• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 8 items
 1. Polish Education system description at Eurypedia

  The education system in Poland is centrally managed by the Ministry of National Education and the Ministry of Science and Higher Education. Full-time compulsory education (to be received in school) covers children and young people aged 6-16 years, whereas part-time compulsory education (to be received in school or non-school settings) concerns young people aged 16-18 years. Compulsory education includes the final year of pre-primary education, 6-year primary education and 3-year lower secondary education. ...

  Category: Moving to a country Location: Poland
 2. Your Europe- Education & Youth

  Your Europe- Education & Youth URL:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_en.htm Category: Moving to a country Location: Poland ...

  Category: Moving to a country Location: Poland
 3. Edukacja i młodzież w UE

  Edukacja i młodzież w UE URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_pl.htm Category: Moving to a country Location: Poland ...

  Category: Moving to a country Location: Poland
 4. Eurodesk in Poland

  Odpowiadamy na pytania, prowadzimy bazę programów grantowych, informujemy o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej, pomagamy znaleźć partnerów do projektów, wydajemy publikacje i newslettery, prowadzimy eurolekcje, współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami w Polsce i kilkuset w Europie… ...

  Category: Contacts Location: Poland
 5. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

  Euroguidance Polska (edukacja) jest częścią Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Głównymi celami Ośrodka jest przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa, w szczególności poprzez upowszechnianie i wspieranie idei uczenia się przez całe życie. KOWEZiU wspiera zmiany wprowadzane w systemie oświaty poprzez realizowanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych. ...

  Category: Contacts Location: Poland
 6. Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego

  The first activities aimed at the establishment of the National Resource Centre for Vocational Guidance (Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego) in Poland (NRCVG) were initiated in 1998 by the contemporary National Labour Office (NLO). The NRCVG should serve all target groups in education and in labour sector, that is both young persons and adults. For this reason it is usually organised in co-operation between sectors of education and of labour – responsible for vocational guidance services for both target groups. For this reason an appropriate co-operation agreement has been signed also in Poland. It was an Agreement between the National Labour Office and the Ministry of National Education on the co-operation in development of European dimension of education and vocational training in Poland, as well as on the establishment of the National Resource Centre for Vocational Guidance. The NRCVG in Poland was established in virtue of this Agreement. ...

  Category: Moving to a country Location: Poland
 7. Eures Poland

  EURES pomaga pracownikom przekraczać granice Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są siecią współpracy, której celem jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Szwajcaria jest również częścią programu. Partnerami w sieci są publiczne służby ds. zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Sieć jest koordynowana przez Komisję Europejską. ...

  Category: Moving to a country Location: Poland
 8. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum EUROPASS

  Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób. Europass w nowatorski sposób umożliwia: zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących); poruszanie się po całej Europie. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. ...

  Category: Contacts Location: Poland