• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 145 items
 1. Puhdistuspalvelujen osaamisala

  Opinnoissa perehdytään kotien, palvelukotien ja erilaisten kodinomaisten laitosten siivoukseen. Lisäksi opiskellaan ravitsemispalveluja sekä vaatteiden ja tekstiilien huoltoa. Opinnoissa voi suuntautua joko hoiva-alan laitosten puhdistuspalveluihin, asiointi- ja avustamistehtäviin tai kiinteistösiivoukseen. Opiskelu on käytännönläheistä ja työvaltaista. Opiskelet oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä ja erilaisissa työssäoppimispaikoissa. Opetuksessa painottuvat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja vastuullisuus. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Household Services, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä asiakkaan kodissa asiantuntevasti, joustavasti ja kohteliaasti- osaa kuunnella asiakkaan toiveita ja valintoja- osaa suunnitella ja tehdä asiakaskodin ylläpito- ja perussiivouksen- osaa työskennellä itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti- osaa työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti - joka on valinnut avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja asiointipalvelut. Hän osaa hakea asiakkaan tarvitsemaa tietoa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä.- joka on valinnut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella asiakaskohteen tekstiilihuollon, huoltaa tekstiilejä ja vaatteita sekä puhdistaa tekstiilipintaisia huonekaluja ja mattoja. - joka on valinnut kodin ruokapalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja valmistaa kotiaterioita ja leivonnaisia. Hän tuntee myös erityisruokavaliot ja osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.- joka on valinnut pihan - ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella pihan hoidon, hoitaa pihaa ja puutarhaa sekä huoltaa pihakalusteita. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa toimia oman erikoisalansa yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä asiakaskodeissa kotityöpalveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan palveluksessa, yksityisenä yrittäjänä tai itsenäisensä ammatinharjoittajana. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Household Services, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä asiakkaan kodissa asiantuntevasti, joustavasti ja kohteliaasti- osaa kuunnella asiakkaan toiveita ja valintoja- osaa suunnitella ja tehdä asiakaskodin ylläpito- ja perussiivouksen- osaa työskennellä itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti- osaa työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti - joka on valinnut avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja asiointipalvelut. Hän osaa hakea asiakkaan tarvitsemaa tietoa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä.- joka on valinnut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella asiakaskohteen tekstiilihuollon, huoltaa tekstiilejä ja vaatteita sekä puhdistaa tekstiilipintaisia huonekaluja ja mattoja. - joka on valinnut kodin ruokapalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja valmistaa kotiaterioita ja leivonnaisia. Hän tuntee myös erityisruokavaliot ja osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.- joka on valinnut pihan - ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella pihan hoidon, hoitaa pihaa ja puutarhaa sekä huoltaa pihakalusteita. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa toimia oman erikoisalansa yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä asiakaskodeissa kotityöpalveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan palveluksessa, yksityisenä yrittäjänä tai itsenäisensä ammatinharjoittajana. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut on hienotunteinen, erilaisuutta kunnioittava sekä asiakaspalveluhenkinen ja joustava. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja palveluita laatuvaatimusten mukaan. Hän toimii asiakkaiden ja kulttuurin mukaisesti ja tietää puhtauden ja ravitsemuksen merkityksen terveydelle. Hän toimii vastuullisesti, kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen työtehtävissä. ...

  Provider NameValidia Ammattiopisto, Järvenpää

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Puhdistuspalvelujen osaamisala

  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut on hienotunteinen, erilaisuutta kunnioittava sekä asiakaspalveluhenkinen ja joustava. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja palveluita laatuvaatimusten mukaan. Hän toimii asiakkaiden ja kulttuurin mukaisesti ja tietää puhtauden ja ravitsemuksen merkityksen terveydelle. Hän toimii vastuullisesti, kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen työtehtävissä. ...

  Provider NameValidia Ammattiopisto, Järvenpää

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kodinhuoltaja toimii lähihoitajan tavoin ihmisten parissa, mutta hänellä ei ole vastuuta asiakkaan sairaanhoidosta. Kodinhuoltajaksi opiskellaan tekemällä työtä: perinteisessä luokassa istumista on hyvin vähän. Oikein työpaikkojen ohella opiskellaan työtehtäviä Omnian tiloihin rakennetuissa aidoissa ympäristöissä. Kodinhuoltajat opiskelevat muun muassa seuraavia opintoja: Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous Asiakkaiden avustaminen Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut Kotiruokapalvelut Osaamista täydennetään valinnaisilla opinnoilla, joita voivat olla esimerkiksi perhejuhlapalvelut, asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen tai monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja tutkinto rakennetaan joustavasti jokaiselle opiskelijalle sopivaksi. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää pienryhmäopetusta. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Lehtimäentie, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kodinhuoltaja toimii lähihoitajan tavoin ihmisten parissa, mutta hänellä ei ole vastuuta asiakkaan sairaanhoidosta. Kodinhuoltajaksi opiskellaan tekemällä työtä: perinteisessä luokassa istumista on hyvin vähän. Oikein työpaikkojen ohella opiskellaan työtehtäviä Omnian tiloihin rakennetuissa aidoissa ympäristöissä. Kodinhuoltajat opiskelevat muun muassa seuraavia opintoja: Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous Asiakkaiden avustaminen Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut Kotiruokapalvelut Osaamista täydennetään valinnaisilla opinnoilla, joita voivat olla esimerkiksi perhejuhlapalvelut, asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen tai monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja tutkinto rakennetaan joustavasti jokaiselle opiskelijalle sopivaksi. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää pienryhmäopetusta. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Lehtimäentie, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Puhdistuspalvelujen osaamisala

  Toimitilahuoltajat tekevät arvokasta työtä mitä erilaisimpien tilojen siisteyden ja viihtyvyyden eteen! Toimitilahuoltajaksi opiskellaan tekemällä työtä: perinteisessä luokassa istumista on hyvin vähän. Opiskelijat vastaavat tiettyjen Omnian toimipisteiden tilojen siisteydestä osana opintojaan. Opiskelijoilla on käytössään ajanmukaiset ammattisiivouskoneet ja -välineet sekä pesulatilat ja keittiöt.   Toimitilahuoltajat opiskelevat muun muassa seuraavia opintoja: Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous Perussiivous Toimitilapalvelut Valinnaisilla opinnoilla osaamistaan voi suunnata haluamallaan tavalla. Valittavana on esimerkiksi kerroshoitopalvelut sekä vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja tutkinto rakennetaan joustavasti jokaiselle opiskelijalle sopivaksi. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää pienryhmäopetusta. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Lehtimäentie, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Puhdistuspalvelujen osaamisala

  Toimitilahuoltajat tekevät arvokasta työtä mitä erilaisimpien tilojen siisteyden ja viihtyvyyden eteen! Toimitilahuoltajaksi opiskellaan tekemällä työtä: perinteisessä luokassa istumista on hyvin vähän. Opiskelijat vastaavat tiettyjen Omnian toimipisteiden tilojen siisteydestä osana opintojaan. Opiskelijoilla on käytössään ajanmukaiset ammattisiivouskoneet ja -välineet sekä pesulatilat ja keittiöt.   Toimitilahuoltajat opiskelevat muun muassa seuraavia opintoja: Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous Perussiivous Toimitilapalvelut Valinnaisilla opinnoilla osaamistaan voi suunnata haluamallaan tavalla. Valittavana on esimerkiksi kerroshoitopalvelut sekä vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja tutkinto rakennetaan joustavasti jokaiselle opiskelijalle sopivaksi. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää pienryhmäopetusta. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Lehtimäentie, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Institutional Cleaning, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen - osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti- osaa toimia työyhteisössään- hoitaa asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti- osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti- osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen- joka on valinnut asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakastapaamisen sekä esitellä ja ehdottaa asiakkaalle palveluja. - joka on valinnut ateriapalvelut- tutkinnon osan, osaa suunnitella ateriapalvelut asiakkaan ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Hän osaa valmistaa ruoat, annostella ja laittaa ne tarjolle. Hän noudattaa elintarvikemääräyksiä.- joka on valinnut avustaminen ja huolenpito -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtäviä. Hän osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. - joka on valinnut, erityissiivouspalvelut-tutkinnon osan, osaa suunnitella ja tehdä erityissiivouksen. - joka on valinnut huonekasvien huoltaminen -tutkinnon osan, osaa huoltaa asiakaskohteen huonekasvit asiantuntevasti ja ohjeiden mukaisesti- joka on valinnut laitoshuoltopalvelut-osan, osaa suunnitella ja tehdä asiakaskohteen laitoshuoltopalvelut. Hän osaa tehdä muun muassa ruokapalvelua, huoltohuonetehtäviä ja vuodehuoltoa.- joka on valinnut tekstiilien huoltamine ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Espoon keskus, Lehtimäentie, Aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages