• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 41 items
 1. Diplomingeniør- it og økonomi

  Uddannelsen er tværfaglig og udbydes som et selvstændigt spor under teknologi og økonomi.Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have indsigt i både den produktionsmæssige og den kommercielle side af en virksomheds drift. Du kvalificeres til at være et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- Business Development Engineer

  Dette sker ved at kombinere klassiske, tekniske ingeniørfærdigheder med indsigt i, hvordan man skaber forretning, og ved en udvikling af det personlige lederskab.Efter uddannelsen kan du løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling i en virksomheds udviklingsafdeling. Du kan også arbejde som konsulent eller mellemleder i en produktions- eller salgsafdeling i en dansk eller international virksomhed. Endelig er der mulighed for at begynde som iværksætter. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Diplomingeniør- maskin

  Du lærer at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde. Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.Som færdiguddannet maskiningeniør arbejder du bl.a. med design og produktudvikling inden for mange forskellige brancher. Det kan være alt fra vindmøller og landbrugsmaskiner til køleskabe og undervandsrobotter. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- elektronik

  Du får kendskab til internettet, andre netværk, overvågningssystemer og udviklingen af styreprogrammer til robotsystemer og andre i form af køretøjer og helikoptere.Som færdiguddannet diplomingeniør vil du typisk kunne finde finde arbejde i it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent, projektleder eller sælger. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- eksportteknologi

  Uddannelsens indhold har fokus på områder som logistik og forretningssystemer på bekostning af fokus på materialer, konstruktion og produktionsteknik.Som uddannet eksportteknolog kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde inden for udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- bioteknologi

  Du lærer også om den teknologi, der bruges, og får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.Dine jobmuligheder som færdiguddannet diplomingeniør kan være som forsøgs- og udviklingsingeniør samt inden for arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. Du kan også finde job i den industrielle produktion inden for eksempelvis fødevare-, medicin- eller miljøområdet. ...

  Provider NameIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (IhÅ)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Diplomingeniør- it

  Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.Som it-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, internet, kommunikation og programmering. Du kan bl.a. også finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Katastrofe- og risikomanager

  Uddannelsen lærer dig at deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt og at analysere en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. ...

  Provider NameKatastrofe- og risikomanageruddannelsen Metropol (Metropol Sigurd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Skov- og landskabsingeniør

  Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, naturgenopretning eller pleje af vådområder.Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde inden for en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i privat og offentligt regi. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, entreprenør eller selvstændig rådgiver. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- kemi

  Du får undervisning i bl.a. kemisk og bioteknologisk procesteknik, almen og organisk kemi samt fysik og matematik. Uddannelsen giver dermed den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du får erfaring med arbejdsområderne under den indlagte praktikperiode.Som kemiingeniør kan du arbejde med udvikling og rådgivning i virksomheder, der arbejder med kemiske processer. Det kan bl.a. være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, i laboratorier og ved miljøforvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages