• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Elektrikar

No translation available for Maltese. Showing the original language.

Elektrikar

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
uporabo informacijske tehnologije za oblikovanje, pripravljanje in arhiviranje osnovnih dokumentov in dokumentacije po predpisanih navodilih;
izračunavanje parametrov ter izdelovanje, sestavljanje in opravljanje meritev na osnovnih električnih sklopih;
priklapljanje porabnikov, izvajanje zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi;
izvajanje, priključevanje ter nastavljanje parametrov in popravljanje programov v krmilno relejnih modulih.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ers@scv.si
Spletni naslov: http://ers.scv.si
Telefon: (+386) 03 896 06 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Trg mladosti 3
3320, Velenje

Course location information:

Slovenija