• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. halászati szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:* ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit és korszerű technológiai eljárásait;* tisztában vannak a termelést, feldolgozást és értékesítést befolyásoló ökológia, társadalmi és közgazdasági tényezők komplex hatásmechanizmusával;* kreatív képességekkel rendelkeznek a haltermelő vállalkozások működtetése, a piaci lehetőségekhez történő alkalmazkodás területén;* ismerik az Európai Unió Közös Halászai Politikájának előírásait, azokat képesek adaptálni a hazai termelési és közgazdasági viszonyokra;* elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit;* a képzés folyamán elsajátítják a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Személyes adottságok, készségek:– szintetizáló, ökológiai és ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;– halászati és haltermelési módszerek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;– képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;– együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:– a legújabb kutatási eredmények és információk alkalmazása a haltermelésben;– a legújabb kutatási eredmények és információk alapján fenntartható halászati és akvakultú ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Master’s Degree in "Integrated Coastal Ζone Management". Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Understand the basic principles and concepts of Oceanography. - Know the physical, chemical, biological, and geological processes of the coastal zone. - Understand the basic principles and concepts of fishing biology and managing the reserves of the marine biological resources. - Have basic knowledge about the structure and operation of coastal ecosystems.- Understand the interaction between the man and the coastal environment and the sea resources. - Know the biodiversity of the Mediterranean, the Ecosystems of Community interest and Priority in the coastal environment, along with the endangered species. - Identify the various forms of pollution, its sources, and routes of dispersal. - Know methods for identifying, taking precautions and treating with coastal geological hazards. - Have knowledge about environmental economics and environmental law with regard to the marine and coastal zone. - Combine the protection of biodiversity with sustainable development (e.g. diving tourism, fishing tourism) in the coastal environment with emphasis to island areas. - Apply integrated techniques for the approach and understanding of the processes of the coastal marine environment and the interactions between the land and sea area, with emphasis on the impacts of climate change. - Combine an integrated perception of marine and coastal environmental processes with an understanding of their socioeconomic impacts. - Apply methods and techniques for the ecological monitoring and analysis of ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Master’s degree in agrarian economy (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) analyse, synthesise and envisage solutions to agrarian economy issues, master fundamental scientific research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical assessment, apply knowledge in practice, demonstrate autonomy in research work, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment),  (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the foundation(s) and history (development) of Agrarian economy, solve specific agrarian economy problems through the application of scientific methods and procedures (econometric modelling, multi-criteria decision-making methods, optimising and simulation, research on rural development), demonstrate coherent mastery of basic knowledge, integrate knowledge from various areas and apply Agrarian economy, Management in agriculture, Marketing in agriculture and rural development, place new information and interpretations in the context of Agrarian economy, understand the general structure of the fundamental discipline Agrarian economy and its links to sub-disciplines (Agricultural policy, Econometrics, Marketing management in agriculture) and related disciplines (Management in agriculture, Information technology, Rural development), understand and apply critical analysis methods and dev ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Master’s degree in agricultural engineering (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) take a comprehensive and in-depth view of the development of modern Mediterranean agriculture, taking account of the principles of sustainability, demonstrate extensive natural science and technical knowledge in the field of sustainable Mediterranean production and processing, solve problems analytically using various resources and an interdisciplinary approach, and transfer knowledge from theory to practice, demonstrate autonomy to perform research work in the field of natural science and agriculture, communicate using modern communication systems, critically and self-critically assess and produce independent texts (articles, papers, assessments and discussions), critically verify information and foresee solutions and consequences, apply theoretical and practical research methods, various procedures and technologies, show a commitment to ethics and a developed sense of professionalism, (subject-specific competences) demonstrate in-depth familiarity with the growth, development and origin of Mediterranean cultures, demonstrate in-depth familiarity with the specific and ecological requirements of individual Mediterranean species, demonstrate in-depth knowledge of the possibility for improvement and cultivation of new varieties through target-oriented plant breeding and in-depth knowledge of biotechnical methods, demonstrate in-depth familiarity with ecological principles in animal husbandry, demonstrate in-depth familiarity with factors affecting and guiding anima ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Master’s degree in agriculture (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate general mastery of research methods, procedures and processes in agriculture, critically assess applied theoretical results in practice, critically evaluate the applicability of exact scientific methods and their results, analyse, synthesise and envisage the consequences of solving problems, and develop critical and self-critical assessment, demonstrate coherent mastery of basic knowledge, integrate knowledge from various areas and apply it, demonstrate autonomy in research and professional work, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use organisational skills to support successful business decisions, analyse, evaluate and document various technological solutions, plan, implement and supervise technological decisions, (subject-specific competences) implement research work, develop new technologies of plant protection from harmful organisms and formulate professional expertise in ecological studies to develop legislation related to agricultural production, understand the fundamental discipline Biosystems Engineering and its connection to the sub-disciplines: Mechanical engineering, Materials, Materials processing and so on, as well as the related disciplines: GPS, GIS, IT, Automation of production processes, Visualisation of biological pr ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Master’s degree in safe food (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) think conceptually and properly use fundamental knowledge in the field of scientific findings and laboratory methods, build a passing self-image, be familiar with methodologies to promote initiative, perseverance and emotional stability, search information and knowledge on safe food in the food chain and the impact on consumer health, master laboratory methods and tools necessary for an integrated approach to food safety in the food chain, promote team work and cooperation, focus on the user, develop communicativeness of risk in the national and international environment, communicate with various public circles including during a crisis, make decisions and adapt to changing needs, use and coordinate resources, foresee and plan, (subject-specific competences) understand, analyse, evaluate and prevent fluctuations in the quality and safety of food raw materials and products, and determine the potential factors of risk to the consumer and producer or processor that can be included in new methods of food production, production technologies and processing, demonstrate familiarity with methodologies and methods necessary for creative solutions to the problems of ensuring safe food in the food chain, assure quality, good presentation and accuracy, study ethical dimensions and deal with theories of morality in ensuring safe food in the food chain, demonstrate skills in applying knowledge in the area of safe food in the food chain, understand and apply critical analysis m ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Master’s degree in the economics of natural resources (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) understand the complexity and conflicting nature of modern paradigms of managing renewable natural resources and be able to evaluate them critically in an economic system, transfer, critically assess and solve problems by applying theoretical knowledge in practice, work independently, with self-initiative and self-criticism, and with emphasis on group work, analyse individual management-relevant dimensions of renewable resources and associated activities, and synthesise them into sustainable, economically vital and socially acceptable systems of management, make decisions in complex and unexpected situations, and assess their consequences for the economy, people and natural resources, work in an interdisciplinary way and towards lifelong learning and study, master a systemic and interdisciplinary research approach and seek out new sources of knowledge, creatively use information technology and develop it in target areas, master communication skills and pursue interdisciplinary dialogue in making decisions and implementing measures on the national and international level, with special emphasis on working in European Union institutions, resolving ethical issues of managing renewable natural resources and co-designing ethical standards in this field, (subject-specific competences) know and understand economic theory and practice in the area of biotechnical production systems (especially in food production and processing, production of wood and wood products, product ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia