo įmonių, finansinių ir draudimo kompanijų, plečiantis tarptautiniam bendradarbiavimui ir Lietuvai integruojantis į europines ekonomines struktūras, akivaizdus specialistų poreikis, kurie sugebėtų : a) kvalifikuotai tvarkyti ūkio subjektų bendruosius reikalus, atsiskaitymus, kvalifikuotai atstovauti bankus, draudimo kompanijas valdžios ir valdymo institucijose; b) kvalifikuotai sudaryti sutartis skirtas vidaus ir tarptautinei rinkai grindžiamas verslo planais; c) kvalifikuotai atstovauti ūkio subjektų interesus teisme ir tarptautiniame arbitraže; d) kvalifikuotai įvertinti finansinę ūkio subjektų būklę; e) be to programos tikslas suformuoti naujo mąstymo teisininką - patarėją. 2. Mokytis į akademiją priimami asmenys turintys vidurinį ir jam prilygintą išsilavinimą. Užsienyje įgiję vidurinį išsilavinimą asmenys priimami įstatymų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 3. Asmenys turintys aukštąjį universitetinį teisinį, ekonominį, vadybinį išsilavinimą priimami į aukštesniuosius kursus užskaitant programą atitinkančias disciplinas jeigu po kitos aukštosios mokyklos baigimo praėjo ne daugiau kaip 5 metai ir žinios įvertintos ne žemiau kaip 8 balais. Žemesnis žinių įvertinimas vykdomas testavimo būdu. Tuo tikslu katedros ir rektoratas sudaro žinių patikrinimo ir užskaitymo komisiją. Kito ...

  Provider NameKAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Law

  Future Masters of law are studying general university subjects, such as: Latin, an introduction to philosophy, the art of rhetoric, introduction to the international economics They are also studying specialty subjects: history of law, Constitutional law of the Republic of Lithuania, administrative law, philosophy and sociology of law, environmental law and other. Internship is organized in two stages: learning and professional practice. Duration of the internship is 480 hours. As a result, students improve their skills in interpreting law norms and acts, consulting individuals concerning law issues and other skills. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. European Union business law

  Programoje privalomai studijuojama Europos sutarčių teisė, Europos Sąjungos bendrovių teisė, Bendrosios rinkos pagrindinės laisvės, Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos. Pasirenkamieji dalykai (studentai renkasi po tris dalykus iš keturių pasiūlytų per semestrą) yra šie: Tarptautinė ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė, Vartotojų teisių apsauga, Konkurencijos teisė, Mokesčių teisė Europoje, Teisinė apsauga Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos civilinis procesas). Praktika yra nenumatyta. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Law

  Būsimieji teisininkai studijuoja lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, politologiją, užsienio kalbą, studijų įvadą, psichologiją, teisės teoriją, LR teisėsaugos institucijas, valstybės ir teisės istoriją, civilinę teisę, konstitucinę teisę, civilinio proceso teisę, administracinę teisę ir procesą, baudžiamąją teisę (bendrąją dalį), baudžiamąją teisę (specialiąją dalį), baudžiamojo proceso teisę, žmogų ir aplinką, darbo teisę, ekonomikos teoriją, logiką, informacines tecnologijas, sociologiją ir socialinių tyrimų metodologiją, kriminologiją, verslo teisę, tarptautinę ir ES teisę ir kt. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: antrame kurse - 2 praktikos; trečiame - 2 praktikos. Praktinių studijų apimtis - 30 kreditų. Praktikų tikslas įgyti praktinių įgūdžių, išmokti dirbti konkrečioje darbo vietoje ir pritaikyti teorines žinias savarankiškoje praktinėje veikloje. Teisės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti teisininkais. ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Criminal Justice

  Objective(s) of a study programme: To prepare the experts in execution of justice and legal services who have profound knowledge in criminal policy, criminal law and criminal procedure law, international legal aid in criminal cases and specific features in its separate institutes of Lithuania and European Union; to prepare people with critical way of thinking who are capable of carrying out scientific researches, solving difficult problems related to creation and application of legal acts in national, european and international fields. The graduates of this programme will be able to perform in such systems as execution of justice, public prosecution, Ministry of the Interior and its subordinated departments (Financial Crime Investigation Service), police, Ministry of Justice and its subordinated departments (Prison Department), Special Investigation Service, State Security Department and other pre-trial institutions, ministries, trade organizations, educational institutions, international organizations and European Union institutions. Learning outcomes: Graduates will be able to: 1. Understand and take into consideration the complexity of criminal policy and its influential factors, criminal law, criminal procedure law and problems of penalty prosecution; 2. Estimate the significance of the elements of criminal law and criminal procedure law, also the tendencies of legal jurisprudence; 3. Estimate and apply the innovations of science of law, pre-trial investigation, prosecution and defence, legal practice; car ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. International Business Law

  Objective(s) of a study programme: Train highly qualified specialists of law with special knowledge of international business law, capable of conceptual thinking, identifying and solving various issues of legal regulation pertaining to international business, applying the provisions of law creatively in providing professional consultation on issues of law involving a cross-border element, and having the ability to apply professional thinking, integrated scientific and legal knowledge as well as knowledge of the principles of international law and the rules of competition in effect in international markets for independent and active development of international business and innovative decisions that increase the competitive advantage and the value of business companies on an international level. Learning outcomes: Students shall: 1. have fundamental knowledge of law, know most recent development trends in international business law and the effect of business law on economics 2. understand the theory and practical application of economics, international public and private law, be able to analyse activities of international business 3. have the ability to develop various fields of international business law. 4. acquire the ability to make independent and effective decisions concerning international business, considering the aspect of rapidly changing multifaceted international business context, the most recent business and legal tendencies. 5. have the ability to disseminate and communicate purposefully the knowle ...

  Provider NameKAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Public Law

  Objective(s) of the study programme: To prepare experts in administration of justice and legal services who have deep, profound and systemic knowledge in Lithuanian public law (also in the context of EU law), inter alia related to protection of public interest in law-making, arguing in jurisdictional disputes and application of law; to develop critical way of thinking and ability to carry out an independent research and identify or find solutions for complicated law-making and application of law problems in the field of public law, as well as the interdisciplinary problems related to public law; to innovatively and integrally apply acquired knowledge in the professional activities. Learning outcomes: Graduates will be able: 1. to identify, describe and analyse the sources of Lithuanian public law and related EU law; 2. to conceptually evaluate the specific features, dynamics, interdisciplinary aspects and urgent problems of public law, inter alia in the protection of public interest in law-making, arguing in jurisdictional disputes and application of law, the legal content of such protection (or the lack thereof), the peculiarities of such legal regulation in Lithuania and other national legal systems; 3. to suggest ways of interpretation and application of problematic norms and principles of public law, also related to the protection of public interest (inter alia in administrative, labour, civil legal relations), the rules of legal liability for the breach of (not defending) public interest, its peculiarities ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Law

  Objective(s) of a study programme: Objective of the Law study programme - to prepare lawyers, who are able to manage legal documents, provide legal assistance to natural and legal persons, and represent legal interests of individuals and entities, capable of applying professional activity methods and measures effectively and responsibly in state and law enforcement authorities companies and organizations. Course Units being studied: Law History, Law Theory, Constitutional Law, Labour Law, Law Enforcement Authorities, Legal Psychology, Civil Law, Law of Civil Procedure, Commercial and Competition Law, Criminal Law and Criminal Procedure, Administrative Law and Procedure, Social Security Law, International Public Law, The European Union Law, Law of Executive Procedure, Contract Law and other. Two professional activity internships are performed (training and final). Students may choose from 3 specializations: Public Governance, Business Law and Pre-trial Investigation. Course Units of General studies and Optional Courses are appointed to interdisciplinary studies or educating general competencies. ...

  Provider NameUniversity of Applied Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Law

  Objective(s) of a study programme: Prepare a specialist who is able to: 1. Provide advice to companies, institutions or employers 2. Find legislation acts and apply them 3. Represent the interests of organization or citizens in law enforcement institutions 4. Organize hearings 5. Qualify criminal offenses, assess responsibility for the crimes 6. Organize award and payment of pensions, allowances and other social benefits. Learning outcomes: Students will be able to: Think consistently, logical and critical, accurate and correctly identify the regulatory issues Use legal databases Be humane, equitable, and reconcile divergent interests Argue legal judgments on the application of specific rules Systemize normative legal acts Assess the practical situations in the legal point of view, by implementing legal acts. Analyze a variety of legal texts and assess their validity in time and space Select and evaluate the laws regulating human behavior In terms of law analyze and evaluate human behavior and social institutions and activities Prepare the application of law acts Organize the hearings, record its progress, manage cases Activities of teaching and learning: Innovative teaching and learning methods are used, distance learning is possible. Students’ creativity and innovativeness is encouraged. During the lectures forum environment is created that promotes dialogue between student and teacher in order to avoid teachers monologues. During workshops each student has opportunity to combine theoretical knowledge with pr ...

  Provider NamePublic institution Lithuania Business University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Law

  Future law experts are studying general university subjects, such as: Latin, economic theory, logic, an introduction to philosophy, foreign language and other subjects. They are also studying specialty subjects: history of law, Constitutional law of the Republic of Lithuania, administrative law, philosophy and sociology of law, environmental law and other. Internship is organized in two stages: learning and professional practice. Duration of the internship is 480 hours. As a result, students improve their skills in interpreting law norms and acts, consulting individuals concerning law issues and other skills. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages