• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Health Sciences Bachelor's Degree in Pharmacy (LU)

  To study basics of life sciences necessary for mastering the content of pharmacy studies; - to acquire adequate knowledge of medicines and substances used in pharmaceutical industry, regulatory requirements associated with the practice of pharmacy and pharmaceutical research; - to master skills of applying theoretical knowledge and research methods to provide pharmaceutical care; - to work out and defend the Bachelor thesis for the total amount of 10 credit points. The Bachelor thesis is a research work in the area of pharmacy or a related subject encompassing results of individual research of a student, analysis of results and drawing conclusions. The programme aims to provide theoretical knowledge and application of a set of basic and pharmaceutical science techniques appropriate at the level of bachelor degree and to equip the students with the necessary skills to continue their pharmacy education for the master degree programme. The tasks of the programme are the following: - to provide adequate knowledge of medicines and medicinal substances used in pharmaceutical manufacturing, of good manufacturing practice, and of synthetic and natural substances; - to provide adequate knowledge of pharmaceutical technologies and physical, chemical, biological, and microbiological properties of drugs, as well as of drug quality control techniques; - to develop independent research skills in students, with the emphasis on science-based approach to the health care system, principles and means of provision of pharma ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Degree of a Pharmacist (RSU)

  The aim of the study programme is: - to provide students with an opportunity to gain higher professional education in pharmacy and the qualification of pharmacist for work in the field of pharmacy which is a part of health care system. Upon successful completion of the programme graduates will; - possess knowledge about methods for obtaining, analysis and determination of efficacy of medicinal products; - are able to inform about and apply the aforementioned methods in pharmacies and pharmaceutical companies; - are competent in ensuring of the movement of medicinal products in healthcare system; - evaluate the impact of manufacturing and storing conditions on the quality of medicinal products; - explain the effects of medicinal products in a correct and clear way, their use, metabolism, side effects; - give answers to questions related to their use to both professionals and non-professionals of the field of health care by combining and in particular cases using basic knowledge acquired during study courses by regarding patient safety and wellbeing as a priority; - independently analyse complicated situations and make decisions in providing and organising pharmaceutical care, executing scientific researches, carrying out self-assessment analysis on a regular basis; - follow amendments in legal enactments of the Republic of Latvia regulating the field of pharmacy, follow current normative documents of the European Union in the field of health and recommendations set by the World Health Organisation and ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

  A szakirányú továbbképzési szak célja: A gyógyszerpolitika es gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szak célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik a gyógyszerügy minden – nem medikalis vagy paramedikalis tudást igénylő – területén képesek önálló szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni. Ennek érdekében a szak célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő társadalomtudományi és közgazdaságtani alapokon nyugvó széleskörű egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani ismeretekkel, és ezeken alapulva multidiszciplináris, problémaorientált szemlélettel rendelkeznek, továbbá birtokában vannak az egészségügy és ezen belül kiemelten a gyógyszerügy makro-, mezo- és mikroszintű működésének elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani, informatikai alapismereteknek is. Továbbá akik az egyes konkrét problémák elemzésekor és a megoldási javaslatok megfogalmazásakor képesek összeegyeztetni a társadalompolitikai és gazdasági megfontolásokat, célokat. Az oktatási módszereket tekintve a tárgyak többsége évközi feladatok megoldását, önálló elemzések készítését és prezentációját igényli a hallgatóktól. Ezzel a képzés azt is célozza, hogy a hallgató legyen képes elemzési, tervezési feladatok önálló megoldására, önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy/gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére, továbbá saját álláspontjának, szakmai munkája eredményeinek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gyógyszerismertető

  Elsajátítandó kompetenciák:  * gyógyszerismertetői, gyógyszer-értékesítői magatartásformák, * etikus gyógyszer-kommunikáció és ismertetés, * egészségügyi marketing szemlélet, * vállalkozói gondolkodásmód, * kommunikációs technikák, * tárgyalási technikák, * értékesítési technikák.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gyógyszerpiaci ismeretek, * törvényi szabályozás ismerete, * egészségügyi finanszírozás ismerete, * egészségügyi rendszer ismerete, * kommunikációs alapfogalmak és technikák elsajátítása, * számítógépes gyakorlati alkalmazások.   Személyes adottságok, készségek: * marketing szemlélet, * eredmény orientált kommunikáció.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Megszerzett ismeretek alkalmazása partnerekkel folytatott tárgyalásban.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. klinikai gyógyszerfejlesztési kutató

  A klinikai gyógyszerfejlesztési szak a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök klinikai kutatásával, fejlesztésével, értékelésével, engedélyezésével, alkalmazásuk követésével, továbbá kereskedelmi forgalmazásuk klinikai vonzataival foglalkozik. A különböző természettudományos alapképzéssel rendelkező hallgatók a modern klinikai gyógyszerfejlesztésről multidiszciplináris képzést kapnak, mely biztosítja eredményes részvételüket a klinikai gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportokban. Az átfogó képzés előkészíti őket a multidiszciplináris kutató csoportok komplex szakmai irányítására, a nem-klinikai és klinikai kutatási és fejlesztési szintek összekapcsolására és együttes menedzselésére.   Elsajátítandó kompetenciák Gyógyszerkutatási, klinikai fejlesztési kompetenciák ­   tradicionális kémiai hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek klinikai kutatása; ­   új típusú biológiai hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, gén- és sejtterápiás készítmények, valamint gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket közösen alkalmazó, új típusú, komplex terápiás eljárások klinikai fejlesztése.   Gyógyszer-engedélyezés és -biztonság ­   gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezése; ­   gyógyszerek biztonságának követése és értékelése.   Kutatás irányítási kompetenciák ­   gyógyszerek klinikai fejlesztésének menedzsmentje; ­   klinikai gyógyszerfejlesztés és -alkalmazás gazdasági vonzatainak tervezése, vizsgálata; ­   marketing alapismeretek.   A szakon végzettek ismerik ­   a gyógyszerek nem-klinikai fejlesztésének módszereit: a ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bachelor of Arts (Honours) in Pharmaceutical Business Operations

  Bachelor of Arts (Honours) in Pharmaceutical Business Operations ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Industriemeister (Geprüfter) Fachrichtung Pharmazie/Industriemeisterin (Geprüfte) Fachrichtung Pharmazie

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany