• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 32 items
 1. Bachelor in de mondzorg

  1. Beschikt over specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid op het gebied van mondzorg en kan deze evidence‐based inzetten conform richtlijnen en protocollen inzake deontologie, veiligheid, hygiëne en milieu en binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid. 2. Verzamelt, registreert en synthetiseert autonoom en op methodische wijze relevante gegevens over de mond, de voorgeschiedenis en de zorgbehoeften van alle patiëntengroepen, inclusief de aandachtsgroepen; en bespreekt de werkwijze en resultaten in een (mondzorgkundig) team. 3. Bereidt in samenspraak met en op aansturing van de tandarts zelfstandig de klinische interventie door de tandarts voor en participeert proactief aan de uitvoering ervan. 4. Verleent accurate, effectieve en efficiënte mondzorg op maat van de patiënt, in samenspraak met en op aansturing van de tandarts. 5. Doet op systematische, creatieve en didactische wijze aan gezondheidspromotie en ziektepreventie in het brede domein van de mondzorg op maat van de individuele patiënt of organisatie in overeenstemming met maatschappelijke noden en het (inter) nationaal gezondheidsbeleid, met het oog op blijvende gedragsverandering. 6. Evalueert de kwaliteit van de verleende mondzorg (assistentie, interventie, preventie) en stuurt, waar nodig, in overleg met de tandarts, de zorg doelgericht bij. 7. Bouwt een professionele relatie uit met de patiënt, de tandarts, de zorgorganisatie, andere hulpverleners en stakeholders. 8. Plant, organiseert, coördineert (beroepsspecifieke) activiteiten teneinde de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in Dental Technology. Department of Dental Technology. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  After completing their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as a Dental Technologist responsible in areas of their competence:- They assume responsibility for the establishment and operation of a dental laboratory and are able to ensure the quality and certify the suitability of dental prostheses manufactured. - They choose the appropriate machinery and institutions to equip dental laboratories, see to their maintenance and implement the relevant hygiene and safety rules.- They stay up to date about for modern materials, choosing the appropriate ones, for the required biological behaviour and the laboratory method to be followed, based on the specific case at hand.- They man the dental laboratory with qualified staff; they supervise them and assign them with specific tasks, depending on their specialty.- They design and manufacture all types of dental prostheses, of Mobile and Fixed Prosthodontics, according to the written instructions of the dentist, with the aim of preserving or restoring the balance of the stomatognathic system.- They designs and manufacture various types of orthodontic devices, both intraoral and extraoral retainers, according to the instructions of their dental colleagues.- They possess the fundamentals of prosthetic implants and maxillofacial prosthetics to be able to attend specialized courses.- In the context of collective work, they participate in a work group with expert dentists for the des ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Certificate of professional qualification: Dentist's Assistant

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Degree of a Dentist (RSU)

  The aim of the study programme "Dentistry" is to train qualified dentists possessing knowledge and practical skills for practical work in general dentistry - treat patients with diseases of oral cavity and dental diseases and execute practical and educational activities for the prevention of the above mentioned diseases. After successful completion of the programme graduates will have acquired up-to-date knowledge in the professional field and ability to apply current scientific findings in clinical practice; - will be acquainted with the principles of morality and ethics and apply them in the treatment of patients; - will be able to apply knowledge in biomedical and clinical sciences with an aim to assess normal and diagnose pathological conditions of soft and hard tissues of oral cavity; - will be able to assess social, cultural and environmental factors contributing to the maintaining of healthy condition or the development of the diseases and educate patients about aetiology and prevention of dental diseases; - will be able to successfully communicate with patients, their family members and healthcare professionals. ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dental assistant

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Ontvangt de patiënt en informeert over de openingsuren, de afspraakmogelijkheden, de documenten die hij/zij moet meebrengen (J130301 Id21030-c) - Beantwoordt de vragen en verwijst door naar de arts indien nodig - Geeft uitleg over een behandeling in begrijpbare taal, rekening houdend met de leeftijd en de achtergrond van de patiënt - Houdt de patiënt op de hoogte van eventuele veranderingen bij afspraken of uitgelopen wachttijden - Gaat op een professionele manier om met onbegrip of klachten bij de patiënt - Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle - Stelt de patiënt gerust, zowel voor, tijdens als na de behandeling - Informeert de arts zodat de patiënt slechts eenmaal zijn verhaal moet doen ● Plant de afspraken volgens de behoeften van de patiënten, het soort interventie, de graad van hoogdringendheid en de arts informeren (J130301 Id16476-c) - Houdt zich aan de planning en voortgang van het spreekuur, rekening houdend met de geldende prioriteiten - Schat de hoogdringendheid van de oproep van een patiënt in en probeert dringende gevallen in te lassen in de agenda - Schat de benodigde tijd voor een behandeling zo realistisch mogelijk in aan de hand van gekregen informatie van de arts - Plant afspraken rekening houdend met de nodige behandelingstijd en de tussentijd voor reiniging - Plant afspraken rekening houdend met de agenda van de arts en de organisatie binnen de medische praktijk - Plant afspraken met de patiënt rekening houde ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Dental assistant (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, performs and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, communicates with co-workers and clients, uses modern information and communication technologies, cleans, disinfects and sterilises dental instruments and work surfaces, participates in conservation operations, participates in endodontic operations, participates in surgical operations, participates in prosthetic operations, participates in orthodontic treatment.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Dental Assistant Technician

  Take part in the administrative, logistics and operational organization of a dental clinic, serving users directly and indirectly, and assisting in providing medical-dental care to users, namely by instrumenting the Dentist and / or the Stomatologist and / or the Oral Hygienists, both in clinical treatments and in performing the cleaning, disinfection and sterilization techniques to all materials, spaces, and facilities used. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Dental technician

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01099) - Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s) - Werkt efficiënt samen met collega’s - Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n) - Rapporteert aan de leidinggevende - Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op - Stelt zich flexibel op (verandering van collega’s, …) - Werkt opdrachten zorgvuldig af ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01100) - Werkt ergonomisch - Werkt economisch - Werkt ecologisch - Past flexibel procedures toe - Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende - Leert nieuwe technieken en past ze toe ● Bereidt de realisatie van het eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel voor (J141001 Id7728) - Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting - Vervaardigt studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit één stuk of met afneembare werkstompen en gebruikt hiervoor de correcte materialen volgens de richtlijnen van de fabrikanten- - Giet het modelmateriaal uit in de afdruk - Dompelt de afdruk onder in een elektrolytisch bad en vult de metalen toplaag aan met gips of kunststof - Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel - Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Dental technician

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Manufacture fixed dentures, inlays, crowns and bridges from a variety of materials in accordance with dental orders , Manufacture removable de ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Dental technician (no legal status)

  The certificate holder will be able to: make removable dental prostheses: partial and complete dentures (partial and complete acrylic dentures, finalisation of partial dentures with metal plates, denture rebasing, denture repair), make fixed dental prostheses: crowns and bridges (full metal crown, veneer crown, pontic, acrylic crown, metal ceramic crown), make preparations for fixed dental prostheses, select appropriate materials, technological procedures and apparatus for making dental prostheses, prepare and use materials, apparatus and machines, demonstrate knowledge of procedures for making dental prostheses, make rational use of energy, material and time, work in a team: dentist – dental assistant – dental technician, communicate in a team with colleagues and professionals using basic technical terminology, use modern IT and work with resources, data and materials, implement protective measures for safe work in dental laboratories, take active responsibility for own health and the health of co-workers, demonstrate knowledge of health and safety regulations and environmental regulations, understand the role of enterprise and demonstrate knowledge of the enterprise process, financial operations and business plans. Certificate holders supplement their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages