• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Master's degree in mathematical statistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) use abstraction and analyse problems, synthesise and critically assess solutions, apply knowledge in practice, share knowledge, communicate professionally and express themselves in writing, search for sources and critically assess information, undertake autonomous professional work and work in an (international) group, develop professional responsibility and ethics, (subject-specific competences) demonstrate mastery of basic knowledge of mathematical statistics, demonstrate mastery of the latest statistical approaches in individual fields, draw ideas and solutions from related problems, transfer new knowledge to their own field, solve complex and demanding methodological problems, critically assess various approaches, use complex IT (programming) tools. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's degree in applied statistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate mastery of statistical thinking, autonomously perform statistical analyses and provide statistical advice, cooperate with experts in the field of research, share knowledge and results, communicate professionally and express themselves in writing, define problems, predict results and seek optimal solutions, critically evaluate information and find sources, directly transfer knowledge into practice and understand the difficulties that can arise in this process; communicate in an international environment, (subject-specific competences) autonomously perform all stages of high-quality statistical analysis in a selected field, from planning research to working with data, selection of suitable methodology and interpretation, expand their knowledge with new or alternative approaches and draw ideas from related problems, use complex IT (programming) tools to arrange and analyse data and present results. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master's Degree in " Didactics of mathematics" with directions: 1. Didactics of Mathematics of first age cycle (5-12 years old) 2. Didactics of Mathematics of second age cycle (13-18 years old).

  The graduates:Knowledge: - Have very specialized knowledge on the following sectors: Teaching and learning mathematics, Using technology for teaching mathematics, Research Methodology in Mathematical Teaching, History and Epistemology of Mathematics and Mathematical Teaching of Mathematics. - Are critically aware of the issues of knowledge for mathematics, of teaching and learning them, and of the interconnection between the teaching and learning of mathematics with the fields of Mathematics, Psychology, History, and Epistemology of Mathematics and Technology. - Have heightened critical awareness of the evolutionary dynamics and of the latest issues of Teaching and Learning Mathematics. Skills:- Hold specialized skills for resolving problems, which are required for the research and/or innovation of Mathematics Didactics, with the purpose of developing new knowledge and procedures, and integrating knowledge from different fields of Mathematics, Psychology, History, Epistemology, and Technology. - Apply with originality the acquired knowledge in the research of Mathematics Didactics, the analysis and development of innovative solutions to complex, interdisciplinary and innovative issues regarding the teaching and learning of Mathematics. - Are capable of evaluating, interpreting, and advancing modern scientific research and studies in the field of Mathematics Didactics. - Articulate inductively in a scientifically documented way, solutions to complex and new issues and make valid judgements taking into account ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Master’s Degree in "Statistics and Actuarial- Financial Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Acquisition of specialised scientific background on the cognitive fields of Statistics, Actuarial Science, and Financial Mathematics. - Specialisation on the use of composite techniques and tools in statistics (Direction A) and in actuarial and financial mathematics (Direction B) for the preparation of statistical, financial, and actuarial studies. - Acquisition of specialised competences and skills for the preparation of a robust study and for conducting research. - Specialisation required by the most recent scientific and technological developments, in combination with the specific characteristics and needs of modern Greek and European reality. - Preparation for postgraduate studies of doctoral level. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Survey Statistician

  A képzés célja statisztikusok képzése, akik társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint matematikai, statisztikai ismereteik birtokában felkészültek a társadalom- és piackutatásban alkalmazott statisztikai adatelemzésre, rendelkeznek a nagy adatbázisok kezeléséhez és elemzéséhez (adatbányászat) szükséges alapvető ismeretekkel. Képesek új eljárások elsajátítására és alkalmazására, statisztikai tudásuk szakirányú kiegészítésével egyéb tudományterületek, így például közgazdaságtan, egészségügy területén statisztikai elemzések végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A survey statisztikus a) tudása Megértette és elsajátította a társadalom- és piackutatásban alkalmazott statisztikai matematika alapismereteit, a vektorterek alapfogalmait, lineáris leképezéseket és mátrixokat, a matematikai analízis alapfogalmait, a deriválást és integrálást egy- és többváltozós esetben. Ismeri a társadalomtudományok alapvető összefüggéseit a mai magyar társadalom szerkezete, demográfiai helyzete, a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi változásokat leíró elméletek, a piaci mechanizmusok működésének közgazdasági szabályai vonatkozásában. Ismeri a piac- és a társadalomkutatásban, illetve döntés előkészítésben alkalmazott statisztika elméletét és módszertanát, a legfontosabb nemzetközi szakirodalmat, és ismeri a vonatkozó angol nyelvű szakkifejezéseket a valószínűségi mező, egy- és többváltozós valószínűség-eloszlások és momentumaik, a feltétel ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Master of Science in Statistical Data Analysis

  Graduates 1. Have advanced knowledge of and insight into a wide range of statistical techniques, their interrelations, and their application. 2. Can properly handle quantitative scientific research questions, independently, effectively and creatively, using appropriate designs and analysis methodology. 3. Are able to correctly use the theory, either methodologically or in an application context, or both, thus contributing to scientific research. 4. Can critically appraise the statistical process, from design, over data quality and data analysis to reporting. 5. Are able to select and use a statistical analysis technique and software tool, suitable for answering a specific research question within a given area of specialization. 6. Are capable of independently and systematically acquiring new knowledge through consulting appropriate sources in the relevant international literature. 7. Are effective written and oral communicators, both towards an audience of statistical experts as well as subject-matter experts. 8. Are aware of the ethical and social context of statistics and behave accordingly. 9. Can handle combined knowledge of at least one specific scientific discipline and the statistical sciences from a mature perspective and with a broad sense of responsibility, both independently and in a multidisciplinary context. (MaNaMa-specific DLR) 10. Can act as a responsible statistician in collaboration with subject-matter scientists. (MaNaMa-specific DLR) ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de statistiek

  Graduates 1. Have advanced knowledge of and insight into a wide range of statistical techniques, their interrelations, and their application. 2. Can act as a statistical expert and effectively collaborate in a team with subject-matter scientists and/or practitioners in the area of the chosen specialization. 3. Can properly handle quantitative scientific research questions, independently, effectively and creatively, using proper design and analysis methodology. 4. Are able to contribute to statistical and/or substantive scientific research, in the area of the chosen specialization. 5. Can critically appraise the statistical process, from design, over data collecting process, data quality, and data analysis to reporting. 6. Are able to select and use a suitable analysis technique (i.e. sufficiently robust, efficient, practically feasible, etc.) as well as an appropriate software tool, interpret the ensuing results, assess and quantify uncertainty and formulate an evidence based answer for a specific problem arising within a given area of specialization. 7. Are capable of independently and systematically acquiring new knowledge through critically consulting appropriate sources in the international statistical and scientific literature and/or through professional networks. 8. Are effective written and oral communicators, as well as negotiators, both towards an audience of statistical experts as well as subject-matter experts. 9. Can act as a responsible statistician in collaboration with other statistical and/or su ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community