• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Eksport og teknologi

  Du beskæftiger dig med emnet i både et nationalt og internationalt perspektiv. Du får en forståelse for det produkt, der skal markedsføres internationalt, og du lærer, hvordan man med forhandlingsteknik og kulturforståelse sælger dansk know-how til internationale virksomheder.Du får mulighed for at arbejde både i Danmark og i udlandet med strategisk udvikling af kundegrundlag og kunderelationer. Du kan arbejde med teknisk service, rådgivning og salg. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Porthusgade (UCN, Teknologi)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Markedsføringsøkonom

  Du lærer om alle de faktorer, der påvirker en salgssituation, bl.a. internationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger og kunde, økonomistyring og erhvervsret.Du kan arbejde i både danske og internationale virksomheder som fx assistent eller koordinator inden for marketing. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Finans

  Du får et grundigt kendskab til økonomiske og juridiske emner som fx samfunds- og privatøkonomi samt erhvervsjura. Du beskæftiger dig desuden med salg og kunderådgivning, og med hvordan man kommunikerer og præsenterer sine løsningsforslag bedst muligt med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.Alt efter specialisering har du mulighed for at arbejde i banksektoren, i forsikringsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Procesøkonomi og værdikædeledelse

  På denne uddannelse, der er engelsksproget, lærer du at binde de enkelte funktioner sammen til en helhed. Du har mulighed for at afprøve din viden om planlægning og produktionsoptimering, marketing og projektledelse på et praktikophold i udlandet.Som færdiguddannet kan du arbejde i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du enten som projektleder eller selvstændig konsulent løser opgaver, der har med logistik, planlægning og produktion at gøre. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Økonomi og it

  Du vil undervejs i uddannelsen arbejde med en forskellige fagområder inden for it, fx programmering og systemudvikling, som du kombinerer med viden om økonomiske emner, bl.a. afsætningsøkonomi og finansiering.Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for virksomheder, hvor du kan kombinere erhvervsøkonomi og it. Det kan fx være i finanssektoren, hvor du kan arbejde som it-projektleder eller intern it-medarbejder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Financial Controller

  Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kan arbejde i både nationale og internationale virksomheder.Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Serviceøkonom

  På uddannelsen lærer du om organisation og ledelse, økonomi og kunderelationer. Du lærer også om kultur- og samfundsforhold, der påvirker branchen.Du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse fx i kultur- og kongresvirksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj (EA Arhus Sdrhøj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Handelsøkonom

  Du får viden om salg, strategi og markedsføring samt erhvervsøkonomi, indkøb og logistik. Under uddannelsen får du tæt kontakt til en eller flere virksomheder i forbindelse med et længere praktikophold.Du kan bl.a. arbejde som fx sælger, indkøber, salgskonsulent, indkøbskonsulent, Key Account Manager eller måske iværksætter. ...

  Provider NameErhvervsakademi Dania, Hobro (EA Dania Hobro)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Finansøkonom

  Du lærer om alle aspekter af det finansielle marked, fra kundens privatøkonomi til samfundsøkonomi, udenrigshandel og prisdannelse. Du får også viden om, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.Du kan bl.a. arbejde i banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter, fx som mellemleder eller konsulent inden for kapitalanvendelse. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Leisure Management

  Omdrejningspunktet er fritidsindustrien, dvs. turisme, kunst, kultur og sport. Du lærer at samtænke erhvervsliv med kultur og sport, og du får kompentencer til at markedsføre arrangementer, hvor du har fuld indsigt i de økonomiske begrænsninger og muligheder.Uddannelsen er internationalt anlagt, og du vil få mulighed for at arbejde både i og med danske og udenlandske organisationer inden for turisme, kultur og sport. D vil fx kunne arbejde som eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager eller sportsmanager. ...

  Provider NameUCSJ, Nykøbing F. (UCSJ Nyk F)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages