• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Musicology- Doctoral studies

  Programme aims to prepare highly qualified scientific researchers and academic staff in the sub-branch of science of music – Musicology (specialized in historic musicology, systematic musicology and ethnomusicology), whose competencies and the scientific doctor’s degree of arts are internationally compatible. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Muzikoloģija- Doktora studijas

  Doktora studiju programmas īstenošanas mērķis ir muzikoloģijas speciālistu izglītošana, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt zinātniskās un radošās problēmas muzikoloģijas jomā, būtu motivēti mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai, konkurētspējīgi augstākās kvalifikācijas speciālisti starptautiskajā akadēmiskajā un zinātniskajā apritē, sagatavoti akadēmiskajam, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam augstskolās, citās kultūras un izglītības institūcijās. Specializācijas: • Vēsturiskā muzikoloģija • Sistemātiskā muzikoloģija • Etnomuzikoloģija. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Muusika ja teatrikunst

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80147 ...

  Provider NameEesti Muusika- ja Teatriakadeemia

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Muusikateadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80163 ...

  Provider NameEesti Muusika- ja Teatriakadeemia

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. The doctoral programme at the Sibelius Academy, Doctor of Music (4 yrs)

  No description available ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. The doctoral programme at the Theatre Academy, Doctor of Arts (Dance) (4 yrs)

  No description available ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. The doctoral programme at the Theatre Academy, Doctor of Arts (Theatre and Drama) (4 yrs)

  No description available ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral programme in humanities, Musicology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. THEORY OF DRAMATIC ARTS, MEDIA AND CULTURE

  THEORY OF DRAMATIC ARTS, MEDIA AND CULTURE (TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI, MEDIJA I KULTURE) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Drama Arts in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Arts in Belgrade, Faculty of Drama Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages