• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 7 items
 1. Bulgarian Education system description at Eurypedia

  In the Republic of Bulgaria the education system is centrally managed by the Ministry of Education and Science (MES). Early childhood education and care is managed by local authorities, and is not part of the State's responsibilities. Primary and lower secondary education is organised as a single structure system, beginning at the age of 7 (or 6 at the discretion of their parents) and consisting of 8 years of compulsory schooling. ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 2. Вашата Европа- Образование и младеж

  Вашата Европа- Образование и младеж URL:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_bg.htm Category: Moving to a country Location: Bulgaria ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 3. Образование и младеж в ЕС

  Образование и младеж в ЕС URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_bg.htm Category: Moving to a country Location: Bulgaria ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 4. Eurodesk in Bulgaria

  Евродеск предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. Основната цел на Евродеск е да подобри обществения достъп до младежка информация. Информацията ти помага да вземаш своите решения.Има толкова много информация по много европейски въпроси, че понякога е трудно да намериш точната информация, от която се нуждаеш. Информацията е навсякъде! Предизвикателството е да откриеш това, което ти е нужно, когато ти е нужно. Евродеск е услуга, осигуряваща безплатно Европейска информация за младите хора. ...

  Category: Contacts Location: Bulgaria
 5. NRCVG Bulgaria

  The NRCVG’s objective is to contribute to the development of advisory practice in Bulgaria and improve the quality of information on vocational training and guidance in the European Union countries. ...

  Category: Contacts Location: Bulgaria
 6. Eures Bulgaria

  EURES помага на работниците да прекосяват граници EURES - Европейски служби по заетостта - представлява мрежа за сътрудничество създадена за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското Икономическо Пространство; Швейцария също е включена. Партньори в мрежата са обществените ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите. Мрежата се координира от Европейската Комисия. ...

  Category: Moving to a country Location: Bulgaria
 7. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа ...

  Category: Contacts Location: Bulgaria