• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 21 items
 1. Mākslas institūciju pārvaldība- Foto un video producents- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Foto un video producents". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju foto un video producēšanā". Specializācijas mērķis Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem humanitārajās zinātnēs un profesionālajām studijām kultūras menedžmentā, studenti iegūst praktiskas iemaņas gan fotogrāfiskā attēla un video materiāla lietišķajā veidošanā, gan arī radošā satura un koncepta izstrādē. Nozīmīgākā prasība šajā programmā ir izvirzīta jēgpilnas un mērķtiecīgi veidotas vizuālas konstrukcijas jaunrades prasmes apgūšana, kas pieļauj patstāvīgu darbu foto vai video producenta amatā, bet izcilības gadījumā attīsta kompetences darbam ar citu autoru veidoto materiālu, kas atbilst foto vai video redaktora un kuratora kompetences līmeņiem. Studiju plāna veidošanā ir iespējams izvēlēties nepieciešamo kursu apjomu no vairākiem studiju kursu moduļiem, tādējādi attīstot prasmes tieši tajās jomās, kas studentam ir visaktuālākās. Studiju laikā tiek apgūta attēla veidošana ar digitālo un fizikāli-ķīmisko procesu, iemaņas darbam dabiskajā un mākslīgajā apgaismojumā, kā arī plašas digitālās apstrādes iemaņas. Prasmju slīpēšanai ārpuslekciju laikā pieejama laboratorija un foto studija. Izglītības procesā studenti iegūst priekšstatu par foto un video materiālu veidošanas tehnisko pusi, kā arī apgūst producēšanas procesa nianses vizuālo mediju jomā. Programmas saturs paredz jēgpilna un konkurētspējīga vizuāla vēstījuma sagatavošanas prasmes attīst ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Jauno mediju māksla- Doktora studijas

  Programmas saturs Starpdisciplināras prakses: Hibrīdo mediju vides, stāstījumu un nelineāru naratīvu veidošana; Informācijas un enerģijas tīkli; Māksla un zinātne; Mediju arhitektūra; Ekoloģijas un tehnoloģiju pētniecība u. c. Skaņas un imersīvā vide: Skaņu māksla; Elektroniskā mūzika; Reaģējošā vide; Tīklotā māksla; Interaktīvo un 3D filmu veidošana u. c. Tīklu kultūra un ilgtspējība: Kultūra un ekonomika digitālajā laikmetā; Sociālie mediji un tīklotās kopienas; Līdzdalības kultūra; Mediju ekoloģija; Semantiskais tīkls; Atvērtā koda pieeja; Intelektuālais īpašums u. c. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt industrijā vai uzņēmumā - kļūt par politikas un/vai kultūras inovāciju veidotāju - būt dinamiskam un uzņēmīgam profesionālim, kas izprot un veido radošu ekonomiku un zināšanu sabiedrību. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Audiovisual Media Arts- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA professional Bachelor’s programme in Audiovisual Media Arts is designed to produce highly qualified, competent and competitive audiovisual specialists and develop a new type of entrepreneurs who can achieve the symbiosis of business and creative thinking. Upon completion of this programme, student acquires both a bachelor's degree in audiovisual media arts and one of the four professional qualifications, which allows him or her to work in TV companies, cinema and independent producers associations, Internet and other new media, working as television and film producer, television director or television operator or script writer. Study programme Philosophy, Aesthetics, Business English, Research Work, History and Theory of Art, History of Culture, Psychology of Creative Process, Audiovisual Technologies, Acting Skills, Essentials of Composition, Essentials of Photo Art, Work of TV and Video Cameraman, Script Development, Music in Communication, Principles of Lighting, Essentials of History of Theatre , History of TV and Cinema, History of Costumes and Fashion, Technologies of TV Production, Contemporary Media of Arts, Work of TV and Video Cameraman, TV Directing, TV and Cinema Production, Essentials of TV Journalism, Essentials of Audiovisual Montage, Multimedia, Psychology of Advertisement, Analysis and Criticism of Creative Work, TV and Cinema Drama, Sound Directing, Crises Management, Manageme ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. New Media and Audiovisual Art- Master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. Humanities Master Studies in Audiovisual Media Arts is one of the most innovative and rigorous multidisciplinary training in Latvia. It is rooted in the best traditions of Auteur Cinema and expanded across various specialities: filmmaking, directing of photography, animation, video and CG generated graphics, interactive 2D and 3D production, and game development. While comprehensive in its structure to train the future executives in film and television studios, ad agencies, animation studios, creative departments of social networking, and SFX and post-production houses, the programme offers its students to specialise in a chosen field via Independent Studies cycle. The minor is declared by a student under auspices of an esteemed faculty member and, generally, in the areas of film directing, art directing, animation, and post-production supervision. Specialisations: - Audiovisual Media arts - Multimedia Performing Arts ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  PROGRAMMAS MĒRĶIS Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). STUDIJU REZULTĀTI - Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā; - Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot jaunrades un pētnieciskajā praksē; - Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem; - Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās; - Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Audiovizuālā mediju māksla- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (studijas krievu valodā): dokumentu pieņemšana līdz 2018. gada 17. decembrim. Pabeidzot šo studiju programmu, students iegūst gan bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā, gan pēc izvēles vienu no četrām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj viņam strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos jaunajos medijos, veicot televīzijas un kino producenta; televīzijas režisora; televīzijas operatora vai scenārista pienākumus. Studiju valoda: Pilna laika dienas nodaļā: latviešu (75%) + angļu (25%) vai krievu (75%) + angļu (25%). Nepilna laika vakara nodaļā: latviešu (95%) + angļu (5%). ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Jaunie mediji un audiovizuālā māksla- Mag. studijas

  Programma veidota pēc moduļu sistēmas, augstskolas RISEBA studentiem piedāvājot izvēlēties vienu no divām specializācijām – Audiovizuālā mediju māksla vai Multimediju skatuves māksla. Maģistra studiju programma piedāvā padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā jauno mediju vidēs un audiovizuālajās mākslās. Līdzās tradicionālām mākslas un mediju producēšanas praksēm, tiks attīstīta tādu novatorisku formu izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360-grādu video, performances, kultūras analītika, datu vizualizācija u.tml. Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu un performaču radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Liepājas universitāti. RISEBA studentiem mācību process 93% apmērā notiks Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, 7% -Liepājā, Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā. Specializācijas: - Audiovizuālā mediju māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA) - Multimediju skatuves māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA) - Digitālā māksla (tiks īstenota Liepājas universitātē) - Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (tiks īstenota Liepājas universitātē). Jauna specializācija: - Multimediālā skatuves māksla - maģistra studiju programmas jaunais v ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Scenogrāfija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozare "Scenogrāfija". Apraksts Scenogrāfijas apakšnozare sagatavo māksliniekus, kas nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Mērķis - iemācīt studentiem vizualizēt ideju, kas balstīta dramaturģiskā tekstā, scenārijā un/vai kopīgi ar izrādes vai pasākuma režisoru veidotā koncepcijā. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā valodā lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus. Scenogrāfijas studenti mācās ar dažādām jaunrades metodēm objektīvo telpu padarīt par subjektīvi uztveramu mākslas darbu. Studiju gaitā tiek apgūti teātra skatuves vizuālo risinājumu pamatprincipi – telpiskās un plaknes kompozīcijas mijiedarbība. Tiek meklēti paņēmieni, kuri palīdz poetizēt attiecības starp cilvēku un telpu, rakstīto vārdu , priekšmetu, krāsu, gaismu, materiālu, faktūru.Dažādi kombinējot šos elementus, poetizējot to attiecības, tiek sasniegts galvenais scenogrāfijas mērķis – teātra telpas mākslinieciskais tēls. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Vizuālā komunikācija- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozare "Vizuālā komunikācija". Apraksts Vizuālās komunikācijas apakšnozares programma aptver teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju apguvi, strādājot gan ar tradicionālajiem, gan ar digitālajiem izteiksmes līdzekļiem. Vizuālās komunikācijas apakšnozarē tiek sagatavoti audio-vizuālo mediju mākslinieki. Studējošie iegūst nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas radošam darbam ar digitālajām tehnoloģijām, foto un video darbu veidošanā, interneta vidē, tipografikā, iespiedgrafikā, kā arī veido un attīsta savu, mūsdienīgu radošo pasaules uzskatu un domāšanu. Datortehnoloģijas (2D un 3D), video, tipografika un kompozīcija - tie ir tie studiju virzieni, kas, savstarpēji mijiedarbojoties, veido vizuālās komunikācijas specializācijas kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu programmu. Studiju laikā tiek stimulēta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Scenogrāfija- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozare "Scenogrāfija". Apraksts Scenogrāfijas apakšnozare sagatavo māksliniekus, kas nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Mērķis - iemācīt studentiem vizualizēt ideju, kas balstīta dramaturģiskā tekstā, scenārijā un/vai kopīgi ar izrādes vai pasākuma režisoru veidotā koncepcijā. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā valodā lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus. Scenogrāfijas studenti mācās ar dažādām jaunrades metodēm objektīvo telpu padarīt par subjektīvi uztveramu mākslas darbu. Studiju gaitā tiek apgūti teātra skatuves vizuālo risinājumu pamatprincipi – telpiskās un plaknes kompozīcijas mijiedarbība. Tiek meklēti paņēmieni, kuri palīdz poetizēt attiecības starp cilvēku un telpu, rakstīto vārdu , priekšmetu, krāsu, gaismu, materiālu, faktūru.Dažādi kombinējot šos elementus, poetizējot to attiecības, tiek sasniegts galvenais scenogrāfijas mērķis – teātra telpas mākslinieciskais tēls. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages