• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7 items
 1. Agrotekniker

  Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!Hos oss har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många valbara kurser och minst 20 veckors LIA (Lärande i arbete), vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område.I vår tvååriga utbildning till agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenheten från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och näringslivet. Under din utbildning möter du över 100 experter och genom LIA:an kommer du ut i praktiken där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter. Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen.Det här är en kvalificerad yh-utbildning vilket innebär att du läser på en SEQF nivå 6. ...

  Provider NameVästra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Agrotekniker

  Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!Hos oss har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många valbara kurser och minst 20 veckors LIA (Lärande i arbete), vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område.I vår tvååriga utbildning till agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenheten från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och näringslivet. Under din utbildning möter du över 100 experter och genom LIA:an kommer du ut i praktiken där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter. Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen.Det här är en kvalificerad yh-utbildning vilket innebär att du läser på en SEQF nivå 6. ...

  Provider NameVästra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Trädgårdsmästare

  Utbildningens huvudsakliga innehållAtt studera till trädgårdsmästare i Enköping innebär att du under studietiden kommer att få en gedigen kunskapspalett av färdigheter och kompetenser som ger dig de bästa förutsättningar till att utföra yrkesrollen: VäxtkunskapHär ingår kurser i växtbiologi, lignoser, perenner, sommarblommor, lök- o knölväxter. Du lär dig känna igen och namnge ett omfattande sortiment, hur de fungerar och kan användas i olika typer av miljöer i ett praktiskt såväl som estetiskt perspektiv, på kort och lång sikt. Beskärning och trädvård ingår också. GestaltningDen här kursen ger dig förutsättningar för att kunna tillämpa grundläggande skissteknik, färg- och formlära samt hur dessa används i en gestaltningsplan. Du får även introduktion till trädgårdsdesign och vad som krävs i arbetet när man skapar en trädgård från idé till färdig anläggning. Grunderna i projektering och kostnadsberäkning ingår, liksom trädgårdshistoria. AnläggningHär lägger vi stor vikt vid praktiskt utförande och tillämpar bland annat inmätning och utsättning i plan och höjd med hjälp av mätinstrument. Du får teoretisk genomgång och praktisk övning gällande olika typer av markbeläggningar, murar och trappor. Hantering och dagligt underhåll av vanligt förekommande handmaskiner och redskap ingår också i kursen.Skötsel och underhållHär får du lära dig skötsel- och underhållsmetoder samt om olika typer av anläggningars skilda behov när det gäller skötsel. Du får lära dig om växtsjukdomar och skadedjur ur ett skötselperspektiv samt ...

  Provider NameEnköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Arborist

  Arboristen har en specifik kompetens inom trädvård och arbete med träd, som förvärvats genomteoretiska studier kopplade till praktiska övningar. Eftersom en stor del av arboristens arbetegörs genom klättring är klättringsteknik och hur man arbetar på ett ergonomiskt och säkert sättuppe i trädkronorna en viktig del i kursen Tillämpad trädvård. I kursen ingår beskärning, såsomuppbyggnads- och underhållsbeskärning, kronreducering och kronstabilisering. Arboristen kan taner ett träd som står i ett trängt läge genom sektionsfällning och firning samt klarar av räddningpå hög höjd.Hur ett träd är uppbyggt, skillnad mellan olika trädarter och hur de fungerar ingår i kursenTrädfysiologi och anatomi. Dendrologi och ståndortslära omfattar art- och sortkunskap samtkännedom om vilka miljöer de olika växtslagen är anpassade att leva i. Förutsättningar för attträd ska kunna etableras och växa på växtplatsen genom att jorden håller en bra struktur samtproblemen med rotmiljön i kompakterade jordar i urbana miljöer tas upp i kursen Marklära ochnaturvård. Vidare är kunskap om de sjukdomar, skadegörare och fysiogena skador som drabbarträden en viktig del i utbildningen och ges i kursen Trädens sjukdomar och skador. Att kunnaställa diagnos och göra en riskbedömning är viktigt, liksom upprättande av trädvårdsplaner. Enarborist anlitas vid ekonomiska värderingar, besiktningar och andra ekonomiska ärenden, t exförsäkringsärenden och skadeståndsanspråk. Kursen Ekonomi och ledarskap gergrundläggande kunskaper i ekonomi där tyngdpunkten ...

  Provider NameHvilan Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Trädgårdsmästare inom park/kulturlandskap inriktning arbetsledning

  Utbilda dig till Trädgårdsmästare med inriktning arbetsledning och ta en ledande roll i den gröna näringen! Denna utbildning passar dig som har gröna fingrar, brinner för naturvård och utemiljö och samtidigt vill arbeta med att leda, utveckla och kompetenshöja medarbetare.Efter utbildningenEfter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att fungera som trädgårdsmästare med ledarbefattning inom park och kulturlandskap. Du har färdigheter till att utföra uppgifter och lösa problem som främjar yrkesområdets utveckling. Du har kompetens att självständigt driva och slutföra projekt, värdera odlingsmetoder, skapa skötselplaner samt att leda, utveckla och kompetenshöja medarbetare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som stadsträdgårdsmästare eller arbetsledare inom trädgård och förvaltning samt inom anläggning eller odling.Innehåll och uppläggUtbildningen är utformad efter de fyra årstiderna och ger dig en djupare förståelse för natur- och miljövård samt arbetsledning inom grön näring. Undervisningens upplägg bygger på problembaserat lärande och sker i form av grupparbeten, föreläsningar, individuella inlämningsuppgifter, praktiska övningar, studiebesök och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Inför starten av varje kurs hålls en noggrann genomgång av kursens innehåll och upplägg, lärandemål samt kunskapskontroller. Kurser• Arbetsledning och entreprenörskap, 40p • Examensarbete, 35p • Fördjupad växtkun ...

  Provider NameHermods AB Göteborg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Trädgårdsmästare inom park/kulturlandskap inriktning arbetsledning

  Utbilda dig till Trädgårdsmästare med inriktning arbetsledning och ta en ledande roll i den gröna näringen! Denna utbildning passar dig som har gröna fingrar, brinner för naturvård och utemiljö och samtidigt vill arbeta med att leda, utveckla och kompetenshöja medarbetare.Efter utbildningenHar du kunskap och erfarenhet för att fungera som trädgårdsmästare med ledarbefattning inom park och kulturlandskap. Du har färdigheter till att utföra uppgifter och lösa problem som främjar yrkesområdets utveckling. Du har kompetens att självständigt driva och slutföra projekt, värdera odlingsmetoder, skapa skötselplaner samt att leda, utveckla och kompetenshöja medarbetare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som stadsträdgårdsmästare eller arbetsledare inom trädgård och förvaltning samt inom anläggning eller odling.Innehåll och uppläggUtbildningen är utformad efter de fyra årstiderna och ger dig en djupare förståelse för natur- och miljövård samt arbetsledning inom grön näring. Undervisningens upplägg bygger på problembaserat lärande och sker i form av grupparbeten, föreläsningar, individuella inlämningsuppgifter, praktiska övningar, studiebesök och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Inför starten av varje kurs hålls en noggrann genomgång av kursens innehåll och upplägg, lärandemål samt kunskapskontroller. Kurser• Arbetsledning och entreprenörskap, 40p • Examensarbete, 35p • Fördjupad växtkunskap, 40p • Kvalifi ...

  Provider NameHermods AB Karlskrona

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Trädgårdsmästare- förvaltning och utveckling av park och tätortsnära natur

  Utbilda dig till Trädgårdsmästare och arbeta med naturvård och utemiljö i storstadsnära miljö! Ett ökat intresse och förståelse för gröna miljöer gör att efterfrågan på Trädgårdsmästare blir allt mer omfattande. Förutom skötselmoment arbetar du bland annat med att driva egna projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar samt beställningar.Efter utbildningenEfter genomförd utbildning har du kunskap och färdighet att fungera som trädgårdsmästare inom park och tätortsnära miljöer. Du har kompetens att självständigt driva och slutföra projekt, värdera odlingsmetoder, skapa skötselplaner samt leda medarbetare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som stadsträdgårdsmästare, trädgårdsmästare inom anläggning eller parkskötsel eller arbetsledare inom trädgård och parkförvaltning.Innehåll och upplägg Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Projekten som du arbetar med är kursöverskridande för att ge dig en helhetsskapande läroprocess. Upplägget är format efter hur det fungerar i arbetslivet för att förbereda dig inför din nya yrkesroll. Undervisningen består av bland annat teoretiska genomgångar, föreläsningar och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Inför starten av varje kurs hålls en noggrann genomgång av kursens innehåll och upplägg, lärandemål samt kunskapskontroller. För oss är de ...

  Provider NameHermods AB Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden