• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opettajan maisteriohjelmassa syvennät ja laajennat tieteenalasi osaamista sekä perehdyt lisää aineesi opetukseen ja oppimiseen. Maisterivaiheessa suoritat myös opettajan pedagogiset opinnot (käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa). Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, luentoja, vierailuja sekä erilaisia projekteja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Mathematics, Master of Science (2 years)

  Perehdyt maisterin tutkinnossasi valitsemaasi erikoistumislinjaan syvällisesti ja harjaannut alasi asiantuntijaksi. Applied analysis largely focuses on inverse problems (theoretical and computational), having important applications and implementations in interpreting the data obtained from various measurements in science and engineering. Industrial mathematics is an important application area. Biomathematics focuses on modeling ecological and evolutionary processes by a variety of approaches, most importantly ordinary and partial differential equations, integral equations, stochastic processes, adaptive dynamics, and game theory. Mathematical analysis has deep traditions in Helsinki. During recent years, the most celebrated results have been obtained in nonlinear potential theory, nonlinear partial differential equations, conformal geometry and quasiregular mappings. Mathematical logic focuses on set theory, set-theoretic model theory, model theory, finite model theory, dependence and independence logic, second order logic, philosophical logic, as well as the history of logic and foundations and philosophy of mathematics. Mathematical physics concentrates on mathematical understanding of quantum field theory and statistical mechanics. In those fields, powerful new methods were developed around the concepts of renormalization and universality. These concepts subsequently entered many areas of physics and mathematics, such as the theory of dynamical systems and “chaos”. For further information, click here. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Statistics, Master of Science (2 years)

  Teaching is based on the most recent research, using mathematical background, and forms a solid basis for PhD studies. Teachging and research is based both on classical statistics and Bayesian approaches. Biometry and bioinformatics constitute quantitative methodologies for life sciences, covering a wide spectrum of topics ranging from problems at molecular level to populations and evolution, gene mapping and epidemiology of diseases, systems and molecular biology and phylogenetics. Time series analysis and econometrics focus on theoretical and applied aspects of nonlinear and nonstationary trending time series, both univariate and multivariate. Economics is an important, but not the only, application area of interest. More information about teaching curriculums are given in web pages. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, Matemaattiset tieteet, Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Matematiikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu lähinnä tutkijan urasta kiinnostuneille. Sen sisältöä koskevat rajoitukset ovat vähäisiä ja opiskelija voi sopivilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla saada valmiudet toimia matemaatikkona myös teollisuuden tai muun elinkeinoelämän palveluksessa. Sivuaineiksi voidaan valita esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatieteet tai fysiikka. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 80 op matematiikan syventäviä opintoja, joista 30 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana tutkimuslaitoksissa, yksityisissä yrityksissä tai julkishallinnon piirissä työtehtävissä, joissa tarvitaan kykyä soveltaa matemaattisia malleja ja edistyneitä laskennallisia työkaluja vaihtelevien empiiristen ilmiöiden kuvaamisessa ja isojen havaintoaineistojen analyysissä. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 80 op suuntautumisvaihtoehdon syventäviä opintoja, joista 30 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Sopivia sivuaineita ovat tietojenkäsittelytiede (pakollinen) sekä esimerkiksi kauppatieteet, biologia tai fysiikka. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat valmistuvat opettajiksi peruskouluun ja lukioon sekä muihin oppilaitoksiin. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 60 op matematiikan ja matematiikan didaktiikan syventäviä opintoja, joista 20 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Matematiikan rinnalle toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, kemia tai tie ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnon pääaineena on matematiikka.  Matematiikan kursseilla perehdyt monipuolisesti matematiikan eri osa-alueisiin ja saat mahdollisuuden tutustua sekä koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen että kokonaan uusiin, kiehtoviin aihepiireihin.Pääaineen opinnot suoritetaan aineenopettajakoulutusta varten suunniteltujen tutkintovaatimusten mukaisesti, jotka osin poikkeavat matematiikan yleisen linjan tutkintovaatimuksista. Osa matematiikan kursseista on erityisesti opettajaksi aikoville suunnattuja. Muut opetettavat aineet suoritetaan sivuaineiden ja valinnaisten aineiden kokonaisuuksina. Opettajan pedagogisissa opinnoissa tutustut kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan ja perehdyt matematiikan opettamiseen käytännön tasolla Jyväskylän normaalikoulussa. Lisätietoja matematiikan opiskelusta. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaas ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Matematiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaast ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tilastotieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineiden suhteen. Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opis ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Matematiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin tutkinto koostuvat pääaineen opinnoista, sivuaineiden opinnoista ja muista tutkintoon kuuluvista joko pakollisista tai valinnaisista opinnoista. Matematiikan pääaineen maisterivaiheen opinnoissa opintojesi sisältö riippuu suuresti siitä, haluatko opintojen jälkeen suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot kuitenkin keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnalle ei ole juurikaan rajoituksia, vaan valinnan voit tehdä oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Matematiikan opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Matematiikan osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tilastotiede, filosofian maisteri (2 v)

  Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi opinto-ohjelmaan voi sisällyttää laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla empiiristen havaintoaineistojen yleensä tietokoneella tehdyt analysointiharjoitukset ovat keskeisiä. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineiden suhteen. Tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Matematiikan ja tilastotieteen osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages