• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Bachelor in de orthopedagogie

  1. De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan. 2. Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 3. Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden. 4. De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen. 5. De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling. 6. De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten. 7. De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

  Verantwoordelijkheid t.a.v. de kinderen in de voorziening 1. De bachelor creëert een positief, veilig, gezond, hygiënisch en gestructureerd leefklimaat met zorg voor elke baby en elk kind in de groep. Tevens creëert hij bij elk kind basisvertrouwen door vanuit een sensitieve houding gericht te zijn op het vervullen van basisbehoeften. 2. De bachelor ondersteunt de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke baby en elk kind door middel van een stimulerende interactie in een rijke omgeving en het begeleiden van een aanbod op basis van observatie van hun leefwereld en ontwikkelingsbehoeften. Verantwoordelijkheid t.a.v. de gezinnen 3. De bachelor waarborgt voor kinderen de continuïteit tussen thuis- en opvangmilieu maximaal door vanuit visie en met het team de kinderopvang zo vorm te geven dat ouders er zich in herkennen. 4. De bachelor bouwt in het belang van het kind een vertrouwensrelatie op met de ouder en verbindt zijn eigen professionele deskundigheid met de ervaringsdeskundigheid van de ouder. Verantwoordelijkheid t.a.v. het eigen team en de opvangvoorziening 5. De bachelor stimuleert en motiveert divers geschoolde medewerkers tot professionele ontwikkeling op vlak van ‘opvoeden van kinderen’, ‘ontwikkeling van kinderen ondersteunen’ en ‘partner zijn van de gezinnen van de kinderen’, door het zelf vervullen van een modelfunctie, door het geven en ontvangen van feedback in een open verstandhouding en door het creëren van een gunstige professionaliseringscontext voor de medewerkers. 6. De bachelor draagt sam ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg

  1. Verleent binnen het wettelijke kader en in de verschillende domeinen van de pediatrische zorgverlening kwaliteitsvolle gespecialiseerde totaalzorg voor het kind. (→verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener). 2. Stemt de zorg af op elke ontwikkelingsfase en houdt rekening met het ruime cliëntsysteem. ( → Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 3. Situeert het kind in zijn/haar fysieke, psychische, familiale, sociale en affectieve context en speelt hier gericht en respectvol op in, met het oog op het opbouwen van een gepaste vertrouwensrelatie en het herkennen van zorgproblemen - en behoeften (→verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 4. Kan op verantwoordelijke en efficiënte wijze vanuit verpleegbehoeften complexe verpleegdiagnoses stellen, op basis daarvan een verpleegplan opstellen, evalueren en op correcte wijze verpleegtechnische handelingen uitvoeren. (→ Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 5. Integreert binnen de zorgfunctie preventieve maatregelen naar kind en ouders toe, met aandacht voor het creëren van een veilige omgeving. (→ Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 6. Houdt in het zorgproces rekening met socio-culturele, ethische, juridische en economische aspecten. (→Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 7. Geeft correcte en relevante informatie aan het cliëntsysteem, rekening houdend met diversiteitsfactoren en kan de inhoud en de vorm van de communicatie aanpassen aan de zorgcontext. (→ v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Childhood and Adolescent Care and Practice

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Childhood and Adolescent Care and Practice ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Arts (Honours) in Counselling and Youth Studies

  Bachelor of Arts (Honours) in Counselling and Youth Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Bachelor of Social Work. Department of Social Work. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completing the courses of the curriculum, the students: - Have a wide range of scientific knowledge and approaches to understand human behaviour and social problems in the contemporary Greek and European environment. - Can apply the professional practice of general /inter-method Social Work (models and skills for resolving social functioning problems at individual, family, group, organization and community level). Particular emphasis is given to the needs of vulnerable social groups. - Know and understand the principles, values and history of the profession of the social worker. - Acquire a critical ability for the modern European framework for social policy and the role of social work. - Have knowledge and skills for researching and evaluating professional practice and develop their critical ability to use research findings. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Certificate of professional qualification: Nanny

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Mācību centrs "Buts"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Children Attendant

  Care for children aged up to 12, during their daily and leisure activities, ensuring they are safe and well cared for, and promoting their appropriate development. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 9. Cuidador/a de Crianças e Jovens

  Cuidador/a de Crianças e Jovens ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 10. DIPLOMA OF VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION with professional qualification: Nanny

  - Able to perform intellectual operations at the level of knowledge, understanding, use and simple analysis. - Uses knowledge and theoretical understanding in wide-ranging complex activities. - Able to obtain and evaluate information independently. - Uses wide-ranging knowledge and skills for the solution of well-formulated, but unknown and unforeseeable problems. - Has detailed, theoretical knowledge and understanding corresponding to the professional qualification. - Has wide-ranging skills and proficiency essential for the profession corresponding to the professional qualification. - Able to perform the work of executor independently, including the planning and supervision of the work to be performed. - Knows and is able to apply appropriate technologies. - Able to apply information acquisition and processing technologies in professional activity. - Latvian language proficiency developed and foreign language(-s) proficiency improved. - Knows and understands links between historical developments of their county, Latvia, Europe and world. - Able to apply mathematical knowledge and skills in professional work. - Able to apply knowledge about the facts and laws of natural sciences in professional activity. - Able to evaluate the processes occurring in nature and society and comprehend them in their system and development. - Understands the principle of coherence of ecological space and observes the environmental protection requirements in professional activity. - Understands the basic principles of market econom ...

  Awarding body- Rēzeknes tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages