• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 23 items
 1. egészségfejlesztő-wellness terapeuta

  A képzés célja olyan felsőfokú egészségfejlesztő-wellness terapeuták képzése, akik naprakész wellness ismereteik birtokában képesek egészségmegőrző, egészségfejlesztő és wellness szolgáltatást nyújtó intézményekben a kliens szükségleteire alapozva egészségfejlesztő-wellness terápiás tevékenység végzésére. Az egészségfejlesztő-wellness terapeuta életmód, szépségápolási és táplálkozási tanácsadással, egészségfejlesztő turisztikai, sport és rekreációs programok szervezésével, lebonyolításával, illetve egyéb, a kliens egészségét szolgáló tevékenységekkel (masszázstechnikák, stresszoldó-technikák, környezeti terápia, balneo-, hidroterápia, alternatív mozgásterápiák) képes a kliensek egészségi állapotát javítani. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Mozgástani, elektro-, balneo-, hidro- és klímaterápiás, masszázstechnikai szakismereteik alapján képesek  ismertetni a fizikai igénybevétel élettani hatásait, ismertetni a tartós munkavégzésből, ismétlődő vagy statikus mozgásszervi túlterhelésből adódó bántalmakat és azok elkerülési lehetőségeit; az egyoldalú terhelést kompenzáló gyakorlatsorok összeállítására; ismertetni és alkalmazni a kondicionális képességek fejlesztésének módszereit, az erő, gyorsaság, állóképesség és hajlékonyság fejlesztésének szempontjából; ismertetni és alkalmazni a stretching technikákat; ismertetni a kardiorespiratórikus adaptáció alapjait, indikációit és kontraindikációit; alkalmazni a kardiofittnesst szolgáló legfontosabb gyakorlatokat; megfelelő módszerekkel a ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. rehabilitációs szakmérnök

  A szakon végzettek:   - alkalmasak a fogyatékos személyek önálló és biztonságos életvitelét akadályozó körülmények felismerésére, felmérések elvégzésére és dokumentálására,   - alkalmasak az orvos, a terapeuta, a terméktervező, a segédeszköz forgalmazó, az építész szakvéleményének értelmezésére és az egyes szakterületekről származó információkat összegző a környezet alakítását érintő megalapozott döntések hozatalára,   - alkalmasak fogyatékos személyekkel való konzultációra, azok egyedi igényeinek, lehetőségeinek és korlátainak felmérésére, ennek alapján személyre szabott adaptált épített és tárgyi környezetre vonatkozó megoldások kidolgozására,   - képesek a fogyatékkal élő emberek pszichés gátlásainak feloldására,   - képesek közvetíteni a fogyatékossággal élő személyek, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők, terapeuták között,   - képesek önállóan felmérést, vagy terveket készíteni az akadálymentesség követelményeinek figyelembevételével,   - képesek az egyetemes tervezés elveinek és módszereinek elsajátításával szakterületükön a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb használhatóságot biztosító környezet megtervezésére és kialakítására. A szakon végzettek ismerik:   - egy nagyobb környezeti egység, egy épület és azon belül egyes helyiségek, szerkezeti részletek és berendezési tárgyak fogyatékos személyek általi önálló, biztonságos és kényelmes használhatóságát,   - a segédeszközök fajtáit, működési módjukat, azok helyigényét, az épített környezetben való alkalmazhatóságuk feltételeit és módj ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szociálgerontológus

  Elsajátítandó kompetenciák: A szociálgerontológus legyen képes - az időskorú komplex állapot és szükséglet felmérésének elvégzésére; - a gondozási szükségletek felmérésére alkalmazott szakmai technikák alkalmazására; - az idős embert körülvevő természetes és mesterséges támogatórendszer felmérésére és elemzésére; - TEAM munka keretében együttműködni az intézményen belül és intézményközi kapcsolatrendszerben az időskorú szükségleteinek elemzésében, valamint a megfelelő szolgáltatások elérésében; - önállóan elvégezni az igénybevételi eljárás eredményeként jelentkező szakmai feladatokat, valamint használni az ágazati szabályok által előírt dokumentációt; - részt venni a gondozási és ápolási tervek elkészítésében, folyamatkövetésében és értékelésében; - az időskorú mentális státusát elemző tesztek és vizsgálati módszerek elkészítésére és elemzésére; - egyénre szabott szociális foglalkoztatási tervek és programok, mentálhigiénés és közösségfejlesztő programok fejlesztésére; - elősegíteni az időskorúak érdekvédelmét, érdekképviseletét, valamint ellátotti jogainak védelmét; - észlelni az időskori kríziseket, valamint megfelelő beavatkozást kezdeményezni; - egyéni problémafeltáró és problémamegoldó konzultációt folytatni az idős ügyfelével, valamint annak családjával; - részt venni ellátás fejlesztési és szervezési célú programokban, valamint alkalmazott gerontológiai kutatásokban; - együttműködni az egészségügyi és szociális ellátás területén működő társintézményekkel; - a kliens meghatalmazása esetén hivatalos ügyein ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ergoterapeuta

  A képesítéssel rendelkező képes: egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről közreműködni a csapat tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani az ADL-funkciók (Activities of Daily Living) gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Ergoterapeuta

  A képesítéssel rendelkező képes: Egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni Tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről Közreműködni a team tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során Felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával Ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani Az ADL-funkciók gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni Tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Fizioterápiás asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében a kezelési ellenjavallatok és technikai meghibásodásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gyógymasszőr

  A képesítéssel rendelkező képes: betegmegfigyelést végezni állapotfelmérést végezni passzív kimozgatást végezni munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat részt venni a rehabilitációban anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni a csapat tagjaival szaknyelven kommunikálni a frissítő masszázs végzése során a svédmasszázs alapfogásait (simítás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés, rezegtetés) alkalmazni különböző vivőanyagok (szappan, talcum, krém, olaj) használatával, a teljes test és az egyes testtájak masszírozásában a különleges masszázsfajtákat alkalmazni (Például zuhany alatti, hammam, cellulit, méz, csokoládé, szárazkefe és víz alatti vízsugár masszázs) aromaterápiás masszázst végezni a balneoés hidroterápiás kezelésekben a különböző hőmérsékletű és kiterjedésű fürdőkkel végzett kezeléseket (pakolások göngyölések, lemosások, dörzsölések, hideg leöntések, öblítések, gyógyszeres, gyógynövényes fürdőkezelések, pezsgőfürdőt) végezni szénsavhó, szénsavgáz, szénsavas fürdő kezeléseket végezni hőlégkamra, gőzkamra, szauna kezelést végezni, és elvégzi a szaunamester feladatait (felöntés), iszapkezeléseket alkalmazni (előkészülni a különböző iszapkezelésekhez, iszapkompresszt, vödör és résziszapkezelést, iszapgöngyölést, mitigált iszapkezelést, parafangót kivitelezni, iszapkezelés utáni teendőket elvégezni súlyfürdő és trakciós kezeléseket végezni gyógyvizes ivókúrát alkalmazni elsősegél ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. rehabilitációs szaklogopédus

  A képzés célja:  A szakirányú továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd-nyelvi zavarok, a nyelészavarok és a különböző etiológiájú hangképzési zavarok logopédiai terápiájára. Ennek során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési zavarok és a diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs folyamatokról. Olyan korszerű rehabilitációs szemlélet megalapozása-kialakítása történik, amely a fenti kórképek ellátásának interdiszciplináris jellegével összhangban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismereteket.    A szakirányú továbbképzés a képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett beszéd-nyelvi zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldiagnosztikai eljárásain, a terápiás munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű alkalmazásán. A képzés  – megismerteti a hallgatókat a nyelv és beszéd zavaraival kapcsolatos agyi reorganizációs folyamatok újabb szemléletével;  – több aspektusból is bemutatja, hogy az afázia, diszartria, hangképzési zavar és  a diszfágia rehabilitációs útja személyenként eltérő, ütemében változó és a javulás mértéke is jelentős különbségeket mutathat;  – alapismereteket nyújt a nyelvhasználatot befolyásoló nem-nyelvi faktorok fejlesztésének jelentőségéről és lehetőségéről a rehabilitáció során;  – az esetmegbeszélések, a szupervízió mellett végzett egyéni esetkezelések során lehetőséget ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. applied nutrition manager

  A képzés célja olyan multidiszciplinris élelmiszeripari ismeretekkel bíró szakemberek képzése, akik vendéglátási, étkeztetési, élelmiszeripari és természettudományos, egészségügyi, táplálkozási és szociális ismereteik alapján képesek az egészséges táplálkozás értékeinek megfelelő étkezési, élelmiszeripari termékek forgalmazásában, valamint élelmiszertudományi és termékértékelési kompetenciák alapján az egészséges táplálkozásmenedzsment szokásainak és eljárásainak kialakításában közreműködni, az ezzel kapcsolatos méréseket és hatásokat elvégezni és értékelni.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók ismerik – a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi ismereteket, az egészség táplálkozástudományi összetevőit, a szegénységgel kapcsolatos egyoldalú táplálkozások speciális hatásait, valamint a modern táplálkozás- és élelmiszertudomány alkalmazási lehetőségeit a csecsemők, gyermekek, fogyatékkal élők, viselkedés- és magatartászavaros, idős lakosok, sportolók, fitneszsport- és egyéb mozgásban résztvevők esetében;– a statisztikai és epidemológiai helyzetre vonatkozó forrásokat és elemzési módszereket, a táplálkozási adatmérés és analitika módszereit és eljárásait;– a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket, valamint azt, hogy miként hatnak tápanyagok és egyéb élelmiszerkomponensek a test funkcióira, miként védekezhetnek betegség ellen, melyek az egészség helyreál ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. neurológiai szakgyógytornász

  A képzés célja gyógytornász végzettségű szakemberek számára olyan kiegészítő képzés biztosítása, amely képessé teszi őket a neurológiai megbetegedések, károsodások és fogyatékosságok speciális mozgás- és fizioterápiájának végzésére, rehabilitációs módszerek alkalmazására.  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A neurológiai szakgyógytornász ismeri: * a normál mozgás jellegzetességeit;* a normál és patológiás tónus neuronatómiai, neurofiziológiai hátterét;* az egyensúly és poszturális kontroll szabályozását, vizsgálati lehetőségeit;* a speciális motoros, szenzoros kognitív és percepciós szindrómákat;* a neurológiai fizioterápiában használatos teszteket, mérési lehetőségeket;* a jellegzetes patológiás járás- és mozgásmintákat, a hemiparetikus váll problémakörét;* a neurológiai betegségek tünettanát, speciális differenciáldiagnosztikai vonatkozásait. A neurológiai szakgyógytornász képes:* a normál és patológiás mozgás elemzésére;* a neurológia betegek vizsgálatára, egyszerű mérésekre, speciális tesztek alkalmazására, klinikai okfejtésre a betegvizsgálat során, a neurológiai tünetek rendszerezésére, alapvető differenciáldiagnosztikára ezek alapján;* a meglévő evidenciákra, a saját klinikai okfejtésére és a beteg vizsgálatára alapozottan egyénre szabott kezelési tervek elkészítésére;* a neurorehabilitációs módszerek alkalmazására;* munkájának dokumentálására, eredményei publikálására.    Személyes adottságok, készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség, * empátia,* szociális érzéke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages