• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Viesnīcu vadība- 1. līm. prof. studijas

  Viesnīcu pakalpojumu organizators prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, svešvalodas profesionālajā jomā. Programma ietver praksi. Iespēja izvēlēties no vairākiem skolas partneru piedāvājumiem Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider Name"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Uzņēmējdarbība restorānu biznesā- 1. līm. prof. studijas

  Specializācijas: • Ēdināšanas pakalpojumu organizācija • Ēdināšanas uzņēmumu produkcijas tehnoloģija • Grāmatvedības un nodokļu uzskaite ēdināšanas uzņēmumos Galvenās studiju jomas: • ēdināšanas organizācijas tehnoloģiskais process • viesu apkalpošanas kultūra • kontroles un grāmatvedības uzskaites organizācija • uzņēmuma menedžments un mārketings. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Viesnīcu servisa vadība- 1. līm. prof. studijas

  Viesnīcu pakalpojumu organizators prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, svešvalodas profesionālajā jomā. ...

  Provider NameSociālās integrācijas valsts aģentūra

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Viesmīlības serviss- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Studējot šajā studiju programmā, iegūsi prasmes uzņēmuma vadībā, tirgvedībā, grāmatvedībā, finanšu un personāla darba organizēšanā, ēdināšanas pasākumu organizēšanā lauku tūrismā un viesmīlības uzņēmumos, kā arī viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijā Latvijā un ārvalstīs. Uzlabosi svešvalodas zināšanas. KARJERA: •iegūtās zināšanas Tev paver iespēju strādāt viesmīlības uzņēmumā par vidējā līmeņa vadītāju; •ja Tevi vairāk interesē tūrisms laukos, nevis urbanizētā vidē, varēsi strādāt lauku tūrisma uzņēmumā,- viesu namā, atpūtas kompleksā vai nelielā SPA uzņēmumā; •vislabprātāk ikdienā komunicētu ar dažādu tautību cilvēkiem un liktu lietā savas diplomātijas spējas un precizitāti? Tad darbs viesnīcas administrācijā domāts tieši Tev! PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos visos studiju gados. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Viesmīlības vadība- Bak. studijas

  Starptautiska studiju programma, kuru Rēzeknes Augstskola īsteno kopīgi ar Utenas Lietišķo zinātņu universitāti (Lietuva). Programmas saturs Ievads viesmīlības vadībā, mikro un makro ekonomika, saskarsmes psiholoģija, angļu, vācu, lietuviešu valodas, valodu kultūra, socioloģija, viesmīlības ētika, viesmīlības servisa organizācija, viesnīcu darba organizācija, ēdināšanas servisa organizācija, patērētāju uzvedība, marketings, pētījumu metodes, finanses un grāmatvedība, tiesības, viesmīlības pakalpojumu vadība, ilgtspējīga attīstība, cilvēkresursu vadība, līderība, nišu tūrisms, kultūras, izklaides un relaksācijas projektu vadība. Studiju laikā būs iespēja iziet praksi starptautiskos uzņēmumos ārzemēs. Absolventu iespējas Studiju valoda: angļu (ja vēlas divus diplomus) vai latviešu valodā Studijas: Rēzeknes Augstskolā (4 semestri) un Utena University of Applied Sciences (Lietuva) (2 semestri) - ja vēlas iegūt divus diplomus. Rēzeknes Augstskolā, ja izvēlas studēt latviešu valodā un pretendēs uz vienu diplomu Iegūsi: Rēzeknes Augstskolas un Utena University of Applied Sciences (Lietuva) diplomus Studiju valoda: angļu (ja vēlas divus diplomus) vai latviešu. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas par restorānu un viesnīcu darba organizāciju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, apgūst prasmes un iemaņas uzņēmumu vadīšanā, ēdienu gatavošanas tehnoloģijā. Karjeras iespējas: Absolventi var organizēt un vadīt darbu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, viesnīcās, viesu namos u.c. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tūrisma uzņēmējdarbības vadība- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Tūrisma uzņēmējdarbības vadība - Viesmīlības vadība - Restorānu un klubu uzņēmējdarbības vadība (pēc ISMA 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība restorānu biznesā") - Labsajūtas tūrisma vadība (Welness-management, specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Klaipeda State University of Applied Sciences). Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus tūrisma uzņēmējdarbības vadītājus, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tūrisma tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos. Studiju programmas uzdevumi: - Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, EKI 6 līmenis) tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot tūrisma nozares speciālistus ar augstu veiktspējas potenciālu kā Latvijas, tā arī globālajā darba tirgū. - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumsakarībām, inovāciju sasaisti ar uzņēmējdarbību, tūrisma nozarē un ar to saistītās tautsaimniecības nozarēs notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem, ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem. - Attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, analītiskās domāšanas iemaņas, inovatīvās domāšanas prasmes un kreativitāti, komunikācijas prasmes, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un glo ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tūrisma un viesnīcu serviss- 1. līm. prof. studijas

  Tūrisma un viesnīcu servisa studijas ir piemērotas tiem: - kas vēlas veidot karjeru tūrisma jomā; - kas plāno uzsākt tūrisma vai viesnīcu biznesu. Studiju laikā studenti iziet „Tūrisma organizēšanas praksi” un „Viesnīcu praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Viesnīcu servisa organizators”. Tūrisma studijās students iegūst prasmes strādāt ar klientu, pilnveidot darbā izmantojamo dokumentu (rēķinu, vēstuļu) apstrādes iemaņas, attīstīt komunikācijas kultūru un citas kompetences, kas nepieciešamas darbā tūrisma un viesnīcu servisā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia