• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 29 items
 1. Abivahendi spetsialist, tase 5

  Abivahendi spetsialisti töö eesmärk on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendi valimise ja kohandamise või valmistamise teel. Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust ja efektiivsust, valib abivahendi ning kohandab ja/või valmistab abivahendi (abivahendite loetelu vt lisast 1). 5. taseme abivahendi spetsialist töötab plaanipäraselt ja tulemuslikult. Väga olulisel kohal on koostöö teiste spetsialistidega. Abivahendi spetsialist järgib oma töös kutse-eetikat, elukestva õppe printsiipe, täiendab ennast pidevalt erialaselt ning on kursis erialaste uuendustega. Kasutab töös tõenduspõhiseid hindamismeetodeid. Abivahendi spetsialist võib töötada abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses. ...

  Awarding bodyEesti Tegevusterapeutide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Certificate in Counselling and Psychotherapeutic Studies

  Certificate in Counselling and Psychotherapeutic Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Certificate in Quality and Risk in Service Delivery

  Certificate in Quality and Risk in Service Delivery ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Community Development

  Community Development ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. DIPLOMA OF FIRST LEVEL PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION with professional qualification: Organiser of Social Assistance

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard and the strategic objectives of educational programmes outlined in the state standard of first level professional higher education. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 141 “Regulations on the state standard of first level professional higher education” (adopted on 20.03.2001):  Read standard. Occupational standards:  Occupational standards register ...

  Awarding bodyVadības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. DIPLOMA OF FIRST LEVEL PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION with professional qualification: Social Caregiver

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard and the strategic objectives of educational programmes outlined in the state standard of first level professional higher education. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 141 “Regulations on the state standard of first level professional higher education” (adopted on 20.03.2001):  Read standard. Occupational standards:  Occupational standards register Competences:1. Basic understanding of the following in order to be able to perform professional tasks: 1.1. European Union Charter of Fundamental Rights and the European Social Charter; 1.2. socio-economic processes in Latvia; 1.3. basic principles of national social policy-making and implementation; 1.4. public administration principles; 1.5. causes of social isolation, consequences and possible solutions in the society; 1.5.1. social statistics. 2. Advanced understanding of the following in order to be able to perform professional tasks: 2.1. social security laws and regulations in the Republic of Latvia; 2.2. functioning of social institutions; 2.3. history of social care in Latvia and the world; 2.4. application of the latest technologies in social care; 2.5. impact of different (social, economic, environmental, etc.) factors on individuals; 2.6. basic principles of social work; 2.7. basic principles of social rehabilitation; 2.8. basic principles of social assistance; 2.9. basic principles of professional rehabilitation; 2.10. general, developmen ...

  Awarding bodyDaugavpils medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. DIPLOMA OF FIRST LEVEL PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION with professional qualification: Social Rehabilitator

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard and the strategic objectives of educational programmes outlined in the state standard of first level professional higher education. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 141 “Regulations on the state standard of first level professional higher education” (adopted on 20.03.2001):  Read standard. Occupational standards:  Occupational standards register Competences:1. Basic understanding of the following in order to be able to perform professional tasks: 1.1. European Union Charter of Fundamental Rights and the European Social Charter; 1.2. socio-economic processes in Latvia; 1.3. basic principles of national social policy-making and implementation; 1.4. public administration principles; 1.5. causes of social isolation, consequences and possible solutions in the society; 1.6. social statistics and demography; 1.7. general human rights. 2. Advanced understanding of the following in order to be able to perform professional tasks: 2.1. social security laws and regulations in the Republic of Latvia; 2.2. functioning of social institutions; 2.3. history of social rehabilitation in Latvia and the world; 2.4. application of the latest technologies in social rehabilitation; 2.5. impact of different (social, economic, environmental, etc.) factors on individuals; 2.6. basic principles of social work; 2.7. basic principles of social assistance; 2.8. basic principles of medical rehabilitation; 2.9. basic princi ...

  Awarding bodyDaugavpils medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Early Childhood Care and Education

  Early Childhood Care and Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Egészségügyi gyakorlatvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: gyakorlati munkaprogramot összeállítani segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót a tanulót objektíven értékelni modern oktatási módszereket alkalmazni a tanulót megfelelően motiválni tanulói csoportot irányítani szakmai vizsgát előkészíteni kutatásmódszertani elméleteket alkalmazni dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni a tanuló képességeit fejleszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gerontológiai gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, konszenzusok keresésére, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra, a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára, sportszerek használatára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages