• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 478 items
 1. Agricutural programme

  Agricutural programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Arctic Adventure Tourism- bachelor

  Do you want a career in one of the world's most exiting industries? Would you like to spend time in the most spectacular arctic scenery imaginable, and educate yourself in a sustainable profession? We offer an active and practical education in tourism, close to the arctic nature. Take an international bachelor in Arctic Adventure Tourism, where you learn about: Entrepreneurship and innovation Management and marketing Experience development and risk management Everything is focused sustainable, nature-based tourism. Language of study: English Apply for study through Local admission by December 1st Tourism is one of the largest and fastest growing sectors in the world, thus the demand for proficient workers is increasing continuously. The bachelor's degree programme in Arctic Adventure Tourism is aimed at people who wants to work with arctic experience production, marketing, management and communication relevant to the adventure tourism industry. The programme provides students with theoretical knowledge and practical skills needed to design and produce sustainable nature- and culture based experiences. It is constructed to provide compentent workers for developing sustainable tourism industry. The program's values are based on respect and concern for nature and culture. ...

  Provider NameUiT Norges arktiske universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 3. Avoimen väylä, Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelet ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita ja korostetaan opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa ja kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämäläheisissä oppimisympäristöissä. Uskomme, että miten Sinä opit, on yhtä tärkeää kuin mitä Sinä opit. Tarjoamme aktiivisen ja haasteellisen oppimisympäristön, jossa opit asettamaan tavoitteita ja päämääriä, ajattelemaan itsenäisesti ja työskentelemään ryhmän jäsenenä. Ongelmaperustaisuus, yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus ulottuvat läpi yhteisön, opiskelijoista henkilökuntaan. Opetussuunnitelma rakentuu ammatillisen kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen ihmisen elämänkaarta mukaillen. Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen ja perehdyt liikuntamatkailuun ja seikkailukasvatukseen. Valinnaisissa hyvinvointivalmennuksen ja liikuntaterapian opinnoissa kehityt terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen osaajaksi (Personal Fitness Coach). Urheiluvalmennuksessa suuntaudut valmentamisen asiantuntijaksi liitto-, alue- ja seuratasolle. Voit hakea kansainvälistä European Coaching Diploma -tutkintoa. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Sport and Leisure, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Avoimen väylä, Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Rovaniemi

  Opinnot ovat hyvin työelämäläheisiä ja opintojen aikana pääset verkostoitumaan Lapin matkailun elinkeinoelämän kanssa. Lappi on kansainvälinen matkailukohde - come and join us!   Restonomin ammattiopinnoissa keskitymme matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin, mm. alan liiketoiminta- ja esimiesosaamiseen. Opinnoissa voit suuntautua matkailuliiketoiminta- tai tapahtumakonseptien johtamiseen, luontomatkailun kehittämiseen tai englanninkielisiin Tourism Management and Experience Design -opintoihin. Kansainvälisiin tehtäviin valmentaa myös mahdollisuus opiskella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa käytännössä ja vahvistavat samalla monikulttuurisen pohjoisen toimintaympäristön tuntemusta ja kontaktiverkostoja. Restonomin monimuoto-opinnoissa opiskelu tapahtuu pitkälti omaehtoisena työskentelynä verkkoympäristöjä hyödyntäen. Opiskeluun sisältyy luentoja erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä.. Lähikontaktitapaamisia monimuotoryhmillä restonomiopinnoissa on muutaman kerran lukukaudessa 2­­–3 päivän kokonaisuuksina. Opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta. Voit hyödyntää opinnoissasi aikaisempaa vahvaa alan ammatillista osaamista ja näin nopeuttaa opintojasi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Tourism, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Avoimen väylä, Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Rovaniemi

  Kaikille yhteisissä restonomin ammattiopinnoissa keskitymme matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin: alan liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen, käytännön harjoitteluun sekä kielitaitoon. Ennakointi- ja turvallisuusosaaminen ovat vahvoja juonteita opinnoissa. Opintoja voit painottaa tapahtumaosaamiseen, palvelukonseptien johtamiseen tai suuntautumisvaihtoehdoksi voi valita englanninkielisiä Hospitality Management and Experience Design –opintoja. Kansainvälisiin tehtäviin valmentaa myös mahdollisuus opiskella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa käytännössä ja vahvistavat samalla monikulttuurisen pohjoisen toimintaympäristön tuntemusta ja kontaktiverkostoja. Restonomin monimuoto-opinnoissa opiskelu tapahtuu pitkälti omaehtoisena työskentelynä verkkoympäristöjä hyödyntäen. Opiskeluun sisältyy luentoja erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Oppimisympäristönä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Lähikontaktitapaamisia monimuotoryhmillä restonomiopinnoissa on muutaman kerran lukukaudessa 2-3 päivän kokonaisuuksina. Opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Tourism, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor Degree in International Hospitality and Tourism Management

  BBI (Brussels Business Institute) offers 3-year Bachelor programme in a truly international framework. This programme focuses on theoretical subjects (academic disciplines) and comprehension ability (hospitality operations and all related facilities). It provides knowledge of team working and decision-making. The programme offers a combination of operational skills and solid business management knowledge, in order to enhance students’ knowledge of general management and finance, vital for this professional career path.  This Bachelor is described as “Career-oriented programme”, meaning that it directly prepares students for professionals’ activities. Therefore, at the end of this programme, students who graduate can, depending on their personal ambitions, directly enter the world of work or can continue studying for a Masters. ...

  Provider NameBBI School for International Hospitality and Tourism Management

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameSETANTA COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 8. Bachelor of Arts (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 9. Bachelor of Hospitality Management, Degree programme in Restaurant Entrepreneurship

  The degree programme in Restaurant Entrepreneurship (210 ECTS) consists of core competence (150 ECTS) and complementary competence (60 ECTS) modules. It takes on average 3.5 years to complete. In line with the international ECTS standard, one credit corresponds with 26.7 hours of work for an average student. The core competence modules (150 ECTS) correspond with the compulsory competence requirements of the degree, while the complementary modules (60 ECTS) allow you to deepen or extend your competence. Core competence (150 ECTS): Flexible Customer Service, 30 ECTS Business and Entrepreneurship in the Service Field, 30 ECTS Service Innovation Developer, 30 ECTS Expert in a Work Community (internships), 30 ECTS Expert in Development and Workplace Innovation (including Thesis), 30 ECTS Complementary competence (60 ECTS): Complementary studies e.g. module scope 15-30 ECTS focusing on Producer of Event Services, Tourism Service Developer, Current Issues and Future Trends in Hospitality Field (5 ECTS). ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bachelor of Hospitality Management, DP in Culinary Management, application spring 2017

  Hospitality management students learn through interactive learning processes which involve students, teachers and the industry. A wide variety of teaching methods is in use and digitalization has a strong presence in teaching. The studies aim to emphasize and create sales- and service-orientation and entrepreneurial attitude, and encourage life-long learning. A degree in hospitality management provides eligibility for further studies. The four cornerstones of hospitality management studies Firm basis in working life Studies are firmly based in the working life and industry reality and they include both theory and practice. The aim is to create high quality competence with benefits for the industry. The strong connection to the industry gives the student a strong and realistic comprehension of the industry and an excellent springboard for career advancement. Students learn, develop and improve their aptitude for supervisory and expert assignments during their studies. They also internalize the relevance of managerial thinking in business. Innovative business solutions Research, development and innovation are an integral part of learning through industry-based projects. They aim at enhancing students' ability to find and apply information in a critical and analytical manner, and solve problems. Readiness to envision matters through a wider, more managerial point of view increases. At the same time the student learns a variety of business development methods. Combining research, development and innovation with ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Haaga campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages